Na Ashtanga joge ma fascinuje, že nasledovaním jej pevne danej sekvencie, vzniká v mysli samovoľne určitý odstup od akejkoľvek situácie, ktorú práve v živote prežívame. Takto pomáha na duševnej úrovni budovať našu mentálnu imunitu, na fyzickej rozvíja silu a disciplínu. Ashtanga joga mi už piatym rokom umožňuje na chvíľu zastaviť pochody mysle, oddýchnuť si od očakávaní a tlaku vonkajšieho sveta a zároveň upevňuje vieru vo vlastné schopnosti. Po praxi myseľ vyzerá ako pokojná rieka tečúca jedným smerom.

ASHTANGA YOGA

Utorok – Vedená 1. séria Ashtangy po navasanu (loďku) – hodina vhodná i pre začiatočníkov – 18:10 – 19:30

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! NAJSKÔR 7 DNÍ PRED HODINOU – V ROZVRHU SÁLA 2