Deň / Dátum / Čas

sobota / 10.07.2021 / 10:00 - 18:00

Miesto konania

Yoga House - Panenská 33, Bratislava

Toto stretnutie môže byť nadviazaním na víkendový seminár Mohendžodáro – cítenie a uvoľnenie, nie je to však podmienkou.
Program tohto celodenného stretnutia je nastavený tak, aby sa ho rovnako mohli zúčastniť aj ženy, ktoré predchádzajúci celodenný seminár neabsolvovali – veľkú časť budeme venovať opakovaniu: téme dynamiky panvového dna (tzv. energetickej pumpy) a 1. a 2. ásane cvičenia Mohendžodáro.
Veľký priestor nášho stretnutia bude opäť venovaný téme celkového uvoľnenia tela a mysle prostredníctvom rôznych jemných aj intenzívnych uvoľňovacích techník – pohybových tzv. aktívnych meditácií, intuitívneho tanca a samovoľného pohybu tela.

 

Hlbšie sa oboznámime s posvätným odkazom starobylého cvičenia Mohendžodáro a významom Materského okruhu – základnej energetickej zostavy pozostávajúcej zo 4 ásan – pozícií tela.
Intenzívne budeme počas celého dňa pracovať s druhými dvoma asanami : 3. ásana Pohľad do vesmíru a 4. ásana Šťavnatá jóni .
Okrem toho, že sa ásany správne a dôkladne naučíme, vysvetlíme si do hĺbky aj ich spirituálny odkaz a poznanie ktoré v sebe nesú.
Program celodenného stretnutia bude tiež doplnený o množstvo iných rôznorodých aktivít : jemných sebaliečivých techník,pokojných meditácií a relaxácií, cvičení vo dvojici a menších skupinkách podporujúcich vzájomné otváranie sa a prehlbovanie pocitu dôvery a bezpečia.

 

====
MOHENDŽODÁRO – POSILNENIE A UKOTVENIE
KDE: YOGA HOUSE BRATISLAVA
DEŇ: 10.7.2021, sobota
ČAS: 10:00 – 18:00
CENA: 50 Eur jedno stretnutie / 80 Eur cena za obe stretnutia v prípade zakúpenia do 25.6.2021
LEKTORKA: Tereza Ruth
MOHENDŽODÁRO – CÍTENIE A UVOĽNENIE 26.06.2021, VIAC INFO TU
REGISTRÁCIA: https://calendiari.com/event/FyU1t9MF2E
====

 

DOPLŇUJÚCE INFO K CENE :
Toto stretnutie nadväzuje na celodenný seminár 26.06.2021. Mohendžodáro – cítenie a uvoľnenie. Účasť na tomto seminári však nie je podmienená absolvovaním júnového kurzu. V takomto prípade je pre vás cena upravená na 80 Eur za obe stretnutia v prípade zakúpenia do 25.06.2021, prosím prihláste sa aj na druhý termín.

 

TEREZA RUTH
Dlhodobo pôsobí ako certifikovaná lektorka tantrajógy pre ženy a cvičenia Mohendžodáro. Vedie pravidelné dochádzkové kurzy pre začiatočníčky i pokročilé v Bratislave a okolí. Je autorkou cyklu celodenných seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY a cyklu TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI a tanečno-pohybového konceptu BAUBO – divotance ženskej duše.

 

Samostatne alebo v spolupráci vedie rôzne víkendové semináre so zameraním na prehlbovanie spojenia s mnohotvárnosťou živej ženskej podstaty .Vo svojej práci ako i v osobnom živote sa cíti volaná esenciou Divokej ženy , “Divošky“ a posilnenie a udržanie spojenia s ňou vníma ako úžasnú príležitosť k hlbokej osobnej transformácii pre každú ženu.
So svojou rodinou žije vo Vinosadoch pri Pezinku.

 

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)