Beeing flow v čase, priestore a s predstavou

V tomto kurze pohybovej metódy Beeing flow budeme vedome pracovať s elementmi času a priestoru. Budeme rozoznávať, diferencovať a špecifikovať ich možnosti a variácie. Naučíme sa rozlišovať vnútorný a vonkajší priestor, budeme experimentovať s moduláciou času. Strečovať- naťahovať, zmenšovať, zväčšovať, zhusťovať, morfovať priestor a čas tak, aby naše telo získalo novú skúsenosť a vedomosť. Ako môžeme meniť podmienky pre pohyb tela v čase a priestore? K tomu nám bude slúžiť naša vlastná predstava a imaginácia na základe ktorej si vytvoríme špecifické prostredie- environment pre náš vlastný tanec. Budeme naďalej prehlbovať prepájanie dychu, hlasu, hudby či ticha. Budeme znovu objavovať možnosti pohybu jednotlivých častí tela. Budeme bádať každý sám, ale aj spoločne v skupine. Postupne si tak vytvárame akúsi vlastnú databázu nekonečných možností pohybov tela.

Čo je beeing flow?

Beeing flow je vedomá práce s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostanej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. Moje telo, moja myseľ. Spolu.
Počas naších spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás.

Uzavretá skupina nám bude slúžiť na vytvorenie bezpečného miesta, kde sa budeme navzájom motivovať i inšpirovať pozorovať svoj jedinečný prejav a hlavne zdieľať.

Ak vás vždy lákalo objaviť svoj vlastný tanec, ktorý nemusí naplňať žiadne formy, ak vždy keď cítite napätie urobíte pár nádychov výdychov, ktoré sú prvotné pohyby v nás, ak si niekedy len tak tancujete na obľúbenú pieseň a cítite sa po nej šťastnejší – to všetko je esencia k tomu, aby sme sa stretli a spoločne objavovali ďalšie a ďalšie možnosti tela i mysle. Bez hodnotenia či porovnávania naopak s citlivosťou, hravosťou a úprimnosťou k našej jedinečnosti.

Kurz beeing flow je určený všetkým pohybuchtivým – začiatočníkom aj pokročilým, ktorí cítia odhodlanie a chuť skúmať a objavovať pohyb vychádzajúci z improvizácie, stelesnenia a hry.

 

======================
KDE: Yoga House
KEDY: 3.5, 10.5, 17.5, 31.5  Piatok , 4 Lekcie
ČAS: 19:00- 21:00
LEKTOR: Eva Priečková
CENA:  32 Eur
=======================

 

EVA PRIEČKOVÁ 

Piatok – 19:00 a 21:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ V DETAILOCH HORE.

 

HODINY