Mindful stretch yoga

Počas lekcií plynule pracujeme na vedomom otváraní tela a odstraňovaní energetických blokov a nepriechodností.

Streče a otváračky sú striedané s klasickými ásanami s dôrazom na precítenie a predýchanie každej pozície. Upokojenie a stíšenie mentálnej aktivity dosahujeme pozornosťou na nádych a výdych. Záverečná relaxácia je spočiatku vedená, potom necháva priestor na preniknutie do vlastného vnútorného sveta.

 

Utorok a Štvrtok – 19:45 – 21:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! NAJSKÔR 7 DNÍ PRED HODINOU – ROZVRH  SÁLA 2

 

Máte otázku?