Somatika – Žité telo

Somatika – Žité telo

Somatika je oblasť holistickej práce s telom, zdôrazňujúca telesné vnímanie a prežívanie. Vychádza z gréckeho slova “soma”, ktoré označuje „telo vnímané zvnútra“ alebo inak povedané “žité telo” a v praxi využíva vedomý pohyb, dotyk, prácu s dychom, sústredenú pozornosť na telesné prežívanie a pamäť tela ako vstupné brány k telesným a pohybovým zdrojom uvoľňovania fyzického a emočného napätia.

Telo je komplexný a živý organizmus, skrz ktorý zažívame seba a svet okolo nás. Ešte pred tým ako k nám prišli prvé slová a myšlienky, zažívali sme telesné senzácie a pocity, ktoré boli naším prvotným kontaktom so sebou, svetom a vzťahmi v ňom. Naša skúsenosť sa aj naďalej začína práve tu, v našom tele, a je aj naďalej základom našej každodennej existencie. Kurz Somatika – Žité Telo je pozvánkou k prehĺbeniu tejto prvopočiatočnej formy vnímania. Pozvánkou k navrátu života a pocitov do nášho tela, nie len ako k súboru kostí, svalov a tkanív, ale ako k citlivému systému, ktorý zažíva tento svet. Pozvánkou k návratu k žitému telu – “some”.

AKO BUDÚ PREBIEHAŤ LEKCIE?

Prostredníctvom vedomej práce s konkrétnymi somatickými cvičeniami, pohybovými princípmi, aplikovanou anatómiou a najnovšými poznatkami v oblasti neurovedy budeme v pohybe nachádzať nabudenie i uvolnenie, radosť i upokojenie. Postupne do tela navrátime citlivosť a pocitovú priechodnosť, vďaka čomu obnovíme jeho prirodzenú schopnosť adekvátne reagovať na rôzne situácie, v ktorých sa nachádza. Citlivou prácou mu umožníme nájsť vlastné zdroje a somatické “odpovede” vďaka ktorým obnovíme jeho schopnosť funkčne sa hýbať, v plnosti sa zažívať a efektívne sa regulovať. Cíteným zmyslom obnovíme našu schopnosť zažívať pôžitok z vlastnej telesnej skúsenosti.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

Kurz je otvorený pre každého kto túži po hlbšom spojení so svojím telom, prial by si prehĺbiť svoje vnútorné prežívanie, obnoviť pocit celistvosti, pochopiť svoje telo ako zdroj životnej sily, alebo zlepšiť reaktibilitu a funkčnosť svojho tela.

 

====
KDE: Yoga House Bratislava, Sála 3
DÁTUM KURZU : 27.5. – 24.6. 2023 (5 lekcií)
KEDY: každý pondelok
ČAS: 19:30 – 21:00
LEKTOR: Jakub Cerulík
CENA: 60 Eur
REGISTRÁCIA: bit.ly/3U3mWj2
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu, keďže počet miest je obmedzený na 10 ľudí. Náhrady nie sú možné.

====

JAKUB CERULÍK