Deň / Dátum / Čas

sobota / 13.05.2023 / 10:00 - 18:00

 

Veľký priestor nášho stretnutia bude venovaný téme celkového uvoľnenia tela a mysle prostredníctvom rôznych jemných aj intenzívnych uvoľňovacích techník – pohybových tzv. aktívnych meditácií, intuitívneho tanca a samovoľného pohybu tela. Počas stretnutia sa oboznámime s viacerými základnými spôsobmi posilňovania svalov panvového dna a vysvetlíme si ich špecifické účinky aj rozdiely. Cez mnohé tantrajógové a taoistické cviky si osvojíme predovšetkým spôsob dynamiky panvového dna alebo tiež nazývanej energetickej pumpy.

 

Hlbšie sa oboznámime s posvätným odkazom starobylého cvičenia Mohendžodáro a významom Materského okruhu – základnej energetickej zostavy pozostávajúcej zo 4 ásan – pozícií tela. Intenzívne budeme počas víkendu pracovať s prvými dvoma asanami : Príbeh ženstva a Vnútorný zrak. Okrem toho, že sa ásany správne a dôkladne naučíme, vysvetlíme si do hĺbky aj ich spirituálny odkaz a poznanie ktoré v sebe nesú.

 

Program celodenného stretnutia bude tiež doplnený o množstvo iných rôznorodých aktivít : jemných sebaliečivých techník,pokojných meditácií a relaxácií, cvičení vo dvojici a menších skupinkách podporujúcich vzájomné otváranie sa a prehlbovanie pocitu dôvery a bezpečia.

 

====
KDE: YOGA HOUSE BRATISLAVA
DEŇ: 13.5.2023, sobota
ČAS: 10:00 – 18:00
CENA: 80 Eur jedno stretnutie / 130 Eur cena za obe stretnutia
LEKTORKA: Tereza Ruth
REGISTRÁCIA MOHENDŽODÁRO – CÍTENIE A UVOĽNENIE
13.5.2023: bit.ly/3iVziex
REGISTRÁCIA MOHENDŽODÁRO – POSILNENIE A UKOTVENIE – VIAC INFO TU
14.5.2023: bit.ly/3WAMWBs
====

 

DOPLŇUJÚCE INFO K CENE :
Na toto stretnutie bude priamo nadväzovať ďalší celodenný seminár Mohendžodáro – posilnenie a ukotvenie 22.1.2023. Účasť na tomto workshope však nie je podmienená absolvovaním prvého kurzu. Na tomto pokračujúcom stretnutí sa naučíme ďalšie dve asany cvičenia Mohendžodáro : Pohľad do vesmíru a Šťavnatá jóni a tak uzavrieme celú energetickú zostavu Materský okruh. V prípade, že už teraz viete že budete mať záujem aj o toto pokračovacie stretnutie, je možné prihlásiť sa vopred na oba semináre naraz. V takomto prípade je pre vás cena upravená na 130 eur dokopy, za obe stretnutia, prosím prihláste sa aj na druhý termín.

 

TEREZA RUTH
Dlhodobo pôsobí ako certifikovaná lektorka tantrajógy pre ženy a cvičenia Mohendžodáro. Vedie pravidelné dochádzkové kurzy pre začiatočníčky i pokročilé v Bratislave a okolí. Je autorkou cyklu celodenných seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY a cyklu TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI a tanečno-pohybového konceptu BAUBO – divotance ženskej duše.
Samostatne alebo v spolupráci vedie rôzne víkendové semináre so zameraním na prehlbovanie spojenia s mnohotvárnosťou živej ženskej podstaty .Vo svojej práci ako i v osobnom živote sa cíti volaná esenciou Divokej ženy , „Divošky“ a posilnenie a udržanie spojenia s ňou vníma ako úžasnú príležitosť k hlbokej osobnej transformácii pre každú ženu.
So svojou rodinou žije vo Vinosadoch pri Pezinku.

 

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)