Beeing flow – whatever flows (pre zvedavých začiatočníkov aj zanietených pokročilých)

Beeing flow – whatever flows (pre zvedavých začiatočníkov aj zanietených pokročilých)

Tanečný kurz Beeing flow – whatever flows sa snaží hľadať odpovede ako pokračovať v skúmaní tela a mysle v aktuálnom čase. Ako môžeme praktikovať flow v časoch, kedy flow nie je len plynulý tok, ale nestála hladina, hrboľaté koryto plné kameňov, povodeň, vyschnutie, strata prirodzeného prostredia? Napriek tomu je plynutie stále prítomné. Čo všetko môže plynúť a akými spôsobmi to môžeme skúmať? Každá sama alebo v skupine? V priamom kontakte alebo z väčšej diaľky? V maximálnom uvoľnení, či vyčerpaní? Keď je dynamika viac fluidná alebo naopak trochu nepokojná? A čo to vlastne znamená- byť flow? Viac ako vytvárať bájne bezpečné miesto pre zážitok sa budeme snažiť hľadať čo najviac prienikov do „sveta vonku“ tak, aby sa kľúčová stala integrácia. Neznamená to však, že sa zbavíme hry a experimentu. Naopak- budeme rebelovať práve podobnými akciami. A ako hovorí moja kamarátka, umelkyňa Rallou Karella: aj tak len budeme hľadať výhovorky k tomu, aby sme spolu mohli stráviť čas. Ako facilitátorka vám poskytnem útočisko, hracie pole i fyzicko- mentálnu spovednicu. Nech je pohybový kurz beeing flow pre vás miestom, kde môžete priniesť čokoľvek, čo je potrebné a odniesť si všetko, čo je pre vás nevyhnutné.
Prioritne budeme pracovať s pohybovými zadaniami, ktoré rozvíjam od roku 2016. Mojím zámerom je poskytnúť vám open source informácií a zadaní, ktoré majú presah do iných polí. Budem s vami zdieľať referencie, ktoré som si postupným časom sama overila, preosiala a sú pripravené konfrontovať sa s vašou jedinečnou skúsenosťou. Uzavretá skupina nám bude slúžiť na  vytvorenie intenzívneho zážitku vzájomného spoznávania sa a zdieľania.

Beeing flow je vedomá práca s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostatnej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. A možno aj vtedy a tam. Moje telo, moja myseľ. Spolu. Počas našich spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás. Počas hodín Beeing flow pracujem s metódou vedeného vteleného skúmania – pohybovej skúsenosti, kedy na aktivovanie a počúvanie tela využívame špecifické zadania – tasky.

Ak vás vždy lákalo objaviť svoj vlastný tanec, ktorý nemusí napĺňať žiadne formy, ak vždy keď cítite napätie urobíte pár nádychov výdychov, ktoré sú prvotné pohyby v nás, ak si niekedy len tak tancujete na obľúbenú pieseň a cítite sa po nej šťastnejší – to všetko je esencia k tomu, aby sme sa stretli a spoločne objavovali ďalšie a ďalšie možnosti tela i mysle. Bez
hodnotenia či porovnávania naopak s citlivosťou, hravosťou a úprimnosťou k našej jedinečnosti.

Kurz je otvorený rovnako pre ľudí, ktorí sa zúčastnili prvého kurzu Beeing flow aj pre tých, ktorí sú zvedaví si to skúsiť bez predchádzajúcich skúseností.

====

KDE: Yoga House
KEDY: aktuálne neprebieha
ČAS: 19:00 – 21:00
LEKTOR: Eva Priečková
CENA: 60 Eur
REGISTRÁCIA:
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu, keďže počet miest je obmedzený na 12 ľudí. Náhrady nie sú možné.

Korona: V prípade reštrikcíí kvôli korona vírusu bude kurz presunutý na nový termín po otvorení. Peniažky nie je možné vrátiť alebo presunúť na kredit, či iný kurz.

====

EVA PRIEČKOVÁ

Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu. Eva Priečková je pohybová umelkyňa. Vo svojom výskume sa vracia k skúsenosti a snaží sa ju definovať ako validnú vedomosť tela. Vyvracia koncept dokonale ovládaného a vycvičeného tela. Zameriava sa na fenomén pohybu v každodennom živote a jeho rozvoj v komunite. Jej východiskom je koncept zdieľaného zážitku, vtelenej skúsenosti a tvorivého nehodnotiaceho flow. Pomocou jednoduchých zadaní sa snaží upozorniť na individuálne potreby a možnosti tela, stimulovať slobodnú kreativitu bez hodnotiaceho systému a potreby vytvárať dogmatický pohybový slovník. Výsledkom tejto praxe môžu byť pravidelné stretnutia, prechádzky po meste, workshopy, performatívne prednášky a kolektívne rekreácie. Ako performerka a choreografka sa zaujíma o interdisciplinárne a experimentálne prístupy, komunitné projekty a situácie mimo tanečného baletizolu. V súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu. Niekedy sa strácam vo vlastných predstavách, užívam si pomalý kontinuálny každodenný pohyb a vnímam detail tela, inokedy ma fascinuje hravosť, rýchlosť, prekvapenie, dynamika ktorú prinášajú ľudia ktorých stretávam a s ktorými tancujem. Toto neustále balansovanie ma upokojuje.