MOHENDŽODÁRO TANTRA JOGA PRE ŽENY

MOHENDŽODÁRO TANTRA JOGA PRE ŽENY

AKTUÁLNE KURZY :

MOHENDŽODÁRO TANTRAJOGA PRE ZAČIATOČNÍČKY

Milé ženy, pozývame vás na nový dochádzkový kurz Mohendžodáro tantrajógy pre ženy v dopoludňajšom termíne.

Mohendžodáro je posvätné tantrické cvičenie pre ženy, jeho zakladateľkou a hlavnou propagátorkou v Európe je česká lekárka Mudr. Monika Sičová. Názov tohto nádherného, tajomného cvičenia je odvodený od názvu starobylého mesta Mohendjo Daro, na povodí rieky Indus (územie dnešného Pakistánu), z obdobia tzv. harrapskej civilizácie (2300-1600 pnl.). V tomto období uctievali obyvatelia miest Veľkú Matku a krajinu viedli ženy- kňažky, ktoré svoju hlbokú múdrosť čerpali z posvätných tantrických cvičení. Mohenjo Daro bolo mesto trpiace častými záplavami a bolo tak nimi pravidelne ničené. Obyvatelia mesta sa však nevzdávali a po každej záplave si svoje Mohenjo daro opäť nanovo vystavali a žili v ňom naďalej…
Rovnako tak každá žena, ktorá cíti, že jej vnútorný ženský chrám sa „záplavami“ nespočetných zaťažujúcich životných situácií pomaly rúca, môže sa kedykoľvek ponoriť do čarovných ásan cvičenia Mohendžodáro a svoj vnútorný ženský chrám tak nanovo znovu vystavať…

Prostredníctvom tantrajógových ásan cvičenia Mohendžodáro v intuitívnom tanci/ pohybe tela, dychovými cvičeniami, meditáciami a vizualizáciami obnovíme prepojenie s oblasťou svojej panvy a panvového dna a vďaka tomuto prepojeniu nanovo precítime svoje Lono ako zdroj vlastnej životnej sily, sexuality a tvorivosti… vďaka jednotlivým ásanám cvičenia Mohendžodáro privedieme prebudenú energiu Lona do každučkej časti svojho tela a vstúpime tak do energetického okruhu – tzv. Materského, prostredníctvom ktorého zostane naše telo dokonale vyživované zvnútra – zo svojho Lona – zo svojho vlastného Zdroja…

Doobedný dochádzkový kurz pre začiatočníčky prebieha ako 4 mesačný kurz pozostávajúci z 15tich na seba nadväzujúcich 2 hodinových stretnutí raz týždenne, v čase od 10:00 do 12:00 hod.

Počas kurzu sa spolu naučíme posilňovať svaly panvového dna tzv. dynamikou panvového dna, vďaka ktorej sa oblasť našej panvy a vagíny (jóni) výrazne prekrvuje a energetizuje. Účinky dynamiky panvového dna nám na úrovni fyzického tela napomáhajú predchádzať vzniku myómov, polypov a cýst v oblasti maternice a vaječníkov a spevňovať uvoľnené svaly panvového dna. Na energetickej úrovni nám účinky dynamiky panvového dna napomáhajú prehlbiť spojenie s energiou Zeme a výrazne pre seba nanovo objaviť vnútorný priestor svojho Lona ako domov vlastnej tvorivej ženskej sily…

Každý mesiac sa venujeme jednej zo štyroch základných ásan cvičenia Mohendžodáro – Príbeh Ženstva, Vnútorný zrak, Pohľad do vesmíru, Šťavnatá jóni a na záver kurzu spájame všetky štyri ásany do Materského okruhu -základnej zostavy cvičenia Mohendžodáro…

Je v našom záujme, aby sa ženy na kurze cítili uvoľnene a bezpečne a z tohto dôvodu sa snažím, aby dochádzkové kurzy prebiehali ako uzatvorené skupiny, čo znamená, že počas rozbehnutého kurzu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujeme vytvoriť bezpečné prostredie pre duchovnú prácu žien v skupine a priestor pre prehĺbenie vzájomnej dôvery a vzťahov.
Tešíme sa na vás 🙂

