Deň / Dátum / Čas

piatok / 09.11.2018 - 10.11.2018 / 17:00 - 18:00

Miesto konania

Yoga House - Panenská 33, Bratislava

Väčšinou sa hovorí o šťastí ako o cieľovej stanici, na ceste ku ktorej musíme prekonať rôzne prekážky a výzvy. Ale je naozaj nutné považovať to „náročné“ za svojho nepriateľa a prekážku v radosti?
Na workshope sa budeme učiť vnímať náročné chvíle v celej ich komplexnosti aj s ich možnými príležitosťami pre vnútorný rast a transformáciu. Na šťastie a radosť sa budeme pozerať nielen ako
na premenlivý príjemný zážitok, ale hlavne ako na spôsob života a vnútorný postoj, ktorý je stále k dispozícii. Spoločne sa pozrieme, ako sa spriateliť s nevypočítateľnosťou, neistotou či obavami
a prijať ich ako nástroje premeny svojho života.

Na tomto zážitkovom workshope:
– sa budeme sa učiť kultivovať postoje láskavosti, prijatia, zvedavosti a trpezlivosti (k sebe aj
druhým),
– rozširovať uvedomenie o našich vnútorných zdrojoch a sile,
– rozvíjať starostlivosť k sebe a ku všetkým svojim emóciám (tým príjemným, aj tým náročným,
ako je strach, hnev či smútok).
To všetko pomocou metód a princípov všímavosti (mindfulness), súcitu a procesorientovanej
psychológie.

=======
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 9. – 10.11. 2018
DEŇ: Piatok – Sobota
ČAS: Piatok: 17:00 – 20:00, Sobota 9:00 – 18:00
LEKTORI: Veronika Holíková a Andrej Jeleník
CENA: 90 eur
REGISTRÁCIA: https://calendiari.com/event/MiJlfKmWM0u8m8c_XQp6sA
=======

ANDREJ JELENÍK
Je psychológ, terapeut, lektor. Pracuje vyše 10 rokov aktívne v oblasti psychológie, osobného rozvoja a zvládania stresu, so skúsenosťami s neziskového sektoru, školstva, zdravotníctva aj biznisu. Už 15 rokov sa vzdeláva v procesorientovanej psychológii a ďalších terapeutických prístupoch, absolvoval aj viacero výcvikov učiteľa mindfulness (MBSR a MBCT) na inštitúte IAS vo Viedni a ďalšie vzdelávania na túto tému. www.mindful.sk

VERONIKA HOLÍKOVÁ
Má skúsenosti z oblasti klinickej psychológie a poradenstva, v minulosti pracovala so závislými ľuďmi a marginalizovanými skupinami spoločnosti. Aktuálne pracuje prevažne pre firemných klientov v korporátnom prostredí. Témy osobnostného rozvoja a rozvíjania nášho potenciálu sú jej blízke, venuje sa aj kariérovému poradenstvu a manažmentu konfliktov, zaujíma ju práca so stresom a vnútornou kritikou. Je frekventantkou výcviku v procesorientovanej psychológii. Vo svojej práci vyžíva techniky psychoterapie a koučingu, veľmi rada pracuje so snami. Miluje more, život a dobré jedlo. Žije a pracuje v Bratislave.

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)