SABINA KRIŠTOFIČOVÁ

Joga je pre mňa nachádzanie a vracanie sa do pravdivosti. Nie je to “útek z každodennej reality” na podložku, práve naopak. Je to návrat do prirodzeného stavu, kedy môžeme vidieť veci tak, ako sú.

Od mala ma fascinovali veci medzi nebom a zemou, fascinoval ma život, smrť, telo, energia, príroda. A tak som sa dostala k mnohým náukám a technikám, ktoré mi objasňujú a ukazujú smer, odpovedajú na otázky. Joga bola a je zásadným objavom na mojej ceste, a ja ju s láskou, vďačnosťou a rešpektom posúvam ďalej.

JOGA PO PRÁCI– Pondelok & Streda 17:00 – 18:15  (registrácia ROZVRH SÁLA 1)

KURZ KULTIVÁCIA VNÚTORNEJ VŠÍMAVOSTI – Štvrtok 18:00 – 19:30  (registrácia a info TU)