====
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 22. 9. 2020 – 26. 1. 2021 (15 stretnutí, okrem 17.11., 22.12., 29.12. a 5.1.)
DEŇ: každý utorok 10:00 – 12:00
PRE KOHO: Kurz je určený pre začiatočníčky
LEKTORKA : Tereza Ruth
CENA: 130 Eur
BLIŽŠIE INFO: tereza.mohendzodaro@gmail.com / 0910911748
====

 

TANTRAJOGA PRE POKROČILÉ: MARIPOSA – ŽENSKÝ KRUH S TANTRA JOGOU

Tento kruh je určený ženám, ktoré v minulosti absolvovali dochádzkové,celodenné alebo víkendové kurzy Mohendžodáro pre začiatočníčky alebo cyklus celodenných seminárov Sedem klenotov ženy s lektorkou Terezou Ruth. Vzhľadom na to, že na týchto stretnutiach budeme spoločným pravidelným opakovaním prehlbovať naše doterajšie znalosti a skúsenosti z oblasti tantrajógy , je dôležité, aby ženy, ktoré majú záujem prihlásiť sa do ženského kruhu MARIPOSA poznali 4 základné asany energetickej zostavy cvičenia Mohendžodáro nazývanej Materský okruh.
MARIPOSA prebieha ako pravidelné dvojhodinové stretnutie raz týždenne, ktorého súčasťou je 60 minútový ucelený blok precvičovania tantrajógy- jednotlivých asan cvičenia Mohendžodáro a množstvo doplnkových cvičení , meditácií a vizualizácií či uvoľňovacích pohybových techník: intuitívny pohyb tela, spontánny tanec a aktívne meditácie.
Druhou časťou ženského kruhu MARIPOSA je priestor pre prinášanie a otvorené zdieľanie tém, dôležitých pre ženy v kruhu.Ide o osobné alebo všeobecnejšie témy, ku ktorým má každá zo zúčastnených žien možnosť slobodne sa vyjadriť na základe svojich postojov a životných skúseností.
So zámerom, aby sa koncentrovaná individuálna práca žien mohla stále viac prehlbovať , rovnako ako aj vzájomné vzťahy a pocit bezpečia v kruhu, stretnutia MARIPOSA prebiehajú v uzatvorenej skupine.
NOVINKA Mariposa 2020 Vzhľadom na narastajúci záujem otvárať pomaly uzatvorené ženské kruhy aj mužom a nechavať tak postupne vznikať zmiešané skupiny, vytvorili sme spolu s lektorom Marekom Bohunickým nový koncept ženského kruhu Mariposa, ktorý prináša možnosť prepojiť tieto dva svety, ženský a mužský, počas troch stretnutí v rámci 13tich stretnutí ženských kruhov MARIPOSA.
Tieto tri stretnutia budú spolu sprevádzať lektori Tereza Ruth a Marek Bohunický a tiež bude možnosť pre ženy, prizvať do kruhu mužov-svojich partnerov, či priateľov a blízkych. Počas týchto stretnutí otvoríme priestor pre hlbšie skúmanie mužsko ženských polarít a liečenie mužsko ženských vzťahov, prostredníctvom pohybových techník, meditácií a zdieľania. V prípade, že niektoré ženy nebudú mať záujem o tieto 3 stretnutia v zmiešaných skupinách, je možnosť prihlásiť sa na ženský kruh MARIPOSA v skrátenej verzii ( 10 stretnutí).

====
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 23. 9. 2020 – 16. 12. 2020 (13 stretnutí)
DEŇ: každú stredu 10:00 – 12:00
LEKTORKA : Tereza Ruth
CENA: 130 Eur
BLIŽŠIE INFO: tereza.mohendzodaro@gmail.com / 0910911748
REGISTRÁCIA: https://calendiari.com/event/mg8hejfquk

===

 

TEREZA RUTH

Utorok & Streda – 10:00 – 12:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH