Slow and restorative yoga

Slow and restorative yoga

Kurz vhodný pre každého, kto hľadá spomalenie a stíšenie, načerpanie energie a napojenie na seba. Telo ako kompas nášho života. Cítenie tela a spojenie sa s ním je v dnešnom svete plnom vonkajších vplyvov nevyhnutnosťou, ak chceme životom kráčať autenticky a pravdivo.

Naše telo je studnicou múdrosti, neomylnej a spoľahlivej v rozhodnutiach každodenného života. V spoločnej praxi sa naladíme na svoje telo cez pohyb a všímavosť, láskavo a autenticky pre daný moment. Budeme prechádzať zostavou pomalšieho charakteru v príjemnom toku (flow), popretkávanom pozíciami s dlhšou výdržou inšpirované restoratívnou jogou.

====

KDE: Sála 3, Yoga House
DÁTUM KURZU : 6.4.- 11.5.2022 (mimo 20.4., 5 lekcií)
KEDY: každú stredu
ČAS: 19:30 – 21:00
LEKTOR:  Eva Mamrillová
CENA: 50 eur
REGISTRÁCIA: bit.ly/3CwfnrS
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu, keďže počet miest je obmedzený na 9 žien. Náhrady nie sú možné.

Korona: V prípade reštrikcíí kvôli korona vírusu bude kurz presunutý na nový termín po otvorení. Peniažky nie je možné vrátiť alebo presunúť na kredit, či iný kurz.
====