KURZY

 ACRO JOGA

Zaži niečo, čo nikdy nedosiahneš sám. Joga nám pomôže spoznať náš vlastný vnútorný svet. Acroyoga nám pomôže otvoriť svety dvoch ľudí spojiť ich na chvíľu v jedno. Naučíme sa niečo o dotyku, dokázať ho pochopiť. Spevníme telo, natiahneme ho, precítime.

GRAVID YOGA 

Súčasťou hodín tehotenskej jogy sú dýchacie techniky, jemné naťahovanie, práca s panvovým dnom, pozície rozvíjajúce silu, flexibilitu a rovnováhu a záverečná relaxácia. Gravid yoga je krásny priestor pre ženy, ktoré nosia nové dušičky na náš svet. 

PRANA VASHYA VINYASA YOGA

Prana Vashya Vinyasa je nový a dynamický štýl praxe ásan pochádzajúci z juhoindického mesta s bohatou jogovou tradíciou Mysore. Prana Vashya joga znamená “Joga na kontrolu životej sily”, tej sily o ktorú nás oberá stres, obavy, úzkosť ale aj plytký a nepravidelný dych.

 

MOHENDŽODÁRO/MARIPOSA TANTRA JOGA PRE ŽENY

Prostredníctvom tantrajógových ásan cvičenia Mohendžodáro v intuitívnom tanci/ pohybe tela, dychovými cvičeniami, meditáciami a vizualizáciami obnovíme prepojenie s oblasťou svojej panvy a panvového dna a vďaka tomuto prepojeniu nanovo precítime svoje Lono ako zdroj vlastnej životnej sily, sexuality a tvorivosti…

JOGOVÁ TERAPIA   

Na našej hodine jogovej terapie sa budeme snažiť pomocou vedomého pohybu v súlade s dychom prispieť k obnoveniu zdravia organizmu. Správne cvičenie jogy, založené na zdravých princípoch pohybu, sa stáva terapiou. 

JOGA PRE MAMINKY S BÁBATKAMI 0-1 A DETIČKAMI 1-3

Stať sa mamou neznamená vzdať sa samej seba. Ponúkame možnosť stráviť príjemné chvíle pri cvičení jogy a využiť tak jej benefity aj novopečeným mamičkám.

SLOW ASANA FLOW

Príjemný pomalý flow so Žabkou, kde si budeme zvedomovať každú pozíciu pomaly s precíteným dychom, liečiť sa pokojom a tichom v tele.
V krásnej sále 3 v malej skupinke s jogovými pomôckami podporíme každú ásanu a každé konkrétne telo.

ZDRAVÝ CHRBÁT 

Joga pre zdravý chrbát sa postará o našu spokojnosť Ak sa niekto necíti šťastný, asány to ukážu. Reč tela dokonale vystihuje mód a vysiela energiu, ako sa práve cítime. V jednoduchosti to znamená, aké máme držanie tela, také má rozpoloženie aj naša myseľ. A platí to aj naopak, aký dokážeme zaujať postoj v našej mysli, tak sa následne bude držať naše telo. Čo je úžasná správa, nič nie je stratené, preto je prevencia vždy lepšia ako samotná liečba.

PILATES A JOGA

Pravidelným cvičením spolu dosiahneme na fyzickej úrovni – uvoľnenie prebytočného napätia, natiahnutie skrátených svalov a šliach, posilnenie oslabených partií. Vylepší sa nám držanie tela, vyrovnajú sa svalové disbalancie, odstránia sa zlé pohybové stereotypy, zredukujeme bolesti chrbta, šije. Posilníme a stabilizujeme brucho a stred tela. Budeme si pripomínať ako cvičiť s prípadnou diastázou, posilníme panvové dno a dosiahneme ďalšie benefity ktoré joga a pilates prinášajú.

JOGA NIDRA

Joga Nidra doslova znamená jogový spánok. Tí, ktorí ju praktizujú vám však potvrdia, že viac ako spánkom je prebudením. Do oddýchnutého, spokojného a prepojeného Ja. Joga Nidra odstraňuje napätie a obnovuje elasticitu mysle.

