Deň / Dátum / Čas

sobota / 10.12.2022 - 11.12.2022 / 9:00 - 17:00

 

Kožu a nervový systém spája ich spoločný pôvod. Keď sa vrátime v čase späť do obdobia, keď sme boli ešte embryom, oba systémy vznikli z jednej vrstvy – ektoderm.

 

A keď pôjdeme ešte ďalej, keď sme boli len malou bunkou, tak stále nájdeme podobnosť ako fungujeme dodnes. Naša forma, z ktorej sme utvorení dnes, sa tvorila od nášho úplného prapočiatku. Hmota, ktorú volám „ja“, má hlbokú bunečnú pamäť, ktorá ma do veľkej miery organizuje. Moje zdravie, komunikáciu telesných systémov navzájom, ale aj mňa ako takého s okolitým svetom.

 

Vo fascinujúcom svete fascii sa často hovorí, „Issues are in the tissues“ – naše „veci“- myšlienky, emócie, naše vnútorné stavy sú uložené v tkanivách. Keď pôjdeme o poschodie nižšie, do fascinujúceho sveta buniek, tak môžeme povedať, „Issues are in our cells“- „veci, ktoré v sebe riešim, sú v mojich bunkách“. Toto nie sú len vzdušné myšlienky sveta, ktorí niekto nazýva ezo svet. Toto je hlboký, „hard-core“ vedecký somatický výskum (referencie na tento výskum nájdeš napríklad v knihách „Embodied Mind“, Dr.Thomas Verny, alebo „In an unspoken Voice“, Dr.Peter Levine).

 

Bunka používa svoju membránu tak, ako my používame svoju kožu a nervový systém. Tak ako koža, aj membrána obkolesuje a chráni celý obsah bunky. Súčasne je to veľmi jemná a citlivá vrstva. Na povrchu ma milióny molekulárnych receptorov, ktoré slúžia ako senzorický orgán bunky. Tieto receptory vidia, počujú a cítia. A tak isto ako mozog, membrána interpretuje správy, ktoré prichádzajú z okolia. Membrána napomáha pri komunikácii rôznych substancií a asistuje výmene správ s jej okolím.

 

Rozhodovanie bunky sa deje v membráne, nie v nukleuse, kde sa nachádza genetický materiál bunky. Dlhé roky sa verilo, že všetko rozhoduje nukleus. (Mozog, nie koža) Akonáhle porozumieme tejto biologickej realite, tvrdenie, že gény dominantne ovplyvňujú naše zdravie stratí váhu. Viac ako gény, je pre naše zdravie rozhodujúce prostredie a hlavne náš vzťah a interakcia s ním. A pre naše vzťahy, alebo životné rozhodnutia, nie je až tak dôležité prebytočné intelektuálčenie mozgu, ale možno obyčajné, ľudské cítenie kože. Také dobré citlivé spojenie nukleusu s membránu, mozgu s kožou. Zdravého rozumu s citom.

 

Tak ako je zbytočné dieťaťu intelektuálne vysvetlovať naše zložité predstavy (a ilúzie) o fungovaní sveta. Čo vzdeláva o svete dieťa, je onoho viac dotyk a pohyb. Tak obyčajne, jednoducho. Prítomne. Vieme, (ďalší „hard core“ výskum to potvrdzuje), že deti sa dominantne učia neverbálne, somaticky, nie až toľko cez slová.

 

Možno prišiel čas na tak trochu inú „telesnú výchovu“. Moje zbožné prianie…A motor do akcie. Moje PREČO. Prečo robím to, čo robím.
Ak podporíme náš vzťah s okolím cez kožu, tak sa postupne, časom krok za krokom, dostaneme až na úroveň buniek. Nie predstavami, ale veľmi hmotne, biologicky, chemicky, energeticky a emočne. Pretože práca s kožou ide až k bunečnému zdraviu. A naopak. Mať zdravé, kumunikujúce bunky, znamená mať zdravé komunikujúce telo. Sociálne, emočne a energeticky zapojené.

 

Pohybovo-meditačno-dotykové laboratórium, do ktorého sa spolu ponoríme je niečo, s čím už roky pracujem pri individuálnom somatickom sprevádzaní, alebo holotropnej praxi a facilitácii. Avšak urobil som len málo verejných workshopov na konkrétnu tému „koža, energetická prítomnosť a embryológia.“ Tak sa veľmi teším, že idem viac „s kožou na trh“.

 

Na čo je to celé dobré? Keď to zhrniem, tak vo svojej esencii je detailná práca s kožou liečením vzťahovania sa voči okoliu. Ľuďom, miestam, forme, energii v jej mnohých podobách,…všetkému tomu, čo je vonku. Ale aj vo vnútri. Je to meditatívny prístup k Bytiu. Liečivá meditácia v akcii. To je význam praxe a princípov, ktoré s ľuďmi zdielam.

 

Počas zážitkovo-vzdelávacieho procesu s kožou sa učíme ostrejšie, vnímavejšie počuť a hlbšie cítiť. Vedieť sa ňou dotknúť sveta, do ktorého sme sa narodili. Tento workshop je pre každého, kto je zvedavý. Pre každého, kto hľadá svoje osobné zdroje sily, prípadne spôsoby ako sa cítiť, tak trochu inak ako sa cíti. Zaujímavé to môže byť pre telesných psychoterapeutov a somatických facilitátorov, ktorí pracujú s dotykom a interakciou.

 

Vhodné je to aj pre všetkých rodičov a všetky deti. Pre nás všetkých.
Všetci sme deti, ktoré sa tvorili v prostredí maternice.

 

====
KOŽA: ENERGETICKÁ PRÍTOMNOSŤ, EMBYOLÓGIA A DOTYK AKO MEDICÍNA
KDE: YOGA HOUSE BRATISLAVA
DEŇ: 10.12. – 11.12. 2022, sobota a nedeľa
ČAS:
Sobota: 9:00-18:00
Nedeľa: 9:00-17:00
CENA: 120 Eur
LEKTOR: Martin Ďuriš
REGISTRÁCIA: bit.ly/3z7TP4s
====

Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.

 

Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.

 

Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.

Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)