Joga ako umenie spojenia sa so sebou, so svojim telom, emóciami, mysľou i dušou, zároveň ako nástroj na rozvíjanie schopnosti prepojiť tieto úrovne prežívania v jeden funkčný celok. Pri lepšom napojení sa na esenciu bytia, svoju podstatu, máme možnosť vidieť hlbšie súvislosti medzi vzťahom k sebe a vzťahmi k okoliu, k ľuďom, k prírode, k Zemi.

Na hodinách budeme hľadať spojenie sily a jemnosti, stálosti a plynulosti, štruktúry a uvoľnenia, zdanlivo nespojiteľných prvkov v pohyblivý celok. Poslúžia nám k tomu jogové pozície, dychové techniky a meditácia.

Hodina je vedená s dôrazom na bdelú pozornosť. Pomocou vedomého pohybu sa naučíme všímať si potreby tela a načúvať jeho signálom v ich jemnosti. Dych nám pomôže rozprúdiť životodárnu energiu, ponorením sa do stavu hlbokej relaxácie upokojíme a rozjasníme myseľ.

 

ANDREA KOŠIAROVÁ

Hodina aktuálne neprebieha