Deň / Dátum / Čas

sobota / 09.11.2019 / Celodenná

Miesto konania

Yoga House - Panenská 33, Bratislava

Bdelosť  tela

Séria pohybových „výletov“ so Zunou.
Séria workshopov Bdelosť tela je priestorom, v ktorom spoznávame svoje telo cez pohyb. Ten vnímame, pozorujeme a vykonávame vedomou, bdelou mysľou. Taká myseľ má dostatok času na načúvanie energii tela, na rozpoznávanie jeho pocitov a využívanie prirodzených podnetov do slobodného pohybu. Cez vnútorné zážitky s vlastným telom spoznáme skutočnú inteligenciu tela, jeho subatomárnu fyziku a pohybovú logiku s prirodzenými mechanickými zákonitosťami. To všetko sa môže udiať len cestou vnímania prítomného okamihu, kde bdelosť našej mysle je vskutku podstatná. „Incarnated mind“, teda „stelesnená myseľ“ je to, o čo nám ide.

Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky tela. Ide nám o to, aby sme telu dopriali taký pohyb, ktorý mu neubližuje, naopak, lieči ho. Svoju pozornosť budeme venovať aj vedomej práci s hlavnými fyzickými a energetickými centrami a energetickými tokmi (meridiánmi). Objavovať budeme aj súvislosti a prepojenia medzi západnou anatómiou a východnou „energetickou anatómiou“, kde sa prirodzene vyplavujú aj mnohé spirituálne kontexty.

=======
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY:
2. a 3. 2. 2019 – Živá chrbtica
6. a 7. 4. 2019 – Dýchajúce kosti
1. a 2. 6. 2019 – Tekuté kĺby
21. a 22. 9. 2019 – Šťastný psoas
9. a 10. 11 2019 – Kľúčovosť kľúčnych kostí
DEŇ: Sobota a nedeľa
ČAS:
Sobota – 10:00 – 18:00
Nedeľa: 9:00 – 15:00
LEKTOR: Zuna Vesan Kozánková
CENA: Celý cyklus 475€, teda 95€ za jeden víkend.
Samostatné víkendy 109€ (pri účasti na všetkých víkendoch ušetríte 70€).

REGISTRÁCIA NA CELÝ CYKLUS:
https://calendiari.com/event/H_743rH81k

REGISTRÁCIE NA JEDNOTLIVÉ VÍKENDY: 
2. a 3. 2. 2019 – Živá chrbtica
https://calendiari.com/event/0Fe6gLukpU

6. a 7. 4. 2019 – Dýchajúce kosti
https://calendiari.com/event/RRUlnXreJE

1. a 2. 6. 2019 – Tekuté kĺby
https://calendiari.com/event/8qRfwIXIaE

21. a 22. 9. 2019 – Šťastný psoas
https://calendiari.com/event/R3FSQCxgik

9. a 10. 11 2019 – Kľúčovosť kľúčnych kostí

=======

Uprednostňujeme účasť na celom cykle; v prípade voľného miesta je možnosť prísť aj na jednotlivé víkendy.
Celý cyklus 475€, teda 95€ za jeden víkend. Samostatné víkendy 109€ (pri účasti na všetkých víkendoch ušetríte 70€).

K jednotlivým víkendom
Živá chrbtica – 2. a 3. 2. 2019
Chrbtica je základný konštrukčný pilier a energetický kanál nášho tela. Cez „anatómiu v pohybe“ a vedomé improvizácie sa tento víkend vyberieme na intenzívnu cestu, zameranú na detailnú prácu s chrbticou, jej súvislosti s ostatnými časťami tela a na objavenie jej nových dimenzií v čase i v priestore. Naučíme sa vnímať a používať jej jednotlivé segmenty, aby sme cez reťazové reakcie objavili jej multifunkčnú plasticitu. V rámci čchi-kungu budeme pracovať aj na aktivácii prúdu čchi, ktorá cez ňu prúdi. Víkend nám v neposlednom rade prinesie aj uvoľnenie od bolestí chrbtice 😊.
REGISTRÁCIA:
https://calendiari.com/event/0Fe6gLukpU

Dýchajúce kosti – 6. a 7. 4. 2019
Kostrová štruktúra je najhlbšia a najpevnejšia štruktúra nášho tela, je základom nášho života a pohybu. Tento víkend nás cez pohyb povedie k porozumeniu prirodzeného usporiadania kostí, mechaniky spolupráce medzi nimi pri pohybe a štrukturálnej opory kostry. Prinesie nám však aj možnosť napojiť sa na „ducha“ kostí a započuť jeho odkaz pre našu dušu. Čchi-kungom budeme podporovať ich pevnosť, ale aj plasticitu. Každá kosť má svoj vlastný príbeh vytvorený spôsobom akým ju používame, stravou a aj emóciami. Pokúsime sa vnoriť do nich a započuť ich potreby.
REGISTRÁCIA:
https://calendiari.com/event/RRUlnXreJE

