Online hodiny – LIVE stream

LIVE stream hodiny s Yoga House … hodiny budú v podobných časoch, ako ste zvyknutí, no tentokrát u vás doma.

 

Postupuje prosím nasledovne:

  1. Prihlásite sa klasicky, na našom webe >> Rozvrh >> Online hodiny

PROSÍM, HLÁS SA STÁLE S JEDNÝM ROVNAKÝM EMAILOM.

Na tento email, ktorý tvorí na calendiari tvoj účet, ti nahrávame platbu – kredit. Ak sa prihlásiš iným, nezobrazí sa ti kredit a nám platba za hodinu. Nebudeme ti teda schopní poslať link na streamovanie. Vďaka

  1. Obdržíte email o potvrdení registrácie s údajmi o platbe. Email hľadaj aj v spame alebo v reklame. Cena je 5 € za hodinu. Online kredit je možné nabiť vo výške 25/50 €. Po registrácii na hodinu sa kredit zníži o 5 €.
  2. Platbu je potrebné poslať VOPRED prevodom na účet. Ideálne riešenie je použiť aplikáciu VIAMO na číslo 0905604753, ak to tvoja banka umožnuje. Takto platbu obdržíme ihneď a ty si zaručíš plynulý vstup na hodinu.
Suma:
25 eur  / 50 eur
Účet:
SK8911000000002937011074
Poznámka pre príjemcu:
POVINNÁ POLOŽKA, ABY SME MOHLI PRIRADIŤ PLATBU!
“Tvoje meno a priezvisko”

!!!!! Ak si myslíš, že platba nestihne prísť – napr. ak sa hlásiš hodinu pred lekciou a kredit nemáš nabitý, pošli obratom print screen platby na inštruktorkin email. Najneskôr však 30 min pred hodinou, aby sa administratívna práca stihla urobiť !!!!!! >>> VIAC INFO OBDRŽÍŠ MAILOM PO REGISTRÁCII. . Ideálne posielať peniažky 2 dni predom, aby sme stihli spracovať platbu.

Na hodinu sa môžete prihlásiť najneskôr 30 minút pre jej začatím. Veľmi vás však prosíme, aby ste sa na hodiny prihlasovali a peniažky uhradili čo najskôr, aj 2 dni vopred (kvôli adminisitratívnym procesom a registrácii platieb). Ideálne riešenie je použiť aplikáciu VIAMO na číslo 0905604753, ak to tvoja banka umožnuje. Takto platbu obdržíme ihneď a ty si zaručíš plynulý vstup na hodinu.

Ak sa ti nepodarí prihlásiť s dostatočným predstihom, napr. ak sa hlásiš 2 hod pred lekciou a nemáš nabitý kredit, pošli prosím obratom po zaplatení print screen transakcie na inštruktorkin email ( jej email nájdeš v potvrdzovacom emaili po registrácii ). Prosím, dbajte na to, že “last minute” print screeny platieb sme však schopní spracovať najneskôr 30 min pred začiatkom hodiny.

 

ODHLÁSENIE – STORNO

Odhlásiť sa môžeš najneskôr 2h pred začatím hodiny, vtedy bude kredit na online permanentku vrátený späť.

Všetkým, od ktorých platbu obdržíme VOPRED alebo po zaslaní print screenu platby, bude najneskôr 10 minút pred začiatkom hodiny poslaný link, ktorým sa dostaneš do virtuálneho sveta Yoga House v aplikácii Zoom. Po kliknutí na link sa pripojíš na hodinu (ak aplikáciu zatiaľ nemáš, link Ťa automaticky presmeruje na jej stiahnutie). Je to úplne easy. Ideálne je stiahnuť si aplikáciu do počítača pre väčší obraz a napojiť ho na reproduktory pre kvalitnejší zvuk.

Budeme radi, ak nám pošleš aj svoj feedback, aby sme mohli celý proces spoločne vyladiť a hodiny tak boli pre všetkých stále uvoľnenejším zážitkom.

Registráciou sa účastník zaväzuje nevytvárať video záznam hodiny ani neposkytnúť link ďalšej osobe. Lekcie a svoju energiu dávame z lásky 🙂 A preto úprimne veríme, že sa možeme spoľahnúť na dôveru vo vás. Srdečná vďaka.

