Ide o tradičný jogový systém, kde po sebe nasledujúce asany ( pozície), opakovane koordinujú Váš pohyb.

Cvičíme skrátenú formu ashtangy, kde je vítaný aj úplný začiatočník, jej systematické cvičenie je vždy rovnaké. Tým získavam každou hodinou možnosť naučiť sa zostavu naspamäť a časom si osvojením polôh viem cvičenie dopĺňať vlastnou praxou. Dôležitý je tu dych, ktorý sa naučíme spoločne ovládať a využiť vo svoj prospech , nie len na hodinách, ale aj v každodennom bežnom živote.

 

PATRÍCIA KLIMEKOVÁ

 Utorok & Štrvtok – 7:00 – 8:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! NAJSKÔR 7 DNÍ PRED HODINOU – ROZVRH SÁLA 2