Deň / Dátum / Čas

sobota / 25.06.2022 - 26.06.2022 / 9:00 - 17:00

“Spoznať kosť v jej úplnosti, by bolo ako uzavretie dvoch koncov nekonečna.”

Andrew Taylor Still – zakladateľ osteopatie

Počas tohto víkendového workshopu sa pozrieme na naše vnútro, až do kostnej drene. Doslova.
Predstavíme si rôzne spôsoby ako v sebe kontaktovať kosti hravým spôsobom. Ako v nich krok za
krokom prebudiť kvalitnejší, plnší, priestrannjší pohyb a dych. Práve to buduje silný základ pre
naše fyzické, emocionálne, ale aj duchovné zdravie. Budeme používať rôzne nástroje z vipassana
meditácie, kranio-sakrálnej biodynamiky, princípov bojových umení a jogy. Pozrieme sa bližšie na
prácu s klínovou kosťou / sphenoid a ukážeme si, ako môžeme s touto kosťou hravo pracovať v
našej praxi jogy, čchi-kungu, meditácie,… alebo len tak, v bežných dňoch. Vždy keď si na to
spomenieme.

Témy: Mobilita a motilita kostí

Okrem posilňovania, usporiadania a nabíjania kostí energiou, sa musíme uistiť, že sa naše kosti
môžu voľne hýbať. Pohyb zahŕňa oboje, mobilitu a motilitu. V tomto kontexte, mobilita je schopnosť
štruktúry hýbať sa a byť pohnutá. Motilita je vrodený, spontánny pohyb štruktúry bez vedomej
voľby. V oboch prípadoch, je ideálne mať plný a vybalansovaný rozsah pohybu kostí.
Motilita kraniálnych kostí ostáva však stále kontrovérzna. Západná medicína usúdila, že naše
lebečné kosti sa po našom porode pevne spojili a sú tak nepohyblivé. Mimochodom, táto idea
pochádza zo skúmania lebky po smrti, kedy sa stáva lebka dehydrovaná a tvrdá. Avšak, na
začiatku 20. storočia, Dr. William Garner Sutherland bol prvým západným lekárom, ktorý začal
vnímať subtílny pohyb v kostiach. Viac ako 80-ročný výskum Dr.Sutherlanda demonštroval pohyb,
motilitu lebečných kostí. U žijúcich, dýchajúcich ľudí, lebečné švy sú flexibilné a dovoľujú pohyb.

Rokmi výskumu boli tieto pohyby dobre zdokumentované vo viacerých štúdiách, vrátane štúdií
NASA. Základ kranio-sakrálnej práce leží na možnosti tohto pohybu a harmonizácii motility
lebečných kostí, a tak optimalizovaní cirkulácie mozgomiešnej tekutiny. Tá ma nezastupiteľné
miesto vo výžive nervového systému, ale aj chemickej, hormonálnej a v neposlednom rade,
energetickej komunikácii tela. Mozgomiešna tekutina slúži aj ako ochrana mozgu a nervového
systému pred poškodením a vplýva na efektívne fungovanie týchto systémov.

Tento workshop je určený pre každého kto je zvedavý a chcel by sa naučiť pracovať hlbšie so
svojim telom- kosťami a ich energiou. Či už pre vlastné liečenie a evolúciu, alebo pre učiteľov
pohybu a meditácie, masérov, fyzioterapeutov, atď …ktorí by si chceli rozšíriť svoje obzory pre
prácu s ľuďmi.

Premietanie dokumentu IN UTERO

IN UTERO je pútavý dokument o jednej z najdôležitejších, ale stále tak opomínaných tém – život v maternici a jeho trvalý vplyv na ľudský vývoj, ľudské správanie a stav sveta. Tento dokument spája najnovšie vedecké dáta, ktoré ukazujú, že nie sme len naše gény, ale že sme hlavne produktom nášho prostredia, ktoré nás vytvarovalo. Prostredníctvom veľmi zaujímavých, odborných, ale často aj dojemných rozhovorov s odborníkmi a priekopníkmi, vykresľuje IN UTERO celú farebnú paletu ľudskej skúsenosti. Film sa ponára do kultúrnych mýtov, hlbších psychologických významov populárnych filmov a vplyvu technologických trendov na naše bytie a prežívanie reality. Film sa do detailu zaoberá možnými zážitkami v maternici a tým, ako na nás vplývajú počas celého života. Ako ovplyvňujú naše osobné rozhodnutia a ako formujú celú spoločnosť.

