Beeing flow v kontakte s hlasom (pre zvedavých začiatočníkov aj zanietených pokročilých) 

Beeing flow v kontakte s hlasom je ďalší zo série kurzov metódy Beeing flow tentokrát zameraný na citlivé a vnímavé počúvanie zvukov v a okolo nás a následnú prácu so silou a možnosťami hlasu. Práve cez počúvanie vedie častokrát cesta k napojeniu sa s vonkajším prostredím a ľuďmi ktorí ho tvoria. Rovnako tak je dôležité načúvať nášmu vnútornému prostrediu, nášmu dychu- prvotnému prepojeniu pohybu a zvuku a hlavne nechať slobodne zaznieť náš hlas. Budeme skúmať rôzne podoby hlasu a to, ako nás dokáže ovplyvniť vo výraze tanca. Budeme pracovať v kontakte s partnerom, prostredím, či skupinou tak, aby sme objavili nové inšpirácie alebo prehĺbili a znovuobjavili už existujúce. Budeme sa snažiť ohýbať náš hlas rovnako, ako sme schopní a schopné ohýbať naše telo. Budeme skúmať zvuky a hudbu, ktorú vytvára náš pohyb a hlas v priestore. Rovnako sa však odvážime pracovať s tichom, vďaka ktorému môžeme zavnímať zvuky a pohyby, ktoré by inak mohli ostať ukryté. Beeing flow v kontakte s hlasom predstavuje bezpečné miesto na kontinuálne skúmanie, experimentovanie a hru cez pohyb, ktorý je prítomný v každom z nás.

Uzavretá skupina nám bude slúžiť na vytvorenie bezpečného miesta, kde sa budeme navzájom motivovať i inšpirovať pozorovať svoj jedinečný prejav a hlavne zdieľať.

Beeing flow je vedomá práce s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostatnej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. Moje telo, moja myseľ. Spolu. Počas naších spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás. Počas hodín Beeing flow pracujem s metódou vedenej improvizácie – sprítomnený a vtelený tanec, ktorý vychádza zo zadaní a momenta.

Ak vás vždy lákalo objaviť svoj vlastný tanec, ktorý nemusí napĺňať žiadne formy, ak vždy keď cítite napätie urobíte pár nádychov výdychov, ktoré sú prvotné pohyby v nás, ak si niekedy len tak tancujete na obľúbenú pieseň a cítite sa po nej šťastnejší – to všetko je esencia k tomu, aby sme sa stretli a spoločne objavovali ďalšie a ďalšie možnosti tela i mysle. Bez hodnotenia či porovnávania naopak s citlivosťou, hravosťou a úprimnosťou k našej jedinečnosti.

Kurz je otvorený rovnako pre ľudí, ktorí sa zúčastnili prvého kurzu Beeing flow aj pre tých, ktorí sú zvedaví si to skúsiť bez predchádzajúcich skúseností.

Súčasťou kurzu bude aj špeciálna predĺžená hodina kurzu v nedeľu 29.9. v spolupráci so Zuzanou Žabkovou

 

======================
KDE: Yoga House
KEDY: 20.9, 29.9, 4.10, 25.10, 1.11, 8.11 Piatok (29.9- výnimočne nedeľa) , 6 Lekcií
ČAS: 19:00 – 21:00
LEKTOR: Eva Priečková
CENA: 48 eur
======================

 

 

Beeing flow v čase, priestore a s predstavou

V tomto kurze pohybovej metódy Beeing flow budeme vedome pracovať s elementmi času a priestoru. Budeme rozoznávať, diferencovať a špecifikovať ich možnosti a variácie. Naučíme sa rozlišovať vnútorný a vonkajší priestor, budeme experimentovať s moduláciou času. Strečovať- naťahovať, zmenšovať, zväčšovať, zhusťovať, morfovať priestor a čas tak, aby naše telo získalo novú skúsenosť a vedomosť. Ako môžeme meniť podmienky pre pohyb tela v čase a priestore? K tomu nám bude slúžiť naša vlastná predstava a imaginácia na základe ktorej si vytvoríme špecifické prostredie- environment pre náš vlastný tanec. Budeme naďalej prehlbovať prepájanie dychu, hlasu, hudby či ticha. Budeme znovu objavovať možnosti pohybu jednotlivých častí tela. Budeme bádať každý sám, ale aj spoločne v skupine. Postupne si tak vytvárame akúsi vlastnú databázu nekonečných možností pohybov tela.

Čo je beeing flow?

Beeing flow je vedomá práce s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostanej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. Moje telo, moja myseľ. Spolu.
Počas naších spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás.

Uzavretá skupina nám bude slúžiť na vytvorenie bezpečného miesta, kde sa budeme navzájom motivovať i inšpirovať pozorovať svoj jedinečný prejav a hlavne zdieľať.

Ak vás vždy lákalo objaviť svoj vlastný tanec, ktorý nemusí naplňať žiadne formy, ak vždy keď cítite napätie urobíte pár nádychov výdychov, ktoré sú prvotné pohyby v nás, ak si niekedy len tak tancujete na obľúbenú pieseň a cítite sa po nej šťastnejší – to všetko je esencia k tomu, aby sme sa stretli a spoločne objavovali ďalšie a ďalšie možnosti tela i mysle. Bez hodnotenia či porovnávania naopak s citlivosťou, hravosťou a úprimnosťou k našej jedinečnosti.

Kurz beeing flow je určený všetkým pohybuchtivým – začiatočníkom aj pokročilým, ktorí cítia odhodlanie a chuť skúmať a objavovať pohyb vychádzajúci z improvizácie, stelesnenia a hry.

 

======================
KDE: Yoga House
KEDY:
ČAS: 19:00- 21:00
LEKTOR: Eva Priečková
CENA:
REGISTRÁCIA: Kurz už prebehol, o ďalších termínoch vás budeme informovať
=======================

 

EVA PRIEČKOVÁ 

Piatok – 19:00 – 21:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ V DETAILOCH HORE.

 

 

Foto Kredity: Veronika Holásková, Lucia Tužinská, Miriam Budzáková
HODINY