Kultivácia vnútornej všímavosti

Kultivácia vnútornej všímavosti

Pozývam vás na hodiny, na ktorých budeme spoločne rozvíjať vnútornú všímavosť, láskavosť, pokoj mysle, ladenie sa na telo cez jogu a prácu s dychom. Spoločne budeme nachádzať stav ticha a pokoja cez vstup do nášho vnútra.

 

Každú hodinu začneme meditáciou na jeden zo štyroch prvkov: vody, oheň, zem, vzduch + si prejdeme meditáciu METTA.

 

Po meditácii bude nasledovať ásanová prax, počas ktorej sa budeme učiť ladiť dych s pohybom, trénovať myseľ, aby neutekala do minulých či budúcich scenárov, ale aby sa ukotvila do tela a do dychu, vďaka čomu sa naučíme vnímať moment tu a teraz.

 

Každú hodinu ukončíme pranayamou – dychovým cvičením.

 

====
KDE: Sála 3, Yoga House Bratislava
ČAS: 18:05 – 19:25
DÁTUM KURZU: 15.5. – 5.6.2024 (4 lekcie)
KEDY: každú stredu
CENA: 48 Eur
LEKTOR: Sabina Krištofičová
REGISTRÁCIA: bit.ly/43YfLgt
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu. Náhrady nie sú možné.

====

SABINA KRIŠTOFIČOVÁ

Streda – 18:05 – 19:25

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH