TENSEGRITA

TENSEGRITA

Tensegrita – Magické pohyby

-tieto pohyby pracujú s telesnou pamäťou

– otvárajú zablokovanú energiu a spriechodňujú prúdenie zablokovanej energie v čakrách

– obnovujú schopnosť energetického tela

– zapájajú inštinkt

– aktivujú vôľu a schopnosť sústrediť sa

– rozvíjajú pohyblivosť a pružnosť na 3.úrovniach : mentálnej, emočnej a fyzickej.

 

Tensegrita je moderný názov pre pomenovanie magických pohybov. Názov je prebraný z architektúry a pozostáva z dvoch slov – tenzia ( napätie ) a integrita (celistvosť ). Magické pohyby boli objavené dávnymi šamanmi v stavoch zvýšeného vnímania. Oni tieto pohyby stáročia skúmali, praktikovali, obnovovali a prišli k poznaniu, že prinášajú človeku mimoriadny stav uvoľnenia, duševnej pohody a fyzickej zdatnosti. Je to súhrn pohybov, ktoré spočívajú v napínaní a uvoľňovaní na hlbšej telesnej úrovni. Magické sa dotýkajú veľkej hĺbky, či už sa to týka svalov a šliach, emócií a spomienok v nich uložených, alebo schopnosti vnímania vlastného energetického poľa, ako aj iných energetických polí. MAGICKE POHYBY nie sú cvičením, pretože otvárajú zablokovanú energiu, a tým aj spomienky uložené v pamäti tela. Tieto spomienky sa prihlásia na spracovanie, pretože sa zvýšila naša vlastná energia a narazila na blok. Ide o telesnú pamäť a spracovanie osobnej histórie cez fyzické telo, a tým aj ohromné uvoľnenie energie, ktorá bola blokovaná.

 

Výsledkom tohto uvoľnenia je nárast vitality, pocit sily a pocit, že vám je vo vlastnom tele dobre. Nezostáva to len pri vnímaní fyzického tela, ale môžete cítiť ako sa energeticky rozširujete do priestoru, pretože začínate vnímať svoje energetické telo. Vnímaním vlastného energetického tela, alebo poľa sa stávate oveľa vnímavejší k priestoru a už na diaľku môžete cítiť, čo sa v priestore deje, alebo bude diať. Zapojí sa totiž váš inštinkt. Keď je inštinkt zapojený človek si verí, necíti ohrozenie a môže sa uvoľniť. Vie, že jeho vlastná energia ho na nebezpečenstvo upozorní dopredu.

 

TENSEGRITA pracuje s fyzickým a aj s energetickým telom v dvoch fázach. V maximálnom napätí svalov a šliach sa zbiera energia starých emočných blokov do jedného bodu a v maximálnom uvoľnení sa toto miesto uvoľní. Tak vzniká priestor pre prúdenie životnej sily. Človek prežíva príliv energie v tele a zároveň pocit ľahkosti, niekedy ho môžeme nazvať aj pocitom letu. Keď je energetické telo poškodené a blokované, máme pocit ťažoby a temnoty. Naopak, keď je energetické telo prúdiace, máme pocit ľahkosti a svetla. Energetické telo vyzerá ako svetelné vajce, v ktorom je veľa svetelných bodov, a tie sú poprepájané svetelnými vláknami. Tensegrita pracuje s týmito svetelnými vláknami. Človek energeticky vyzerá ako svetelné vajce vyžarujúce svetlo, teda energiu. Prostredníctvom svetelných bodov v energetickom tele vnímame priestor a iné svety, čiže aj svet iného človeka alebo aj akýkoľvek iný, jemný svet. Človek má svoje vnímanie sústredené do jedného bodu, prostredníctvom ktorého vníma svet. Je to je ho unikátne vnímanie, ibaže predpokladá, že všetci ostatní vnímajú rovnako. Čím viacej človek lipne na svojom vnímaní, na svojej pravde, uhle pohľadu, tým viac tuhne, zažíva veľa napätia, ktoré sa ukladá veľmi hlboko do svalov a šliach. Vytvára akúsi mapu jeho napätia a stresov z toho, že svet a iní ľudia ho vidia inak, ako sa vidí on. Takto napína svoje telo a emócie a toto napätie, keď nie je spracované a uvoľnené zostáva uložené v tele. Tento zápis v sebe nesie zacyklenie v emóciách. Keď človek narazí na svoj blok , čiže napätie, stuhnutie, otvorí sa cyklus opakujúcich emócii a reakcií. Pri rozblokovaní nie sú potrebné emócie, ktorých sa človek dovtedy držal a uvoľňuje sa mu telo.

 

TENSEGRITA aktivuje vôľu a schopnosť sústrediť svoju pozornosť a zamerať ju želaným smerom, a tým zmeniť návyky. Vybudovať nové, čiže preskupiť energiu. Čo je však dôležité, že nezostáva len pri vytvorení nového návyku, ale rozširuje schopnosť vnímania. To znamená, že človek sa stáva pohyblivý, pružný mentálne, emočne i fyzicky. Tým je schopný veľmi rýchlo meniť návyky, sám seba a rozvíjať sa. Stáva sa pružný, vďaka tomu je jeho myseľ, srdce a telo mladnú. Pružný znamená mladý. Človek si tak zachováva mladosť, svižnosť a vitalitu.

 

MAGICKÉ POHYBY nie sú o vonkajšej disciplíne, ale o disciplíne vnútornej, a tá je o schopnosti okamžitého činu, čiže o sústredení pozornosti, o zachytávaní akýchkoľvek zmien v priestore.

====

KDE: Sála 3, Yoga House
DÁTUM KURZU: 24.11. – 12.1.2023 (mimo 22.12. A 29.12., 6 lekcií)
KEDY: každý štvrtok
ČAS: 19:30 – 21:00
LEKTOR:  Zuzana Bohunová
CENA: 72 eur
REGISTRÁCIA: bit.ly/3M6FPgF
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu, keďže počet miest je obmedzený na 10 ľudí. Náhrady nie sú možné. Korona: V prípade reštrikcíí kvôli korona vírusu bude kurz presunutý na nový termín po otvorení. Peniažky nie je možné vrátiť alebo presunúť na kredit, či iný kurz.

====

ZUZANA BOHUNOVÁ

ŠTVRTOK 19:30 – 21:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH