Baví ma zoznamovať sa s telom, vedomím,  procesmi, vnímaním dychu  a hodnotnými  informáciami.  Cez jogu robím svoj svet kvalitnejším a cez učenie jógy verím,  že aj ďalším ľudom.

K jóge som sa dostala pred 10 rokmi a teším sa, že mám možnosť jej benefity využívať každý deň. V každom období bola pre mňa joga niečím iným. Najprv cvičením, udržiavaním sa fit, budovaním zdravej sebaistoty a nachádzaním vlastného ja. Odbúravam cez ňu svoje limity a rozpoznávam dôvody, ktoré ovplyvňujú moju spokojnosť vo vzťahu k sebe, k iným ľuďom, k situáciam. Je pre mňa fascinujúcou cestou poznávania a dostávania sa do hĺbky. Bola pre mňa nachádzanie stredu, pevnosti, balansu, kde dokážeme ustáť akékoľvek situácie a pochopiť, že všetko, čo prichádza má úžasný zmysel. Je to krásna hra na každý deň. Skúmam svoj dych, jeho vzácnosť, skúmam zmeny v tele spojené s pozornosťou, vedomím, dychom a zvukom. Hľadám ako je možné sa životu odovzdať a byť v prúde dobrodružnej rieky. Nechať sa životom viesť… cítiť, používať intuíciu, vnímať signály. Ostávam z nich niekedy v nemom úžase 🙂 Je pre mňa krásne, ako sa vie život meniť a napĺňať, keď nástroje jogy využívame v každodennom žití. Ako sa mení naša realita úmerne so zmenou nášho vedomia a vnútornej sily.

 

Som vďačná Fredymu Ayisimu, ktorý ma do jogy veľmi aktívne a s ochotou zasvätil. Motivoval ma jeho nadšením, dal mi veľkú dôveru, podporu a zapájal ma do všetkých aktivít. Pomohol mi rozvíjať sa a motivovať ostatných k veľkej hodnote – joge. Ďakujem.

Veľmi veľa sa učím od Martina Ďuriša, učiteľa jógovej terapie a iných zaujímavých smerov. Ukázal mi jogu inak, z vnútra, ako pracovať na sebe, na vnútornom rozvoji, vnímaní sa a vnímaní ostatných. Motivoval ma k veľkým zmenám.

Ďakujem všetkým, ktorí prichádzajú na jogu a pomáhajú mi napredovať.

YOGA ZAČIATOČNÍCI – Pondelok & Štvrtok  10:00 – 11:45 (bez registrácie. len dôjdi)

YOGA PO PRÁCI –  Pondelok & Streda  16:45 – 18:15  (registrácia ROZVRH SÁLA 1)

BODYFORMING YOGA – Utorok &  Štvrtok  19:30 – 21:15 (registrácia ROZVRH SÁLA 1)

 

 

 

 

 

 

TEAM
 

Máte otázku?