Mysore style je primárny spôsob praktikovania ásan (pozícií) v Ashtanga vinyasa yoga systéme.

 

Názov je odvodený od mena juhoindického mesta Mysore, odkiaľ sa táto jóga rozširila do sveta. Mysore style je primárny spôsob praktikovania ásan (pozícií) v Ashtanga vinyasa yoga systéme. Študenti samostatne praktikujú zostavu ásan vlastným tempom a učiteľ ich podľa ich schopností a možností posúva v zostave ďalej pridaním ďalších pozícií, prípadne im pomáha podľa potreby s prevedením, technikou, alebo pochopením pozície. Je to vlastne selfpractice pod dohľadom učiteľa. Keďže nejde o klasickú vedenú hodinu, tento typ hodiny odporúčame aj expatom žijúcim na Slovensku, ktorí sekvenciu už poznajú alebo ktorí majú záujem sa ju krok za krokom učiť (znalosť angličtiny je výhodou). Inštuktorka prekladá do angličtiny.

ENG:
Foreigners, welcome to Ashtanga Mysore style class at Yoga House 🙂
In Ashtanga vinyasa yoga system, Mysore style is the primary way of practicing asanas (positions). Students independently practice asanas at their own pace, and the teacher helps them by adding additional positions according to their capabilities, possibly assisting them with correcting of the postures, technique, or understanding of the position. It’s actually selfpractice under the supervision of a teacher. Since this is not a classical type of a class, we recommend this type of class to foreigners living in Slovakia who already know the sequence or who are interested in learning it step by step (English is an advantage but not a must).

 

ZUZANA PUŠKÁŠOVÁ 

Pondelok, Streda a Piatok – 7:00 –  podľa potreby a vášho dychu max do 9:00

BEZ REGISTRÁCIE !!! LEN DÔJDI.

 

HODINY

Máte otázku?