Deň / Dátum / Čas

štvrtok / 11.10.2018 / 10:00 - 12:00

Miesto konania

Yoga House - Panenská 33, Bratislava

Práca s ľudským telom je pre mňa alfou i omegou porozumeniu vlastnej existencie a to nielen porozumeniu fyzickej stránky nášho bytia, ale aj psyché. Energia v našom tele, ktorú taoisti nazývajú čchi, potrebuje plynulo telom prúdiť i dušou, aby mu zabezpečovala harmonické fungovanie. Ak neprúdi plynulo, dostávame sa do nerovnováhy a „otvárame tým dvere“ bolestiam a chorobám. Čchi-kung je prastará metóda kultivácie energie v tele, ktorá ponúka zharmonizovanie jej toku, následne dokonca aj jej zmnoženie a tým aj aktiváciu samoliečiacich mechanizmov tela. Čchi-kung bol oddávna považovaný za súčasť medicíny, hlavne prevencie. Je teda vynikajúcim prostriedkom na vytvorenie základnej stability zdravia.
Na svojich hodinách sa zameriavam na prax vnútornej kultivácie cez jednoduché cvičenia. Tie zahrňujú dýchanie, vedenie pohybu cestou meridiánov, tok čchi cez päť fáz (päť elementov), očisťovanie orgánov, vnútornú vizualizáciu a meditáciu. Nedržím sa fixných foriem, skôr ponúkam telu vyskúšať si prácu s čchi cez jednoduché pohybové improvizácie. Čchi-kung odporúčam všetkým, ktorí cítia zodpovednosť za svoje zdravie a chcú ho udržiavať v dobrom stave aj vlastným pričinením.
Na jeseň 2018 budú tieto cvičenia zamerané na podporu imunity pred zimným obdobím.

=====
KDE:  YOGA HOUSE BRATISLAVA
KEDY:  Štvrtky, 11.10. do 22.11.  (6 hodín)
ČAS : 10:00 – 12:00
LEKTORKA: Zuna Vesan Kozánková
CENA : 48 eur, early bird 40 eur (pri platbe do 1.9)
REGISTRÁCIA : https://calendiari.com/booking/event/retTMPAol0qKorCLcNmonA

=====


ZUNA VESAN KOZÁNKOVÁ

Zuna celý život tancuje a tanec považuje za jednu z možností vyjadrenia svojej taoistickej duše. Po 13 rokoch akademického vzdelávania v tanci, pocítila potrebu venovať sa ľudskému telu z komplexnejšieho hľadiska. Vyštudovala školu Shiatsu KI a odbor akupunktúry na Univerzite Guang Ming Beijing v Prahe. Posledné roky študuje na Akadémii čínskej metafyziky. Má za sebou niekoľko študijných pobytov v Európe a Ázii. Okrem vyučovania tanca sa intenzívne sa venuje štúdiu čínskej medicíny, čchi-kungu a taoizmu a ich interaktívnemu prepojeniu s pohybom ľudského tela. Je praktikantkou japonskej terapie Shiatsu, od roku 2007 vedie vlastnú Školu shiatsu na Slovensku. Zuna vyučuje už 27 rokov, behom ktorých vyvinula jedinečný štýl práce s ľudským telom, založený na skúsenostiach s anatómiou ľudského tela a tokmi energie v ňom. Tieto poznatky prepája s univerzálnymi princípmi taoizmu, a tým svojim študentom prináša nové informácie o pohybovej inteligencii. Kvality Zuninho učenia obsahujú pokojný, citlivý a kvalifikovaný prístup k pohybu a telu. Je vyhľadávanou učiteľkou pracujúcou okrem Slovenska a Čiech aj v Salzburgu, Viedni, Leeds, Freiburgu, Vroclavi, Bangkoku, Pekingu a Hongkongu.
Posledné roky sa venuje výskumu prepájania čínskej medicíny a čchi-kungu s tancom v projektoch Dancing qigong a Medicína v tanci. Jej spisovateľským debutom je kniha Tao cesta ku zdraviu, ktorá vyšla v roku 2018.

http://www.shiatsu-terapie.sk/

http://dancingqigong.weebly.com/

http://danceandmedicine.wixsite.com/zuna

http://www.artyci.com/

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)