SMIECHOHRY A JOGA SMIECHU

English version below
***
Na workshope Smiechohier a jogy smiechu budeme znovuobjavovať detskú hravosť a radosť z prítomného okamihu.
Uvoľníme napätie a stres a naučíme sa aplikovať liečivú silu smiechu v praxi.

LUKÁŠ GAVAĽA – Certifikovaný učteľ jogy smiechu
Smiech je všeliekom. Pre telo aj pre dušu. Jogu smiechu milujem. Možnosť pomáhať ľuďom znovuobjavovať radosť, zdravotné účinky smiechu a hravosť je pre mňa tou najkrajšiou odmenou. Pozitívne emócie spájajú ľudí.
Tešíme sa na vás 🙂

====
KDE: YOGA HOUSE
DEŇ: 1.12.2017 Piatok
ČAS:18:00 – 19:30
CENA: 8 eur
REGISTRÁCIA:https://goo.gl/forms/qctmduj8AlLJA7M32
INFO: 0904 052 285
====

At Laughter games and laughter yoga workshop we will rediscover the kid´s playfulness and happiness from the current moment. We will release tention and stress and learn to apply healing power of laugh in practice.

LUKÁŠ GAVAĽA – Certified Laughter Yoga Leader
One day I have started to watch u tube videos, study it closer and I´ve found big potential. Laughter is a medcine for everything. For your spirit and your mind. I love it. The possibility to help ppl rediscover happiness, the laughter healing power and playfulness is the best reward for me. Positive emotions connects ppl.

Looking forward to see you ! 🙂