IYENGAR JOGA

Joga podľa pána Iyengara je ideálnou technikou vhodnou na predchádzanie telesným i psychickým chorobám a pri udržaní zdravia. Je prostriedkom na ovládnutie pozornosti a vôle, rozvíja samostatnosť a sebadôveru.V porovnaní s ostatnými populárnymi systémami jogy kladie dôraz na využitie ásan na zrovnanie sa do stredovej línie tela a otvorenie tých častí,ktoré majú obmedzenie.

SLOW AND RESTORATIVE  JOGA

Kurz vhodný pre každého, kto hľadá spomalenie a stíšenie, načerpanie energie a napojenie na seba. Telo ako kompas nášho života. Cítenie tela a spojenie sa s ním je v dnešnom svete plnom vonkajších vplyvov nevyhnutnosťou, ak chceme životom kráčať autenticky a pravdivo. Naše telo je studnicou múdrosti, neomylnej a spoľahlivej v rozhodnutiach každodenného života.

PRANAYAMA

Na kurze sa budeme detailne venovať technikám, ktoré harmonizujú nervovú sústavu a utišujú alebo nabíjajú telo. Budeme si vysvetľovať ako pôsobí na telo dych pravou a ľavou nosnou dierkou, ako to ovplyvňuje mozgové hemisféry a zmeny v mysli.

ASANA LAB 

Budeme prechádzať detialne pozíciami súrya namaskar a vybranými pozíciami, na ktorých sa precízne naučíme princípy asán a alignmentu (usporiadania tela) v nich. Tieto základy sú následne využiteľné pri väčšine ostatných pozícii a môžeme z nich v budúcnosti vychádzať a operiať sa o ne.

ADVANCED ASANAS

Prepojením sily, vnútornej koncentrácie a správneho dýchania dokážeme naše telo dostať do rôznych ásan. Aj tých náročných. Snažíme sa jogu robiť zdravo a správne, a preto Vám prinášame kurz, na ktorom sa postupne naučíme vybrané náročnejšie ásany a odhalíme tajomstvo, ako sa do nich dostať bezpečne.

MINDFUL YIN YOGA

Vo svete, v ktorom vládne zhon, stres, tlak na výkon a odpojenie sa od svojich emócií a tela, predstavuje Yin joga metódu, ako sa cielene a krok za krokom naučiť spomaliť, spočinúť a obnoviť vnútornú rovnováhu. Yin joga ponúka priestor, v ktorom sa učíme, ako čeliť neutíchajúcim myšlienkam a emóciám, ktoré nás buď môžu ovládať, alebo sa s nimi môžeme naučiť pracovať. 

 

TENSEGRITA

Tensegrita je moderný názov pre pomenovanie magických pohybov. Magické pohyby boli objavené dávnymi šamanmi v stavoch zvýšeného vnímania. Oni tieto pohyby stáročia skúmali, praktikovali, obnovovali a prišli k poznaniu, že človeku prinášajú mimoriadny stav uvoľnenia, duševnej pohody a fyzickej zdatnosti. Je to súhrn pohybov, ktoré spočívajú v napínaní a uvoľňovaní na hlbšej telesnej úrovni. Magické pohyby sa dotýkajú veľkej hĺbky, či už sa to týka svalov a šliach, emócií a spomienok v nich uložených, alebo schopnosti vnímania vlastného energetického poľa, ako aj iných energetických polí. 

BEEING FLOW

Beeing flow je vedomá práca s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostatnej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. A možno aj vtedy a tam. Moje telo, moja myseľ. Spolu. Počas našich spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a
psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás.  

 

SILA A MOBILITA V JOGE 

Kurz Sila a mobilita v joge je postavený tak, že sa na každej lekcii zameriame na konkrétnu oblasť tela a jej prepojenie s ostatnými časťami, pretože nič v našom tele nefunguje oddelene. Vysvetlíme si základné princípy pohybu, ktoré možno aplikovať kdekoľvek, nielen v joge, a budeme si prechádzať základné ásany, s ktorými sa na lekciách jogy zaručene stretnete.