Čo je ashtanga yoga v mysore štýle?

Mysore metóda je individuálna prax v skupinovom prostredí. To znamená, že každý cvičí nezávisle, vo vlastnom tempe, vedený vlastným dychom. Na hodinách mysoru sa buduje vlastná prax pod dohľadom učiteľa. Žiaci sa učia pozíciu za pozíciou, a prechádza sa postupne celou prvou sériou ashtanga jogy. Prístup je veľmi individuálny.

What is ashtanga yoga in mysore style?

Mysore is an individual practice in a group setting. You practice at your own pace, independet of the others in the room, guided by your own breath. At mysore classes you buid up your own self-practice under the guidence of teacher. Students are being thought posture by posture and gradually go through first series of ashtanga yoga. The approach is very individual.

 

SABINA KRIŠTOFIČOVÁ

Pondelok & Streda & Piatok 7:00 – 9:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! NAJSKÔR 7 DNÍ PRED HODINOU – ROZVRH SÁLA 1

 

 

 

HODINY

Máte otázku?