Počas lekcií plynule pracujeme na vedomom otváraní tela a odstraňovaní energetických blokov a nepriechodností.

Streče a otváračky sú striedané s klasickými ásanami s dôrazom na precítenie a predýchanie každej pozície. Upokojenie a stíšenie mentálnej aktivity dosahujeme pozornosťou na nádych a výdych. Záverečná vedená relaxácie je často za sprievodu hry na hudobné nástroje ako didgeridoo, šamanský bubon, tibetské misky a iné.

 

ERIK GOLDSMIDT alias BANÁNANDA

Utorok a Štvrtok – 19:30 – 21:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! NAJSKÔR 7 DNÍ PRED HODINOU – ROZVRH  SÁLA 2

 

TEAM

Máte otázku?