Tekuté telo: Play-Fight / Formless Arts

Pondelok 19:30 – 21:30

Tekuté Telo: Kranio-sakrálny čchi kung

Streda 19:30 – 21:30

 

 

Tekuté telo: Play-Fight / Formless Arts

Posilňovanie našej integrity a osobnej autonómie je absolútnym základom pre naše zdravie a životnú harmóniu. Za naším celostným zdravím, naplňujúcimi, dýchajúcimi vzťahmi a hlbším prežívaním reality treba niekedy urobiť odvážny krok. Nebrániť sám sebe. Neísť proti sebe. Slobodu do života nám prináša odvaha sa pohnúť, ale zároveň, vedieť si súčasne dopriať vedomý liečivý výdých a odpočinúť si, keď treba. A pritomto tanci dvoch polaritných energií, ostávať v kľudnom meditatívnom spojení a vidieť v tom celom jednotu. Taoisti to nazývali wu-wei –  čo znamená “bez námahy”. Je to princíp, ktorý v sebe nesie praradox – robím, a súčasne nerobím. Tento kurz je pozvánkou do stelesnenia tohto princípu cez interaktívnu prax. V dnešnej dobe  môže byť pre každého z nás veľmi užitočný. V rýchlostí dnešných dní oscilujeme medzi dvoma tendenciami, ideme príliš veľa, tlačíme na pílu, a potom jeden na druhého, alebo sa disociujeme, potrebujeme “vypnúť”, a tým sa od seba odpájame.

Zámerom Play-fight/ Formless arts je pozvanie do priestoru, kde sa nemusíme hanbiť byť videný, nezamrznúť a neodpojiť sa od seba pri rôznych štýloch pohybu, ale aj psychologických výzvach. Je to tréning, kde posilňujeme schopnosť v tom celom ostať prítomný a vedomý. Základom tejto praxe je starostlivosť jeden o druhého. Chceme spolu rásť láskavo a všímavo. Ale zároveň sa nebojíme silnejších výziev a tlaku. To všetko chce prax. Vzájomnú odvážnu, ale zároveň láskavú prax. A práve tú ponúka tento kurz.

Bude to veľa o meditácii v pohybe, dychu, spoznávaní rôznych štruktúr tela, vzájomnej čchi-kungovej praxi – schopnosti počuť a cítiť seba, ale aj jeden druhého. Budeme v sebe kultivovať schopnosť byť spolu v pohybe a schopnosť byť pritom v energetickom spojení. Budeme si všímať kde v tele v sebe vytvárame prebytočný odpor, alebo kedy disociujeme, čo je len ďalšia strana odporu. Na to, aby naša prax bola naozaj liečivou, treba si najskôr zvedomiť to, čo nevidíme. A jeden s druhým sa naučíme najviac. Ty pomôžes mne videť Mňa samého, a ja môžem ponúknuť tebe, vidieť Teba. To chce odvahu, úprimnosť a zraniteľnosť. Táto cesta nie je niekedy ľahká, ale odmena je naozaj sladká. Kurz je vhodný pre každého bez rozdielu. Stačí byť len zvedavý.

 

MARTIN ĎURIŠ

Pondelok 19:30 – 21:30

BEZ REGISTRÁCIE!!! LEN DÔJDI.

Cena: 8 Eur / Permanentka + doplatok 3 Eurá

 

Tekuté Telo: Kranio-sakrálny čchi kung

Na prvý pohľad, sa môže zdať, že moderná veda a prastaré tradície múdrosti majú len málo spoločného. Avšak, tieto dva prúdy nemusia stáť oproti sebe. Naopak, môžu si navzájom veľmi pomôcť. Vedecký výskum a nové technológie výskumu nám ponúkajú spôsob, ako prehĺbiť porozumenie a úctu voči strarovekej múdrosti.

Základom taoistickej praxe, alebo kraniosakrálnej práce, je zámer kultivovať harmonický a vyvážený pohyb na všetkých úrovniach. Centrálnou ideou oboch systémov je to, že zdravý vnútorný pohyb v tele sa automaticky prenáša do harmonickejšieho vzťahu medzi človekom a jeho vonkajším prostredím. Spájajúcim princípom, ktoré majú tieto dve praxe spoločné, je koncept, ktorý môžeme nazvať Prúdenie – prirodzené odvíjanie sa života spôsobom, ktorý nás približuje k celistvosti a harmónii.

Prúdenie je esenciálnou kvalitou, ktorá tvorí základ pre kraniosakrálnu prácu, a rovnako, aj základ praxe taoistických techník. Komunikácia a koordinácia medzi našimi časťami tela potrebuje prirodzený a hladký priebeh biochemických a elektromagnetických signálov cez naše tekutiny, tkanivá a kosti. Naše telo je tvorené priemerne zo 70% vody. Vývážený a harmonický pohyb vody v tele vplýva aj na naše emócie a kvalitu vedomia. Tekutosť a plynulý tok našich emócií a myšlienok, nám umožňuje harmonizáciu nášho vnútorného sveta. Prináša viac sily a zároveň flexibility pri interakcii s vonkajším svetom.

Oba systémy veria v to, že optimálne prúdenie úzko súvisí s naším celkovým zdravím a harmóniou. Ako aj v to, že každý človek ma zdedenú seba-liečiacu schopnosť a má možnosť sa navrátiť do optimálneho Prúdenia. Z čoraz menším kontaktom s telom a emóciami, sa v našej spoločnosti súčasne vytráca aj kontakt s týmto základným princípom. Prúdenie, ako esenciálny základ našej reality, bolo súčasťou mnohých pradávnych spoločenstiev a poznali ho kultúry naprieč celou našou planétou. Len tomu dali iné mená. Od Priemyselnej Revolúcie sa však naše fyzické pohyby stali veľmi lineárne a technické, a to má vplyv nie len na telo, ale aj na myseľ a kvalitu emócií.

Počas workshopu si predstavíme niektoré z techník pre prebúdzanie cítenia, uvedomovanie si a kultiváciu tohto vzdúvajúceho sa prúdenia vo vlastnom tele. Tieto techniky môžu prehĺbiť a obohatiť Tvoju osobnú prax všímavosti -“mindfulness”, prax jogy, tanca, behu, či akéhokoľvek pohybu, cez ktorý sa rozvíjaš, alebo máš proste rád. Ak sa nám postupne podarí zmeniť tonus nášho nervového systému, môžeme dosiahnuť vyššiu kvalitu odpočinku a regenerácie. Základ pre pokojnú myseľ. S hlbším uvedomením tela prídeme do hlbšieho kontaktu aj so svojimi vlastnými osobnými hranicami. A následne s nimi vieme aj šikovnejšie narábať. Vieme byť viac otvorený, ale zároveň, vieme povedať aj pokojné nie. S týmto príde zručnosť, ktorá nás viac priblíži k citlivejšej sebastarostlivosti, ale aj odvahe robiť pevné rozhodnutia. Takto sa postupne  prirodzene mení  spôsob komunikácie a interakcie s vonkajším svetom, čo má pozitívny vplyv na naše vzťahy. Absolútnym základom pre naše celkové Zdravie.

 

MARTIN ĎURIŠ

Streda 19:30 – 21:30

BEZ REGISTRÁCIE!!! LEN DÔJDI.

Cena: 8 Eur / Permanentka + doplatok 3 Eurá