Deň / Dátum / Čas

sobota / 03.10.2020 - 04.10.2020 / 10:00 - 17:00

Miesto konania

Yoga House - Panenská 33, Bratislava

Tekutá kvalita

Cieľom workshopu je rozšíriť si stav bytia o tekutú kvalitu.

Tekutá myseľ, podobne ako voda nemá plán – proste iba tečie v prítomnosti.

Tekuté telo je uvoľnené, vie silu pasívne prijímať bez kladenia odporu, či iného aktívneho vstupu. Čo sa ľahko povie, ale myseľ má tendenciu aktívne vstupovať do pohybu podľa svojich očakávaní. Počiatočné dynamické meditácie nám pomôžu si plne uvedomiť, či je pohyb tvorený mysľou alebo telom.

 

Tekuté telo ťahajúce do hora ohňom je schopné pasívne ragovať na podnety bez straty rovnováhy.

Začneme si byť hlbšie vedomí kde a ako tvoríme pohyb, kade zas iba pasívne preteká, či kde s pohybom bojujeme

Práca s vedomím je pri tvorbe pohybu základom, preto sa jej spoznávaniu budeme venovať. Okrem iného precítime ako rôzne formy vedomia vplývajú na kvalitu nášho tela a pohybu.

Tekuté telo však neznamená telo mľandravé, želatínovo sa poddávajúce gravitácii! Tekutým telom totiž zároveň plápolá Oheň, ktorý telo ťahá hore smerom k nebu.

Tekuté telo tak môže mať aj kvalitu napnutého lana. Našimi lanami sú myofasciálne línie. Ak tie sú prirodzene ťahané ohňom dohora vytvárajú dokonalú tekutú tensegritu.

Popri tekutosti sa sústredíme na aspekt rozpínania sa – expandovania, a zmršťovania sa – kondenzovania, ktoré je kľúčovým aspektom nie len v Slovansko-Védskej tradícii, ale aj Čínskom Chi Kungu.

Rozpíname sa telom, zrakom ako aj mysľou.

Rozpínajúce telo a myseľ sú viac otvorené k synchronizácii a harmonizácii s okolím.

Vedomosti o tekutosti tela a mysle, ktoré prinášam majú zväčša pôvod v Kozáckej tradícii, ktorej bojový aspekt je dnes známy aj ako Ruská Systema. V Kozáckej tradícii sa našťastie zachovali vedomosti našej pôvodnej Slovanskej – predkresťanskej kultúry. Táto naša stará kultúra bola jednou z vetiev kultúry Védskej. Védske korene máme spoločné s Indami – tvorcami Jógy. Taktiež s Budhistami. Je zaujímavé porovnať ako sa pôvodný Védsky duch prejavil v Joge, ako v Budhizme a ako sa prejavil u našich predkov…

Tekutosť umožňuje nielen efektívnejší pohyb, ale aj pohyb ladnejší a zdravší. Prakticky každý jeden pohyb možno rozšíriť o tekutý aspekt. Jednou z úžasných kombinácii je bezpochyby Joga rozšírená o tekutosť a vedomé rozpínavie a zmršťovanie.

Súvisiace články:

===============
KDE: Yoga House
KEDY: 3.-4.10.2020
ČAS:
3.10.2020, Sobota 10:00 – 18:00
4.10.2020, Nedeľa  10:00 – 17:00
S KÝM: Tibi Moravčík
CENA: 110 eur / 65 eur na den
REGISTRÁCIA: https://calendiari.com/event/xMxGLU1qVE
===============

TIBOR MORAVČÍK

Analyzujem relevantné aspekty pohybu a integrujem ich do jednáho holistického pohľadu.
Synergujem vedomosti z Bojových umení, Tanca, Physioterapie, Chi Kungu a mnoho ďaľších zdrojov…

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)