Pridaj sa na jogu akýkoľvek level si, či si flexibilný alebo nie… mimochodom prísť na jogu znamená, že flexibilitu získaš, nemusíš s ňou dôjsť  ; )

Keď budeš mať čas a chuť, príď spevnieť, zlepšovať stabilitu, flexibilitu a zrelaxovať sa. Nebude to príliš náročné ani úplne jednoduché, ale primerané, aby si si oddýchol a kultivoval telo zároveň. Vidíme sa v Yoga House. V Priestore vo Vnútri…:)

 

Pondelok a Streda – 16:45 – 18:15

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! NAJSKÔR 7 DNÍ PRED HODINOU – V ROZVRHU 

 

Come to practice whatever level you are, if you are flexible or not..btw to come to yoga means you´ll get flexibility,  so no excuses like that ;). If  you ´d have time and will be in mood, come to get strong, stable, flexible and come to get nice relaxation through yoga. It will not be too easy neither too hard, just good, so you can chill your mind and work out your body. See you in Yoga House.  In The Space Inside.. 🙂
~ Yoga is translated to English partially. ~

Monday & Wednesday – 16:45 – 18:15

REGISTRATION NEEDED !!! REGISTER THE EARLIEST 7 DAYS BEFORE THE CLASS– IN SCHEDULE  

LENKA ŽABKOVÁ

 

 

HODINY

Máte otázku?