Mgr. art. Juraj Korec, ArtD. je tanečným umelcom a pohybovým terapeutom. Pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde prednáša súčasný tanec, performanciu a nové prístupy k pohybu.

Vďaka štúdiu metódy ROLFING® v nemeckom Mníchove sa stal prvým certifikovaným RolferomTM na Slovensku. V súčasnosti pokračuje v štúdiu nových prístupov k pohybu a je členom študijnej skupiny Advanced movement studies, ktorú vedie francúzsky somatický expert a terapeut Hubert Godard.

 

ROLFING A JOGA KURZ –  Utorok – 19:30 – 21:00 (registrácia potrebná TU)