Hodina Zdravý chrbát je zameraná na zdravý rozvoj sily, posilnenie svalov v rámci ich správneho fungovania a zvýšenie mobility a flexibility.

Hodiny Zdravý chrbát sú zamerané na zdravý rozvoj sily, posilnenie svalov v rámci ich správneho fungovania a zvýšenie mobility a flexibility.  Vychádzajú z moderných poznatkov anatómie a kineziológie a spájajú ich s tradičnou a modernou jogou. Samozrejmosťou je individuálne vedenie a korekcia pohybu inštruktorom.

Počas hodiny budeme klásť veľký dôraz na správne držanie tela a dýchanie v každej pozícii. To umožní okamžité hlboké uvoľnenie napätia. Posilnenie oslabených svalov zároveň bude slúžiť ako prevencia vzniku ďalších bolestí. Cvičenie prinesie energiu, rovnováhu a ľahkosť telu aj mysli.

Hodiny Zdravý chrbát sú vhodné pre všetkých, začiatočníkov aj pokročilých, ktorí si chcú príjemným, zdravým a aktívnym spôsobom osvojiť princípy správneho držania tela a zmierniť bolesti a predísť vzniku ďalších.

 

ALEXANDRA ZIBRINOVÁ

Sobota – 09:00 – 10:15

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! NAJSKÔR 7 DNÍ PRED HODINOU – V ROZVRHU SÁLA 1