Deň / Dátum / Čas

sobota / 13.04.2019 / 10:00 - 18:00

Miesto konania

Yoga House - Panenská 33, Bratislava

Toto stretnutie priamo nadväzuje na víkendový seminár Mohendžodáro, I. ktorý prebehol vo februári v Yoga House.
Program tohto celodenného stretnutia je však nastavený tak, aby sa ho rovnako mohli zúčastniť aj ženy, ktoré tento februárový celodenný seminár neabsolvovali – veľkú časť budeme venovať opakovaniu: téme dynamiky panvového dna (tzv. energetickej pumpy) a 1. a 2.ásane cvičenia Mohendžodáro.
Veľký priestor nášho stretnutia bude opäť venovaný téme celkového uvoľnenia tela a mysle prostredníctvom rôznych jemných aj intenzívnych uvoľňovacích techník – pohybových tzv. aktívnych meditácií, intuitívneho tanca a samovoľného pohybu tela. Hlbšie sa oboznámime s posvätným odkazom starobylého cvičenia Mohendžodáro a významom Materského okruhu – základnej energetickej zostavy pozostávajúcej zo 4 ásan – pozícií tela. Intenzívne budeme počas celého dňa pracovať s druhými dvoma asanami: 3.asana – Pohľad do vesmíru a 4.asana -Šťavnatá jóni.
Okrem toho, že sa ásany správne a dôkladne naučíme, vysvetlíme si do hĺbky aj ich spirituálny odkaz a poznanie ktoré v sebe nesú.
Program celodenného stretnutia bude tiež doplnený o množstvo iných rôznorodých aktivít: jemných sebaliečivých techník,pokojných meditácií a relaxácií, cvičení vo dvojici a menších skupinkách podporujúcich vzájomné otváranie sa a prehlbovanie pocitu dôvery a bezpečia.

====
KDE: YOGA HOUSE BRATISLAVA
DEŇ: 13.4. 2019
ČAS: 10:00 – 18:00
CENA: 50
LEKTORKA: Tereza Ruth
REGISTRÁCIA: https://calendiari.com/event/r3rDQ68opE
====

DOPLŇUJÚCE INFO K CENE :
Toto stretnutie priamo nadväzuje na celodenný seminár Mohendžodáro I. V prípade, že ste absolvovali aj toto stretnutie, je vaša cena 80 eur za obe stretnutia.

TEREZA RUTH
Dlhodobo pôsobí ako certifikovaná lektorka tantrajógy pre ženy a cvičenia Mohendžodáro. Vedie pravidelné dochádzkové kurzy pre začiatočníčky i pokročilé v Bratislave a okolí. Je autorkou cyklu celodenných seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY a cyklu TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI a tanečno pohybového konceptu BAUBO – divotance ženskej duše. Samostatne alebo v spolupráci vedie rôzne víkendové semináre so zameraním na prehlbovanie spojenia s mnohotvárnosťou živej ženskej podstaty .Vo svojej práci ako i v osobnom živote sa cíti volaná esenciou Divokej ženy , „Divošky“ a posilnenie a udržanie spojenia s ňou vníma ako úžasnú príležitosť k hlbokej osobnej transformácii pre každú ženu. So svojou rodinou žije vo Vinosadoch pri Pezinku.

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)