Deň / Dátum / Čas

sobota / 20.08.2022 - 23.08.2022 / 10:00 - 18:00

Mohendžodáro je posvätné tantrické cvičenie pre ženy, jeho zakladateľkou a hlavnou propagátorkou v Európe je česká lekárka Mudr. Monika Sičová. Názov tohto nádherného, tajomného cvičenia je odvodený od názvu starobylého mesta Mohendjo Daro, na povodí rieky Indus (územie dnešného Pakistánu), z obdobia tzv. harrapskej civilizácie (2300-1600 pnl.). V tomto období uctievali obyvatelia miest Veľkú Matku a krajinu viedli ženy- kňažky, ktoré svoju hlbokú múdrosť čerpali z posvätných tantrických cvičení. Mohenjo Daro bolo mesto trpiace častými záplavami a bolo tak nimi pravidelne ničené. Obyvatelia mesta sa však nevzdávali a po každej záplave si svoje Mohenjo daro opäť nanovo vystavali a žili v ňom naďalej…
Rovnako tak každá žena, ktorá cíti, že jej vnútorný ženský chrám sa „záplavami“ nespočetných zaťažujúcich životných situácií pomaly rúca, môže sa kedykoľvek ponoriť do čarovných ásan cvičenia Mohendžodáro a svoj vnútorný ženský chrám tak nanovo znovu vystavať…
Prostredníctvom tantrajógových ásan cvičenia Mohendžodáro v intuitívnom tanci/ pohybe tela, dychovými cvičeniami, meditáciami a vizualizáciami obnovíme prepojenie s oblasťou svojej panvy a panvového dna a vďaka tomuto prepojeniu nanovo precítime svoje Lono ako zdroj vlastnej životnej sily, sexuality a tvorivosti… vďaka jednotlivým ásanám cvičenia Mohendžodáro privedieme prebudenú energiu Lona do každučkej časti svojho tela a vstúpime tak do energetického okruhu – tzv. Materského, prostredníctvom ktorého zostane naše telo dokonale vyživované zvnútra – zo svojho Lona – zo svojho vlastného Zdroja…
Pri tomto celodennom stretnutí sa budeme venovať téme dynamiky panvového dna (tzv. energetickej pumpy) a 1. a 2. ásane cvičenia Mohendžodáro.

Veľký priestor nášho stretnutia bude venovaný téme celkového uvoľnenia tela a mysle prostredníctvom rôznych jemných aj intenzívnych uvoľňovacích techník – pohybových tzv. aktívnych meditácií, intuitívneho tanca a samovoľného pohybu tela.

Hlbšie sa oboznámime s posvätným odkazom starobylého cvičenia Mohendžodáro a významom Materského okruhu – základnej energetickej zostavy pozostávajúcej zo 4 ásan – pozícií tela.
Intenzívne budeme počas celého dňa pracovať s druhými dvoma asanami : 3. ásana Pohľad do vesmíru a 4. ásana Šťavnatá jóni. Okrem toho, že sa ásany správne a dôkladne naučíme, vysvetlíme si do hĺbky aj ich spirituálny odkaz a poznanie, ktoré v sebe nesú.

Program celodenného stretnutia bude tiež doplnený o množstvo iných rôznorodých aktivít : jemných sebaliečivých techník,pokojných meditácií a relaxácií, cvičení vo dvojici a menších skupinkách podporujúcich vzájomné otváranie sa a prehlbovanie pocitu dôvery a bezpečia.

====
MOHENDŽODÁRO – POSILNENIE A UKOTVENIE
KDE: YOGA HOUSE BRATISLAVA
DEŇ: 20.8.2022, sobota
ČAS: 10:00 – 18:00
CENA: 70 Eur / 55 Eur zvýhodnená cena v prípade, že si sa prihlásila aj na prvú časť Mohendžodáro – cítenie a uvoľnenie a zaplatila do 29.7.2022
LEKTORKA: Tereza Ruth
REGISTRÁCIA : bit.ly/3Ob37m5
====

TEREZA RUTH
Dlhodobo pôsobí ako certifikovaná lektorka tantrajógy pre ženy a cvičenia Mohendžodáro. Vedie pravidelné dochádzkové kurzy pre začiatočníčky i pokročilé v Bratislave a okolí. Je autorkou cyklu celodenných seminárov SEDEM KLENOTOV ŽENY a cyklu TVÁRE LUNY V ŽENSKEJ DUŠI a tanečno-pohybového konceptu BAUBO – divotance ženskej duše.

Samostatne alebo v spolupráci vedie rôzne víkendové semináre so zameraním na prehlbovanie spojenia s mnohotvárnosťou živej ženskej podstaty .Vo svojej práci ako i v osobnom živote sa cíti volaná esenciou Divokej ženy , “Divošky“ a posilnenie a udržanie spojenia s ňou vníma ako úžasnú príležitosť k hlbokej osobnej transformácii pre každú ženu.
So svojou rodinou žije vo Vinosadoch pri Pezinku.
Do kalendára Google kalendár - iCal kalendár (MS Outlook a pod.)