Deň / Dátum / Čas

sobota / 30.07.2022 / 10:00 - 18:00

Veľký priestor nášho stretnutia bude venovaný téme celkového uvoľnenia tela a mysle prostredníctvom rôznych jemných aj intenzívnych uvoľňovacích techník – pohybových tzv. aktívnych meditácií, intuitívneho tanca a samovoľného pohybu tela. Počas stretnutia sa oboznámime s viacerými základnými spôsobmi posilňovania svalov panvového dna a vysvetlíme si ich špecifické účinky aj rozdiely. Cez mnohé tantrajógové a taoistické cviky si osvojíme predovšetkým spôsob dynamiky panvového dna alebo tiež nazývanej energetickej pumpy.
Hlbšie sa oboznámime s posvätným odkazom starobylého cvičenia Mohendžodáro a významom Materského okruhu – základnej energetickej zostavy pozostávajúcej zo 4 ásan – pozícií tela. Intenzívne budeme počas víkendu pracovať s prvými dvoma asanami : Príbeh ženstva a Vnútorný zrak. Okrem toho, že sa ásany správne a dôkladne naučíme, vysvetlíme si do hĺbky aj ich spirituálny odkaz a poznanie ktoré v sebe nesú.
Program celodenného stretnutia bude tiež doplnený o množstvo iných rôznorodých aktivít : jemných sebaliečivých techník,pokojných meditácií a relaxácií, cvičení vo dvojici a menších skupinkách podporujúcich vzájomné otváranie sa a prehlbovanie pocitu dôvery a bezpečia.
====
KDE: YOGA HOUSE BRATISLAVA
DEŇ: 30.7.2022, sobota
ČAS: 10:00 – 18:00
CENA: 70 Eur jedno stretnutie / 110 Eur cena za obe stretnutia v prípade zakúpenia do 29.7.2022
LEKTORKA: Tereza Ruth
REGISTRÁCIA MOHENDŽODÁRO – CÍTENIE A UVOĽNENIE
30.7.2022: bit.ly/3rsCVJT
REGISTRÁCIA MOHENDŽODÁRO – POSILNENIE A UKOTVENIE – VIAC INFO TU
20.8.2022: bit.ly/3rpBGLs
====
DOPLŇUJÚCE INFO K CENE :
Na toto stretnutie bude priamo nadväzovať ďalší celodenný seminár Mohendžodáro – posilnenie a ukotvenie 20.8.2022. Účasť na tomto workshope však nie je podmienená absolvovaním prvého kurzu. Na tomto pokračujúcom stretnutí sa naučíme ďalšie dve asany cvičenia Mohendžodáro : Pohľad do vesmíru a Šťavnatá jóni a tak uzavrieme celú energetickú zostavu Materský okruh. V prípade, že už teraz viete že budete mať záujem aj o toto pokračovacie stretnutie, je možné prihlásiť sa vopred na oba semináre naraz. V takomto prípade je pre vás cena upravená na 80 eur dokopy 80 Eur cena za obe stretnutia v prípade zakúpenia do 29.7.2022, prosím prihláste sa aj na druhý termín.
TEREZA RUTH
Dlhodobo pôsobí ako certifikovaná lektorka tantrajógy pre ženy a cvičenia Mohendžodáro. Vedie pravidelné dochádzkové kurzy pre začiatočníčky i pokročilé v Bratislave a okolí. Je autorkou cyklu celodenných seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY a cyklu TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI a tanečno-pohybového konceptu BAUBO – divotance ženskej duše.
Samostatne alebo v spolupráci vedie rôzne víkendové semináre so zameraním na prehlbovanie spojenia s mnohotvárnosťou živej ženskej podstaty .Vo svojej práci ako i v osobnom živote sa cíti volaná esenciou Divokej ženy , „Divošky“ a posilnenie a udržanie spojenia s ňou vníma ako úžasnú príležitosť k hlbokej osobnej transformácii pre každú ženu.
So svojou rodinou žije vo Vinosadoch pri Pezinku.
Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)