YOGA HOUSE. Priestor Vo Vnútri…

 

Yoga House poskytuje ľudom priestor nastúpiť na cestu zdravia a spokojnosti. Mentálnej a fyzickej spokojnosti, ktorá nás vedie ku kvalitnému životu .
Našou Misiou je vytvoriť priestor, kde ľudia majú možnosť nachádzať seba, svoju ozajstnú podstatu a esenciu. Stať sa spontánnym a úprimným k samému sebe. Byť fyzicky zdravý a silný. Užívať si dni a užívať si ich naplno.

Poskytujeme rôzne hodiny jogy, acroyogy, tančené a pohybové hodiny, kde sa kladie dôraz na silu, flexibilitu, dych, relax a mentálny rozvoj.
Yoga House ti ponúka Priestor Vo Vnútri pre tvoju cestu do vnútra. Priestor hrať sa, byť zvedavý, hľadať skúmať, nájsť a hrať sa s tým opäť. Nebrať sa vážne. Objavovať čo ozaj si, čo máš ozaj rád a čím ozaj chceš byť. A ísť za tým…

Je to úžasná cesta, niekedy komplikovaná, ale tak úprimná a tak odvážna …

Iba prvý krok a si na ceste..

Iba prvý krok a si srdečne vítaný v našom novom jogovom štúdiu YOGA HOUSE. Cíť sa ako doma.

——————————————————————————————————————————————————————————————

YOGA HOUSE. The Space Inside…

 

Yoga house provides the space for people to jump on the path to health and satisfaction. Mental and physical satisfaction, which leads you to a good life.

Yoga house offers many different yoga, dance and movement classes emphasizing your strength, breath, flexibility and firstly mental relax and enrichment.
Our Mission is to create a space, where people can have a chance to find their self, their real essence. To become spontaneous and honest with themselves, physically healthy, fit and strong. To enjoy day and enjoy it fully.
Yoga house offers you The Space Inside for your way inside. For you to play, be curious, search, find and then play with it again. To take your life easy. To see what you really are, really like and what you really want to be. And to go for it…
It is beautiful path, sometimes complicated, but so honest and so brave…

Take the first step and you´re on the way..
Take first step and you are very welcomed in our new yoga studio YOGA HOUSE. Feel at home.

Máte otázku?