Deň / Dátum / Čas

sobota / 30.03.2019 / 9:30 - 17:30

Miesto konania

Yoga House - Panenská 33, Bratislava

Procesorientovaný prístup k tvorivejšiemu a celistvejšiemu životu
Zoznámte sa s metódami procesorientovanej psychológie pre prácu na sebe.

Celodenný workshop je určený ľuďom, ktorý sa zaujímajú o metódy procesorientovanej psychológie, ktorých zaujíma práca na sebe resp. sebapoznanie a ľuďom pracujúcim s ľuďmi.
Budeme hľadať poklady a inšpirácie vo vyrušeniach, ktoré sprevádzajú náš každodenný život v podobe symptómov, nehôd, konfliktov či nezdarov atď. Tieto životné záležitosti zvyčajne považujeme za to, čoho sa chceme zbaviť, a nie sa tomu venovať.
Procesorientovaný prístup nám ponúka symptómy a iné ťažkosti ako sprievodcov a učiteľov a z POP pohľadu sú našimi pomocníkmi pri hľadaní vízií, nových ciest a riešení, napr. s novým projektom, so zaseknutým projekt, vzťahom či oblasťou nášho života. POP nás cez tento pohľad a cez kontakt s naším hlbším ja pozýva k objavovaniu väčšej tvorivosti, hravosti a tiež súcitu v našom každodennom živote.
Použitie kreativity chápeme veľmi široko, môže oživiť naše bežné každodenné úlohy a vzťahy na jednej strane a môže nás inšpirovať a smerovať aj v umeleckých či iných pracovných projektoch či oblastiach.
Budeme pracovať s tvorcami symptómov, s vnútornou kritikou, budeme hľadať cesty, ako prirodzene posilniť našu vnútornú autoritu, proces rozhodovania a smerovať k živosti a celistvosti.

====
KDE: YOGA HOUSE
DEŇ: 30.3. 2019 Sobota
ČAS: 9:30 – 12:30, 14:30 – 17:30
LEKTORKY: Jana Sarah Kašáková, Brigita Trimajová
CENA: 59 eur
REGISTRÁCIA: https://calendiari.com/event/1nF3blm8x0
Členovia POPI-Slovensko majú zľavu 10%
====

JANA SARAH KAŠÁKOVÁ
Je psychologička, psychoterapeutka, facilitátorka a lektorka so súkromnou praxou v Piešťanoch, absolventka diplomovaného programu POP, autorka záverečnej práce o ženstve, učiteľka a trénerka procesovej práce POPI-Slovensko. Venuje sa hanbe, smrti, transformácii, aplikácii procesovej práce na rodovú problematiku a ženstvo s využitím výtvarných postupov.

BRIGIT TRIMAJOVÁ
Je psychoterapeutka, koučka a lektorka, pracuje s jednotlivcami a skupinami, dlhodobo pôsobí v oblasti práce s ľuďmi a ich rozvoja, spolupracuje s rôznymi organizáciami z komerčného aj neziskového sektoru. Napísala prácu o materstve a moci spojenej s materstvom. Pri práci s klientmi pokladá za svoje poslanie prepájanie osobného a pracovného sveta a hľadanie cesty naplneného celistvého života.

Obe lektorky sú dlhoročnými priateľkami. Sú členkami direktória Inštitútu procesorientovanej psychológie POPI-Slovensko, kde sú tiež súčasťou garantského, učiteľského, supervízneho, terapeutického a mentorského tímu postgraduálneho akreditovaného vzdelávania vo facilitácii (IAPOP) a psychoterapii (MZ SR/SIVP).

Obe lektorky sa dlhé roky venujú okrem iného témam materstva, ženstva, tvorivosti ako aj práci s kritikou a sebakritikou.

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)