Vysielať bude každý inštruktor zatiaľ od seba z domu. Veríme, že sa nám podarí priniesť esenciu Yoga House-u “Priestoru vo vnútri” aj ku vám domov. Cez oddych a uvoľnenie, si vytvoríme príjemnú a bezpečnú atmosféru, ktorú všetci v týchto časoch tak veľmi potrebujeme. Naberieme nadhľad, silu a odstup vidieť veci s ľahkosťou, možnosť pochopiť, že toto je súčasťou väčšieho plánu každého jedného z nás. 🙂 Keď budeme dostatočne vnímaví k procesom, ktoré sa v nás dejú a odkrývajú, má táto situácia potenciál dať nám mnoho užitočného. V tichu a v samote môže byť všetko preliečené, pohladené a pochopené so súcitom k Sebe. 💜

 

ENGLISH

Online classes – LIVE stream

Life is upside down at the moment. We have decided to come to you. 🙃

LIVE stream classes with Yoga House … With your favourite instructor. Classes are at similar times to those you are used to, but this time, we are coming to your homes. If you would like to join a lesson with us, you need to do the following:

1. Register on our website as usual, follow >> Rozvrh >> Online classes
PLEASE ALWAYS REGISTER WITH THE SAME EMAIL.
At this email address, which represents your account at Calendiari, we record your payment – credit. If you register by different one, the credit will not appear at the registration, neither the payment for the certain class you want to attend. We won’t be able to send you link for streaming. Thanks.

2. You will receive an email confirming the registration including the payment details. Look for it also in spam or Promotion. The price is €5 per class. You can charge your membership card to € 25/ € 50. Once you register for a class the credit on your membership card will go down by € 5.

3. The payment must be made BEFORE the class by way of bank transfer. Ideally, please use App VIAMO at no. 0905604753, if your bank allows it. This way we will receive the payment immediately and you will ensure smooth entrance to the class.

——————-
The price:
25 / €50
Bank details:
SK8911000000002937011074
Payee reference:
THIS IS MANDATORY TO ENSURE WE ARE ABLE TO IDENTIFY YOUR PAYMENT.
“Your name and surname”

!!!!! If you are not sure whether the payment can reach us on time, for example if you make the booking an hour before the class and you don’t have any credit, please send a screenshot of the payment to the instructor’s email address not later than 30 minutes before the lesson, so we can deal with the admin in a timely manner.

>>> ONCE REGISTERED, YOU WILL RECEIVE FURTHER INFORMATION BY EMAIL.
——————
You can register to class latest 30 mins before it’ s start. We would like to ask you to register and send money asap also 2 days ahead (bc of admin processes and registration of your payment). Ideally, please use App VIAMO at no. 0905604753, if your bank allows it. This way we will receive the payment immediately and you will ensure smooth entrance to the class.

If you won’t manage to register soon enough, for instance 2h before the class and you don’t have any credit or payment done, please after payment sent the print screen immediately to instructor email. (you will find the contact in confirmation email after registration ). Please be aware, that “last minute” print screen we are able to process latest 30 mins before the class.

 

CANCELLATION
You can cancel your booking up to 2 hours before the class starts, in which case the credit will be reinstated to your membership card.

If you have paid in advance or if you have sent us a screenshot of your transfer not later than 30 minutes before the class start, you will receive a ZOOM link to enter the world of Yoga House 10 minutes before the class.

By registeration you commit not to take any recordings of classes in any form and not to share the entry link with other person. We share our classes and our energy with you from love 🙂 and we hope we can
trust you. Many thanks.

Every instructor will lead classes from their own home. We hope to be able to bring the essence of the Yoga House  “ The Space Inside” to your home. We want to create a pleasant and safe space through relaxation, something we all desperately
need in these times. We will find a different perspective, an understanding and strength to be able to see, that all what is happening is part of a greater plan for each of us. 🙂 If we are mindful enough to what happens inside of us, this time has a great potential. Silence and solitude can heal, comfort and help us understand ourselves through self compassion . 💜

We have been missing all of you a lot. We are looking forward to visiting you in your home. 🙂 (There is no need to tidy up 😛)

See you. Feel you.

Have a lovely day.
Yoga House team.