Mysore style je primárny spôsob praktikovania ásan (pozícií) v Ashtanga vinyasa yoga systéme.

Názov je odvodený od mena juhoindického mesta Mysore, odkiaľ sa táto jóga rozširila do sveta. Študenti samostatne praktikujú zostavu ásan vlastným tempom a učiteľ ich podľa ich schopností a možností posúva v zostave ďalej pridaním ďalších pozícií, prípadne im pomáha podľa potreby s prevedením, technikou, alebo pochopením pozície. Je to vlastne selfpractice pod dohľadom učiteľa. Keďže každý študent ide vlastným tempom podľa vlastných schopností a je vedený individuálne v tomto duchu, je to veľmi prirodzený a inštinktívny spôsob budovania jógovej praxe.

ZUZANA PUŠKÁŠOVÁ 

Pondelok, Streda a Piatok – 7:00 –  podľa potreby a vášho dychu max do 9:00

BEZ REGISTRÁCIE !!! LEN DÔJDI.

HODINY

Máte otázku?