Deň / Dátum / Čas

sobota / 28.09.2019 / 9:00 - 20:00

Miesto konania

Yoga House - Panenská 33, Bratislava

Systemické konštelácie s Ivanom Pavlovičom

“Mimo ideí o dobre a zle, existuje pole. Tam Ťa stretnem.”
Rumi

Systemické konštelácie sú zážitkovou metódou, ktorá vychádza z práce Berta Hellingera, ktorý hľadal cesty ako uvádzať narušené a nefunkčné rodinné systémy opäť do rovnováhy. Táto metóda umožňuje však pracovať aj so snami, s telesnými symptómami, pracovnými organizáciami – so všetkým, kde existuje systém prvkov/častí/rôl, ktoré sa nachádzajú v rámci daného systému. Využíva pri tom ich priestorové usporiadanie a umožňuje uvidieť tieto prvky vo vzajomných vzťahoch a dynamikách.

V rámci rodiny z ktorej pochádzame, alebo ktorú vytvárame, sme prepojený aj s minulými generáciami, čo zásadne formuje naše videnie sveta, to ako myslíme, cítime a konáme. Pomocou tejto metódy sa odkrývajú rôzne zapletenia s osudmi členov našej pôvodnej rodiny a rodu a to aký vplyv na nás majú. Akonáhle je zapletenie evidentné a uznané, je možné sa z neho vymaniť a začať žiť inak. Postupným prebudovávaním systému sa tak nachádza jeho vnútorný poriadok a každý člen systému nachádza postupne svoje “správne” miesto, čím sa vytvára riešenie pre daný systém.

Je možné sa seminára zúčastniť aj keď nebudete stavať svoj vlastný systém. Aj v tomto prípade si klienti mnoho odnášajú z práce na systémoch ostatných účastníkov.

====
KDE: YOGA HOUSE
DEŇ: 28.9. 2019, Sobota
ČAS: 9:00 – 20:00
LEKTOR: PhDr. Ivan Pavlovič, PhD
CENA: 50 eur
REGISTRÁCIA: https://calendiari.com/event/paLx4ChOGk
====

 

PhDr. IVAN PAVLOVIČ, PhD.

Je psychológ a psychoterapeut. Posledné roky pôsobí v Bratislave v rámci psychiatrického stacionára Spirare ako psychoterapeut, kde vedie nielen individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie. Okrem praxe sa posledných desať rokov venoval aj výučbe hlbinnej psychológie, psychoterapie a transpersonálnej psychológie pre psychológov na PEVŠ v Bratislave a UCM v Trnave. V minulosti pôsobil šesť rokov aj ako poradenský psychológ pre dospelých, páry a rodinu. Má ukončený certifikovaný psychodynamický výcvik, a okrem konštelácií sa viac ako desať rokov vzdeláva aj v procesorientovanej psychológii a rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej.

 

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)