Deň / Dátum / Čas

sobota / 20.10.2018 - 21.10.2018 / 10:00 - 13:00

Miesto konania

Yoga House - Panenská 33, Bratislava

Mindfulness je schopnost všímat si s lehkostí a zájmem, co se děje v přítomném okamžiku. Na tomto víkendu se budeme věnovat hlavně praktickým cvičením, které rozvíjejí všímavost při komunikaci a v mezilidských vztazích.

Při cvičeních se střídají chvíle tiché meditace a rozhovoru. Budem zkoumat témata, které se nás hluboce dotýkají, jako klid, vděčnost a přátelství, ale i pomíjivost, strach, hněv. Jádrem cvičení však není diskuse a přemýšlení. Při rozhovoru si hlavně všímáme, co se děje v mysli a v těle, když jsme v kontaktu s druhými lidmi. Naučíme se také, jak se v průběhu rozhovoru uvolnit.

O víkendu si vyzkoušíme i drobná fyzická cvičení a hry, které rozvíjejí všímavost při tělesném pohybu. A bude čas i na všímavou procházky v přírodě.
Mezilidské vztahy nám dávají smysl a uspokojení, ale na druhé straně nám přinášejí silný stres a nepříjemné emoce. Jde zejména o odloučení od milovaných osob, nutnost trávit čas s lidmi, které nemáme rádi, ale také touha nebýt sám, být respektován či oceněn druhými, případně touha skrýt se či utéct. To vše způsobuje stres, který je dále udržován nepochopením a zvyky. Všímavost nám poskytuje vhled do své zranitelnosti – jak lpíme na tom, aby nás druzí ocenili, a jak se obáváme, že nás odmítnou. Díky vhledu můžeme zvládnout své obavy a být méně závislí na názorech druhých. Lpění na vztazích je postupně nahrazováno schopností hluboce naslouchat a přátelsky přijímat sebe i druhé. Učíme se plně prožívat přítomnost druhého člověka, respektovat ho a vnímat jako jedinečnou bytost se svými radostmi i trápením.

====
KDE: Yoga House
DÁTUM KURZU : 20. – 21.10. 2018
KEDY: Sobota – Nedeľa
ČAS: 10:00 – 18:00, 9:00 – 13:00
CENA: 90 EUR
====

JAN BURIAN
Kurz vede Jan Burian: psychoterapeut, učitel všímavosti (mindfulness), práce s emocemi a empatické komunikace. Vedl již desítky meditačních ústraní a kurzů mindfulness pro širokou veřejnost, ve firmách i ve vězení.
Více o něm a jeho práci najdete na: www.praveted.info

 

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)