KURZY

 ACRO JOGA

Zaži niečo, čo nikdy nedosiahneš sám. Joga nám pomôže spoznať náš vlastný vnútorný svet. Acroyoga nám pomôže otvoriť svety dvoch ľudí spojiť ich na chvíľu v jedno. Naučíme sa niečo o dotyku, dokázať ho pochopiť. Spevníme telo, natiahneme ho, precítime.

GRAVID YOGA 

Súčasťou hodín tehotenskej jogy sú dýchacie techniky, jemné naťahovanie, práca s panvovým dnom, pozície rozvíjajúce silu, flexibilitu a rovnováhu a záverečná relaxácia. Gravid yoga je krásny priestor pre ženy, ktoré nosia nové dušičky na náš svet. 

PRANA VASHYA VINYASA YOGA

Prana Vashya Vinyasa je nový a dynamický štýl praxe ásan pochádzajúci z juhoindického mesta s bohatou jogovou tradíciou Mysore. Prana Vashya joga znamená “Joga na kontrolu životej sily”, tej sily o ktorú nás oberá stres, obavy, úzkosť ale aj plytký a nepravidelný dych.

 

MOHENDŽODÁRO/ TANTRA JOGA PRE ŽENY

Prostredníctvom tantrajógových ásan cvičenia Mohendžodáro v intuitívnom tanci/ pohybe tela, dychovými cvičeniami, meditáciami a vizualizáciami obnovíme prepojenie s oblasťou svojej panvy a panvového dna a vďaka tomuto prepojeniu nanovo precítime svoje Lono ako zdroj vlastnej životnej sily, sexuality a tvorivosti…

PRALAYA TANTRA YOGA  

Created by Robert Boustany, Pralaya yoga is characterized by a series of alignments techniques specifically designed to balance, protect and prolong the longevity of the
joints and muscles fibers by identifying and strengthening the
weakest muscles, loosening tight muscles, breaking down fascia connective tissue, and by opening fascia lines. 

JOGA PRE MAMINKY S BÁBATKAMI 0-1 A DETIČKAMI 1-3

Stať sa mamou neznamená vzdať sa samej seba. Ponúkame možnosť stráviť príjemné chvíle pri cvičení jogy a využiť tak jej benefity aj novopečeným mamičkám.

SLOW ASANA FLOW

Príjemný pomalý flow so Žabkou, kde si budeme zvedomovať každú pozíciu pomaly s precíteným dychom, liečiť sa pokojom a tichom v tele.
V krásnej sále 3 v malej skupinke s jogovými pomôckami podporíme každú ásanu a každé konkrétne telo.

ZDRAVÝ CHRBÁT 

Joga pre zdravý chrbát sa postará o našu spokojnosť Ak sa niekto necíti šťastný, asány to ukážu. Reč tela dokonale vystihuje mód a vysiela energiu, ako sa práve cítime. V jednoduchosti to znamená, aké máme držanie tela, také má rozpoloženie aj naša myseľ. A platí to aj naopak, aký dokážeme zaujať postoj v našej mysli, tak sa následne bude držať naše telo. Čo je úžasná správa, nič nie je stratené, preto je prevencia vždy lepšia ako samotná liečba.

TANEC DUŠE

Tanec je tým najprirodzenejším komunikačným nástrojom medzi našim vnútorným a vonkajším svetom. Je to brána, ktorá nám otvára nové možnosti prežívať svoj život v jeho maximálnej plnosti. Prebúdza vášeň, radosť, tvorivosť, vitalitu a rozširuje vedomie. Každý človek si nesie v sebe svojho vnútorného tanečníka.

 

MANTRA YOGA

The Sanskrit alphabet constitutes the sound matrix of the Universe, and each of its letters, known as Matrika “Little Mothers”, contain a seed of potential energy.
In the form of sentences, words, or simple syllables, Mantras are powerful tools which release the mind from its activity.

IYENGAR JOGA

Joga podľa pána Iyengara je ideálnou technikou vhodnou na predchádzanie telesným i psychickým chorobám a pri udržaní zdravia. Je prostriedkom na ovládnutie pozornosti a vôle, rozvíja samostatnosť a sebadôveru.V porovnaní s ostatnými populárnymi systémami jogy kladie dôraz na využitie ásan na zrovnanie sa do stredovej línie tela a otvorenie tých častí,ktoré majú obmedzenie.

TANTRA NATYAM

Researched and developped within the Sri Vidya Tantra tradition, Tantra Natyam is a devotional and meditative danced ritual, an act of worship (Puja) where the offering is of the Self.
We will learn and develop a short sequence that we will perform both together and individually.

PRANAYAMA

Na kurze sa budeme detailne venovať technikám, ktoré harmonizujú nervovú sústavu a utišujú alebo nabíjajú telo. Budeme si vysvetľovať ako pôsobí na telo dych pravou a ľavou nosnou dierkou, ako to ovplyvňuje mozgové hemisféry a zmeny v mysli.

ASANA LAB 

Budeme prechádzať detialne pozíciami súrya namaskar a vybranými pozíciami, na ktorých sa precízne naučíme princípy asán a alignmentu (usporiadania tela) v nich. Tieto základy sú následne využiteľné pri väčšine ostatných pozícii a môžeme z nich v budúcnosti vychádzať a operiať sa o ne.

KALARIPAYATTU

South Indian martial art taught in the lineage of Kalarigram and Hindustan Kalari Sangham.
Considered a dynamic yoga, Kalaripayattu develops grounding, willpower, balance,
Coordination, agility, speed & stamina.

MINDFUL YIN YOGA

Vo svete, v ktorom vládne zhon, stres, tlak na výkon a odpojenie sa od svojich emócií a tela, predstavuje Yin joga metódu, ako sa cielene a krok za krokom naučiť spomaliť, spočinúť a obnoviť vnútornú rovnováhu. Yin joga ponúka priestor, v ktorom sa učíme, ako čeliť neutíchajúcim myšlienkam a emóciám, ktoré nás buď môžu ovládať, alebo sa s nimi môžeme naučiť pracovať. 

 

TENSEGRITA

Tensegrita je moderný názov pre pomenovanie magických pohybov. Magické pohyby boli objavené dávnymi šamanmi v stavoch zvýšeného vnímania. Oni tieto pohyby stáročia skúmali, praktikovali, obnovovali a prišli k poznaniu, že človeku prinášajú mimoriadny stav uvoľnenia, duševnej pohody a fyzickej zdatnosti. Je to súhrn pohybov, ktoré spočívajú v napínaní a uvoľňovaní na hlbšej telesnej úrovni. Magické pohyby sa dotýkajú veľkej hĺbky, či už sa to týka svalov a šliach, emócií a spomienok v nich uložených, alebo schopnosti vnímania vlastného energetického poľa, ako aj iných energetických polí. 

BEEING FLOW

Beeing flow je vedomá práca s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostatnej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. A možno aj vtedy a tam. Moje telo, moja myseľ. Spolu. Počas našich spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a
psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás.  

 

SILA A MOBILITA V JOGE 

Kurz Sila a mobilita v joge je postavený tak, že sa na každej lekcii zameriame na konkrétnu oblasť tela a jej prepojenie s ostatnými časťami, pretože nič v našom tele nefunguje oddelene. Vysvetlíme si základné princípy pohybu, ktoré možno aplikovať kdekoľvek, nielen v joge, a budeme si prechádzať základné ásany, s ktorými sa na lekciách jogy zaručene stretnete.