Deň / Dátum / Čas

piatok / 02.10.2020 / 18:00 - 21:00

Miesto konania

Yoga House - Panenská 33, Bratislava

Psychedeliká a ich potenciál v terapii a osobnostnom rozvoji

Psychedeliká mali od počiatku ľudstva významné postavenie vo väčšine starobylých kultúr sveta. Po tisíce rokov boli využívané pre spirituálne a liečebné účely v rámci šamanských ceremónií, prechodových rituálov, či starovekých mystérií smrti a znovuzrodenia.

Pre modernú západnú vedu a spoločnosť boli tieto mimoriadne látky až do polovice minulého storočia takmer neznáme. Objav psychoaktívnych účinkov LSD Albertom Hofmannom v roku 1943 strhol záujem vedcov po celom svete o výskum tejto skupiny látok vyvolávajúcich mimoriadne stavy vedomia.

Masový rozmach ich rekreačného užívania v 60. rokoch a následná “vojna proti drogám” prakticky zastavili ich výskum na 40 rokov. V súčasnosti sa ľady konečne prelomili a psychedelický výskum zažíva celosvetovú renesanciu. Psychedelické látky predstavujú pre súčasný výskum vedomia mimoriadny nástroj aký predstavuje napríklad mikroskop pre biológiu, či teleskop pre astronómiu.

Jaroslav Farkaš bude pútavo rozprávať o:
– neurobiologických a psychologických mechanizmoch účinku psychedelík
– výsledkoch historických a súčasných výskumov
– terapeutickom a osobnostne transformačnom potenciáli mimoriadnych stavov vedomia vyvolaných týmito látkam
– rizikách nezodpovedného užívania psychedelík či o v súčasnosti sa rozrastajúcom fenoméne víkendových šamanských ceremonií s využitím týchto látok (napr. ayahuascy, či Bufo Alvarius)
– princípoch prvej pomoci pri zvládaní náročnej psychedelickej skúsenosti a možnosti jej následnej integrácie

====
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 02.10.2020
ČAS: 18:00 – 21:00, Piatok
S KÝM: Jaroslav Farkaš
CENA: 10 Eur
REGISTRÁCIA: https://calendiari.com/event/cR_52NDYH0
====

JAROSLAV FARKAŠ

Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2010) a v súčasnosti pomáha klientom v osobnostnom rozvoji. Dlhodobo sa zaujíma o psychedelické látky, zmenené stavy vedomia a ich terapeutický a sebarozvojový potenciál.

Je absolventom dlhodobého výcviku v biodynamickej body-psychoterapii (hlbinný, na telo orientovaný prístup). Vo svojej práci s klientmi sa tiež inšpiruje poznatkami psychoanalýzy, transpersonálnej psychológie, postmoderných konštruktivistických prístupov a neurobiológie.

Pôsobí ako jeden z vyučujúcich v rámci univerzitného kurzu “Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie” na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a je spoluzakladateľom a členom Českej psychedelickej spoločnosti, kde v rokoch 2016 – 2020 pôsobil i vo vedení organizácie. Je tiež spoluzakladateľom Psychedelickej kliniky Psyon v Prahe.

V minulosti pôsobil ako psychológ v detských domovoch, v centre podpory profesionálnych rodín a vyskúšal si tiež prácu v duchu filozofie harm-reduction s užívateľmi drog v kontaktnom centre.

Viac o lektorovi www.celostnypristup.sk

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)