YOGA HOUSE. Priestor Vo Vnútri…

Yoga House poskytuje ľudom priestor naskočiť na cestu zdravia a spokojnosti. Mentálnej a fyzickej spokojnosti, ktorá nás vedie k dobrému životu . Našou Misiou je vytvoriť priestor, kde ľudia majú možnosť nachádzať seba, svoju ozajstnú podstatu a esenciu. Stať sa spontánnym a úprimným k samému sebe. Byť fyzický zdravý a silný. Užívať si dni a užívať si ich naplno.

Poskytujeme rôzne hodiny jogy, acroyogy, tančené a pohybové hodiny, kde sa kladie dôraz na silu, flexibilitu, dych, relax a mentálny rozvoj. Yoga House ti ponúka Priestor Vo Vnútri pre tvoju cestu do vnútra.  Priestor hrať sa, byť zvedavý, hľadať, skúmať, nájsť. Nebrať sa vážne. Objavovať, kto si, čo máš rád, čím ozaj chceš byť a ako žiť. A ísť za tým…

Je to úžasná cesta, tak úprimná a odvážna …

Iba prvý krok a si tam. Iba jeden krok a si srdečne vítaný v našom jógovom štúdiu YOGA HOUSE. Cíť sa ako doma.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

YOGA HOUSE. The Space Inside…

oga house provides the space for people to jump on the path to health and satisfaction. Mental and physical satisfaction, which leads you to a good life. Our Mission is to create a space, where people can have a chance to find their self, their real essence. To become spontaneous and honest with themselves. To be physically healthy, fit and strong. To enjoy day and enjoy it fully.

Yoga House offers you The Space Inside for your own way inside. For you to play, be curious, research and find. To take your life easy. To see what you really are and what you like, what you really want to be. And to go for it…

It is beautiful path, so honest and brave…

Take the first step and you´re there. Take one step and you are very welcomed in our yoga studio YOGA HOUSE. Feel at home.

Máte otázku?