Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ
YOGA HOUSE BRATISLAVA, s. r. o.
Panenská 33 (budova Goetheho inštitútu , 2. posch)

811 03 Bratislava

Slovensko

IČO: 50 038 427
DIČ: 2120164387

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo:  107510/B.

Email: info@yogahouse.sk

Web: www.yogahouse.sk
Telefón: +421 905 849 598

ďalej iba “Prevádzkovateľ“

Dotknutá osoba/zákazník
Fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom v obchodnej prevádzke YOGA HOUSE na adrese sídla spoločnosti, alebo prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa. Inštruktori, lektori workshopov, kurzov a hodín v rámci rozvrhu prevádzkovateľa.

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť YOGA HOUSE spracováva osobné údaje svojich zákazníkov za účelom dodania tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, alebo za účelom realizácie služieb, ktoré poskytuje v rámci svojej živnosti.

Údaje poskytnuté pri realizácii kúpnej zmluvy, objednávky, zákazky alebo pri inom spôsobe kontaktovania spoločnosti (osobná návšteva, telefón, email, sociálne siete /facebook, instagram, youtube/, kontaktný formulár na www.yogahouse.sk)

Aby bola spoločnosť YOGA HOUSE schopná zabezpečiť komunikáciu so zákazníkom pre zrealizovanie dodania tovaru/služby a to zabezpečenie si miesta na hodiny prostredníctvom registrácie cez systém Calendiari, pre posielanie informácie ohľadom platieb, pre zapožičanie kníh v rámci Yoga House knižnice,  ako aj poskytnúť odpovede na otázky návštevníkov štúdia a svojich internetových stránok, môže od zákazníkov požadovať nasledovné informácie:
– meno, priezvisko
– emailovú adresu
– telefónne číslo
– adresu

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, pravidelných hodín jogy, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Tieto údaje slúžia výhradne na zabezpečenie komunikácie so zákazníkom a zrealizovanie dodania tovaru/služby, realizáciu zákazky, resp. objednávky zo strany zákazníka.

Údaje potrebné pre prihlásenie sa na aktivitu/kurz/udalosť/pravidelnú hodinu jogy prostredníctvom rezervačného systému

Spoločnosť Yoga House na zabezpečenie poskytovaných služieb využíva rezervačný systém Calendiari (www.calendiari.com) a rozvrh plánovaných aktivít zverejňuje na svojej internetovej stránke www.yogahouse.sk. Prostredníctvom rezervačného systému zabezpečuje organizáciu svojich aktivít, kurzov, workshopov a iných udalostí. Pri prihlásení prostredníctvom rezervačného systému nám zákazník poskytuje tieto údaje:
– meno, priezvisko
– emailová adresa
– telefónne číslo

YOGA HOUSE tieto údaje využíva výhradne na administráciu aktivít, na ktoré sa zákazníci prihlásia (napr. potvrdenie rezervácie, zrušenie termínu, príp. zmena, informácie o platbe).

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, pravidelných hodín jogy, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o úpravu, prípadne vymazanie údajov z rezervačného systému prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. V prípade, že má klient záujem o dodatočné objasnenie uvedených údajov, môže nás o to kedykoľvek požiadať.

Údaje o lektoroch, inštruktoroch workshopov, kurzov a hodín v rámci rozvrhu YOGA HOUSE

Prevádzkovateľ môže od lektorov a inštruktorov žiadať osobné údaje:
– meno, priezvisko
– email
– fotografie
-telefónne číslo
za účelom ich zverejnenia na svojich internetových stránkach a sociálnych sieťach. Zverejňuje ich z dôvodu propagácie workshopov, kurzov a hodín jogy v rámci rozvrhu YOGA HOUSE.

Súbory cookies

Spoločnosť YOGA HOUSE môže využívať možnosti, ktoré ponúkajú súbory cookies, najmä identifikáciu internetového prehliadača a sledovanie spôsobu, akým prechádza návštevník internetové stránky spoločnosti. Vďaka tomu môže zdokonaľovať webové stránky a lepšie ich prispôsobiť potrebám zákazníka a ostatných návštevníkov svojich webových stránok.

Pri návšteve webových stránok spoločnosti YOGA HOUSE, v rámci ktorých sa cookies využívajú, je návštevník informovaný o používaní súborov cookies a o možnosti ich zablokovania.

Upozornenie: Niektoré funkcie webových stránok (napr. rezervačný systém) nemusia fungovať, ak bude funkcia prijímania cookies v prehliadači návštevníka webovej stránky vypnutá.

Zmena a výmaz osobných údajov, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zmenu, prípadne vymazanie osobných údajov. V takomto prípade nás prosím kontaktujte prostredníctvom mailu alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch. V prípade, že dotknutá osoba požiada o výmaz údajov priamo súvisiacich s používaním používateľského účtu, bude mu tento používateľský účet zrušený a údaje natrvalo vymazané.

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom

Spoločnosť YOGA HOUSE neposkytuje osobné údaje svojich klientov tretím stranám. Na zabezpečenie niektorých činností však využíva aj služby externých dodávateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov podľa GDPR (účtovníctvo, WordPress, rezervačný systém Calendiari).

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Spoločnosť YOGA HOUSE na účely zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich klientov prijala primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 25.mája 2018.

Obdobie spracovania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby/zákazníka zadané pri vytvorení používateľského účtu  prevádzkovateľ spracováva vyššie uvedeným spôsobom až do odvolania/zrušenia používateľského účtu. Dotknutá osoba/zákazník má právo kedykoľvek svoj účet zrušiť a zadané osobné údaje tak odstrániť. Pri zrušení účtu sú všetky osobné informácie súvisiace s používateľským účtom natrvalo z informačného systému zmazané. Dotknutá osoba – lektor, inštruktor, ktorej osobné údaje sú zverejnené na našich a webových stránkach má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie týchto údajov na vyššie uvedených kontaktoch.