Pemanentka 10 vstupov 55 eur

  • Možeš využiť na akejkoľvek hodine
  • Možeš sharovať s kamarátom
  • Možeš využívať ako dlho chceš, platí neobmedzene
  • Môžeš si ju kúpiť u nás v štúdiu na recepcií alebo priamo u inštruktor

Jeden vstup 6 eur

Platí na akúkoľvek hodinu, okrem uzavretých kurzov.

Neobmedzená mesačná permamentka 55 eur

Možeš sa zúčastniť otvorených hodín jogy kedykoľvek budeš mať chuť počas doby 1 mesiac.

Súkromná hodina 60 mins 50 eur

Prvá hodina sa platí prevodom na účet 3 dni vopred. Ak budete s lektorom spokojní, po prvej hodine je potrebné si predplatiť  nasledujúcich 5 hodín, t.j. 250 Eur nakoľko priestor a čas budú rezervované iba pre Vás. Viac info na info@yogahouse.sk.

————————————————————————-

Voucher 10 entrances 50 eur

  • You can use it at any class
  • You can share it with friend
  • You can use it as long as you want

One Class 6 eur

For any class, not courses.

Unlimited voucher for 1 month 55 eur

You can join any open classes anytime you wish to during one month .

Private classes 50 eur

First class is paid online 3 days before. If you like the teacher, after the first class you would pay 5 coming terms ahead, so 250 eur since the space and time is hold only for you. More info info@yogahouse.sk .

Máte otázku?