Čas: Sobota, 26. júna, 19:30 – 21:30
Vstupné: dobrovoľný príspevok

 

====
DYCH KOSTÍ A JOGA VNÚTORNÉHO POHYBU
KDE: YOGA HOUSE BRATISLAVA
DEŇ: 25.6. – 26.6. 2022
ČAS:
Sobota: 9:00 -18:00
Nedeľa: 9:00 – 17:00
CENA:
Sobota, Nedeľa: 120 Eur
Sobota: 60 Eur
Nedeľa: nie je možné prihlásiť sa iba na nedeľu
LEKTOR: Martin Ďuriš

REGISTRACIA: bit.ly/3PaIUgL

====

 

MARTIN ĎURIŠ

Cestou sebarozvoja a sebaspoznávania som sa rozhodol ísť v roku 2006. V tom čase ma motivoval a hlavne tlačil najmä zhoršujúci sa zdravotný stav. Volala ma silná chuť cítiť sa lepšie a stabilnejšie na všetkých úrovniach. V tom čase som našiel pomoc v prepracovaných východných systémoch. Lákala ma ich logika, komplexnosť, otvorenosť a vyváženosť. Ich postoj k ľudskému zdraviu a bytiu ako takému. Efektívnosť praktikovania týchto metód mi zmenila pohľad na život a vo veľkej miere aj pohľad na seba samého. Môj vonkajší, ale aj vnútorný život začal byť plnší a paradoxne sa v ňom začal tvoriť nový priestor. Odvtedy intenzívne študujem princípy týchto metód a snažím sa ich v sebe stelesniť.

Okrem potenciálu tejto pradávnej múdrosti však verím tiež v hlbokú liečivú silu obyčajnej fyzickej aktivity. Preto som sa rozhodol vyštudovať Health & Physical Activity Foundation Degree na Boltonskej Univerzite vo Veľkej Británii (2008-2010). Tento relatívne nový smer sa zaoberá rozvojom zdravia v našej spoločnosti cez fyzickú aktivitu a umenie. Ľudia, ktorí sa zaoberajú touto problematikou veria v zlepšenie fyzického a mentálneho zdravia jedinca, a tak aj celej spoločnosti, práve cez pravidelnú fyzickú aktivitu, umenie a sociálnu inklúziu. Silný zámer sa kladie na rozvoj detí a mládeže, prácu s ľuďmi so zdravotným postihnutím a slabšími sociálnymi skupinami, boj s obezitou a rastúcim percentom mentálnych ochorení, no a v neposlednom rade liečenie rodiny ako takej, pomocou zmeny správania jej členov.

V roku 2011 som začal študovať Svastha Yoga Therapy program v Prahe. Hlboko transformatínvy tréning trval do roku 2014 pod vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena (The Svastha Yoga Institute). Od roku 2015 do 2018 som bol vo výcviku Grof Transpersonal Training, ktorý je zameraný na transpersonálnu psychológiu a holotropné dýchanie, ktoré dlhoročne systematizoval Stanislav Grof so svojou ženou Christinou.

Venujem sa štúdiu bojových umení, biodynamickej kranio-sakrálnej terapie, tanca a pohybu ako takého. Hľadám a citlivo spájam spoločnú esenciu rôznych systémov. Ich logiku, ktorá inteligentne prepája a vzájomne podporuje zdanlivo rôzne metódy sebarozvoja a zdravia. Spájajúcou esenciou systémov, ktorým sa venujem, je kontaktovanie svojho Vnútorného liečiteľa a učiteľa.

Hodiny, workshopy a osobné konzultácie, ktoré vediem, sú zamerané na integrovaný prístup, kde je pozornosť zameraná na unikátne individuálne potreby a zámer človeka. Dôraz je kladený na prehlbovanie hlbšej všímavosti, integráciu techník s bežným životom a rozvíjanie pokojnej mysle.

 

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)