Jeden vstup 6 eur

Platí na akúkoľvek hodinu v sále 1 a sále 2. Neplatí v uzavretých kurzoch a v Sále 3.

Pemanentka 10 vstupov 50 eur

 • Možeš využiť na akejkoľvek hodine v Sále 1 a v Sále 2
 • Možeš sharovať s kamarátom
 • Možeš využívať ako dlho chceš, platí neobmedzene
 • Môžeš si ju kúpiť u nás v štúdiu na recepcií, priamo u inštruktora na hodine alebo online prevodom (prevodom si môžeš zakúpiť aj permanentku na 5 vstupov za 25 Eur) :
  Suma: 25 Eur / 50 Eur
  Účet: SK8911000000002937011074
  Poznámka pre príjemcu: Permanentka, Tvoje meno a priezvisko
 • Permanentka sa ti nahrá ako kredit, ktorý sa ti bude automaticky sťahovať pri prihlasovaní na hodiny

Neobmedzená mesačná permamentka 55 eur

Možeš sa zúčastniť otvorených hodín jogy v Sále 1 a v Sále 2, kedykoľvek budeš mať chuť počas doby 1 mesiac.

V Sále 3 je cena 8 eur

Limitovaný počet ľudí. Individuálny prístup. Bližší kontakt človek a inštruktor. Registrácia potrebná.

Súkromná hodina

Cena súkromnej hodiny prenájom sály 10 Eur + odmena pre inštruktora po vzájomnej dohode. Viac info na info@yogahouse.sk.

Multisport

Akceptujeme kartu Multisport na všetky otvorené hodiny v Sále 1 a v Sále 2. Na ktoré hodiny karta Multisport platí zistíš kliknutím na hodinu v rozvrhu, v “Informáciách ku platbe” je napísane Multisport karta. Na kurzy Multisport karta neplatí.

————————————————————————-

One Class 6 eur

For any class, not courses.

Voucher 10 entrances 50 eur

 • You can use it at any class
 • You can share it with friend
 • You can use it as long as you want

Unlimited voucher for 1 month 55 eur

You can join any open classes anytime you wish to during one month .

In Room 3 the price is 8 eur.

Limited number of ppl. Individual approach. Closer contact btw. person and instructor.  Registration needed.

Private classes 50 eur

First class is paid online 3 days before. If you like the teacher, after the first class you would pay 5 coming terms ahead, so 250 eur since the space and time is hold only for you. More info info@yogahouse.sk .

Multisport

In the studio we accept the card Multi Sport card for our open classes in Sála 1 and Sála 2.

 

Máte otázku?