YOGA HOUSE. Priestor Vo Vnútri…

Yoga House poskytuje ľuďom priestor vydať sa na cestu zdravia a spokojnosti. Mentálnej, psychickej a fyzickej spokojnosti, ktorá nás vedie ku kvalitnému životu. Našou Misiou je vytvoriť priestor, kde ľudia majú možnosť nachádzať seba, svoju ozajstnú podstatu a esenciu. Stať sa uvoľneným, spontánnym a úprimným k sebe samému. Byť fyzicky zdravý a silný. Užívať si dni a užívať si ich naplno.

Zámerom je priviesť ľudí k zdraviu cez svoju vlastnú prácu. Yoga House dáva impulz k záujmu o svoje telo, dych, psyché a teda zdravie. Vedie ľudí k tomu ako uvoľniť z tela záťaž a vdýchnuť doň život. Chce inšpirovať ako byť sám sebe liečiteľom cez záujem a láskavú starostlivosť o seba samého. Ako zobrať za svoje cenné zdravie zodpovednosť, udržiavať ho dlhodobo, nachádzať prevenciu a vhodné nástroje. Yoga House inšpiruje ako mať svoj život vedomo vo vlastných rukách.

Yoga House poskytuje rôzne hodiny jogy, acroyogy, tanečné a pohybové hodiny, kde sa kladie dôraz na uvoľnenie, dych, relax, silu, flexibilitu a mentálny rozvoj. Ponúka veľký výber workshopov – jogových, kreatívnych, rozvojových, terapeutických. Predstavuje najnovšie metódy a techniky pre dlhodobo udržateľné zdravie.

Yoga House Ti ponúka Priestor Vo Vnútri – pre cestu do Tvojho vnútra. Priestor hrať sa, byť zvedavý, hľadať, skúmať, nájsť. Objavovať, kto si, čo máš rád, čím ozaj chceš byť a ako žiť. A ísť za tým…
Je to úžasná cesta… úprimná a odvážna.

Si srdečne vítaný v našom jogovom štúdiu YOGA HOUSE. Cíť sa ako doma.


YOGA HOUSE. The Space Inside…

oga house provides the space for people to jump on the path to health and satisfaction. Mental and physical satisfaction, which leads you to a good life. Our Mission is to create a space, where people can have a chance to find their self, their real essence. To become spontaneous and honest with themselves. To be physically healthy, fit and strong. To enjoy day and enjoy it fully.

Yoga House offers you The Space Inside for your own way inside. For you to play, be curious, research and find. To take your life easy. To see what you really are and what you like, what you really want to be. And to go for it…

It is beautiful path, so honest and brave…

Take the first step and you´re there. Take one step and you are very welcomed in our yoga studio YOGA HOUSE. Feel at home.

Máte otázku?