MEDITÁCIA – CESTA SPÄŤ DOMOV

MEDITÁCIA – CESTA SPÄŤ DOMOV

Meditácia – cesta späť domov .

V dnešnej uponáhľanej dobe je náročne len tak si sadnúť bez pohybu a meditovať. Zašli sme príliš ďaleko a myseľ nad nami prebrala kontrolu. Naše myšlienky sú ako neutíchajúci vír a my prechádzame z jednej myšlienky na druhú, bez toho, aby sme si uvedomili, že život sa neodohráva v mysli.

Na našich pravidelných stretnutiach trochu spomalíme. Naučíme sa pracovať s našou mysľou. Pôjdeme cez jednoduché techniky, ktoré pripravia naše telo, našu energiu a myseľ tak, aby sme vytvorili podmienky pre meditáciu. Pôjdeme späť domov, dovnútra. Cez vlastnú skúsenosť spoznáme a prehĺbime hlbšiu dimenziu života. Naučíme sa rozpoznať jednoduchý stav pozorovateľa a tak isto ho aj posilniť. Cez vnútorne ticho sa priblížime k našej pravej podstate. V tomto mieste sa rozširuje vedomie, tu nachádzame hlbokú prítomnosť, harmóniu, radosť bez príčiny, tu sa rodí dôvera v život, prekvitá kreativita, krása a láska. V tomto tichu môžeme mať záblesky jednoty s celým stvorením. ja

 

 

    HODINY