Tekuté kĺby – 1. a 2. 6. 2019
Pohybová kapacita tela závisí na prirodzenej pohybovej možnosti jednotlivých kĺbov. Cez anatomické predstavy v pohybe budeme v pohybe znovuobjavovať pohybové možnosti každého kĺbu a tým ich revitalizovať. Okrem vedomej pohybovej improvizácie, budeme cez čchi-kung intenzívne pracovať s čchi v kĺboch, čím okrem kĺbov posilníme aj obličky, ktoré majú na starosti dobrý stav kostí a chrupaviek v kĺboch, vlasy, zuby, strach, vôľu žiť a podobne. V neposlednom rade sa budeme venovať prepojeniu s mentálnym svetom, pretože mentálna flexibilita úzko súvisí s fyzickou flexibilitou tela, v čom stav kĺbov zohráva dôležitú rolu.
REGISTRÁCIA:
https://calendiari.com/event/8qRfwIXIaE

Šťastný psoas – 21. a 22. 9. 2019
Najhlbší sval ľudského tela súvisí s našimi najhlbšími emocionálnymi a fyzickými postojmi. Zároveň aj s jedným z najhlbších ľudských aspektov – s fungovaním vo vertikálnej osi a so schopnosťou hladko kráčať, postupovať vpred. Psoas, zabezpečujúci vzpriamené postavenie človeka, je prepojením medzi hornou a dolnou polovicou tela. Je teda akýmsi „meetingpointom“ medzi jinovou a jangovou čchi prúdiacou našim telom. Súvisí aj s energiou tzv. spodného tantchienu (jap. Hara) a s energiou obličiek. Prostredníctvom „anatómie v pohybe“ sa cez vedomé improvizácie a čchi-kung pokúsime jeho poslanie zvedomiť si, oživiť a preliečiť.
REGISTRÁCIA:
https://calendiari.com/event/R3FSQCxgik

Kľúčovosť kľúčových kostí – 9. a 10. 11. 2019
Mobilita nášho ramenného pletenca, ktorého sú kľúčne kosti súčasťou, je vskutku veľká. Človek sediaci za počítačom svoj ramenný pletenec a okolité fyzické i energetické štruktúry vystavuje diskomfortu a kolapsom. Z energetického hľadiska sú kľúčne kosti oblasťou silného dynamického energetického náboja, sú prenosným mostom energetických dráh a dôležitým prechodom medzi rukami a chrbticou, rukami a srdcom s pľúcami. Meandrovité zakrivenie kľúčnych kostí navyše v sebe nesie interakciu medzi jin-jangom. Cez pohyb a čchi-kung oživíme tento úžasný „svet“ nášho tela, aby sme opäť mohli čerpať z jeho potenciálu.
REGISTRÁCIA: Link čoskoro

 

 

ZUNA VESAN KOZÁNKOVÁ
Zuna celý život tancuje a tanec považuje za jednu z možností vyjadrenia svojej taoistickej duše. Po 13 rokoch akademického vzdelávania v tanci, pocítila potrebu venovať sa ľudskému telu z komplexnejšieho hľadiska. Vyštudovala školu Shiatsu KI a odbor akupunktúry na Univerzite Guang Ming Beijing v Prahe. Posledné roky študuje na Akadémii čínskej metafyziky. Má za sebou niekoľko študijných pobytov v Európe a Ázii. Okrem vyučovania tanca, vyučovala v rakúskej tanečnej škole SEAD aj funkcionálnu anatómiu. Intenzívne sa venuje štúdiu čínskej medicíny, čchi-kungu a taoizmu a ich interaktívnemu prepojeniu s pohybom ľudského tela. Je praktikantkou japonskej terapie Shiatsu, od roku 2007 vedie vlastnú Školu shiatsu na Slovensku. Zuna vyučuje už 27 rokov, behom ktorých vyvinula jedinečný štýl práce s ľudským telom, založený na skúsenostiach s anatómiou ľudského tela a tokmi energie v ňom. Tieto poznatky prepája s univerzálnymi princípmi taoizmu, a tým svojim študentom prináša nové informácie o pohybovej inteligencii. Kvality Zuninho učenia obsahujú pokojný, citlivý a kvalifikovaný prístup k pohybu a telu. Je vyhľadávanou učiteľkou pracujúcou okrem Slovenska a Čiech aj v Salzburgu, Viedni, Leeds, Freiburgu, Vroclavi, Bangkoku, Pekingu a Hongkongu.Posledné roky sa venuje výskumu prepájania čínskej medicíny a čchi-kungu s tancom v projektoch Dancing qigong a Medicína v tanci. Jej spisovateľským debutom je kniha Tao cesta u zdraviu, ktorá vyšla v roku 2018.
http://www.shiatsu-terapie.sk/
http://dancingqigong.weebly.com/
http://danceandmedicine.wixsite.com/zuna
http://www.artyci.com/

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)