Tantra joga pre ženy

Tantra joga pre ženy

AKTUÁLNE KURZY :

Mariposa – ženský kruh s tantrajogou 

 

Tento kruh je určený ženám, ktoré v minulosti absolvovali dochádzkové, celodenné alebo víkendové kurzy Mohendžodáro pre začiatočníčky alebo cyklus celodenných seminárov Sedem klenotov ženy s lektorkou Terezou Ruth. Vzhľadom na to, že na týchto stretnutiach budeme spoločným pravidelným opakovaním prehlbovať naše doterajšie znalosti a skúsenosti z oblasti tantrajógy , je dôležité, aby ženy, ktoré majú záujem prihlásiť sa do ženského kruhu MARIPOSA poznali 4 základné asany energetickej zostavy cvičenia Mohendžodáro nazývanej Materský okruh.

 

MARIPOSA prebieha ako pravidelné dvojhodinové stretnutie raz týždenne, ktorého súčasťou je 60 minútový ucelený blok precvičovania tantrajógy- jednotlivých asan cvičenia Mohendžodáro a množstvo doplnkových cvičení , meditácií a vizualizácií či uvoľňovacích pohybových techník: intuitívny pohyb tela, spontánny tanec a aktívne meditácie.

 

Druhou časťou ženského kruhu MARIPOSA je priestor pre prinášanie a otvorené zdieľanie tém, dôležitých pre ženy v kruhu.Ide o osobné alebo všeobecnejšie témy, ku ktorým má každá zo zúčastnených žien možnosť slobodne sa vyjadriť na základe svojich postojov a životných skúseností.

 

So zámerom, aby sa koncentrovaná individuálna práca žien mohla stále viac prehlbovať , rovnako ako aj vzájomné vzťahy a pocit bezpečia v kruhu, stretnutia MARIPOSA prebiehajú v uzatvorenej skupine.

 

====
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 27.2. – 4.6. 2024 (mimo 2.4.,14 stretnutí)

DEŇ: každý utorok 10:00 -12:00
PRE KOHO: Kurz je určený pre pokročilé
LEKTORKA : Tereza Ruth
CENA: 220 Eur
REGISTRÁCIA: bit.ly/3RFTwr5
BLIŽŠIE INFO: tereza.mohendzodaro@gmail.com / 0910911748
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu. Náhrady nie sú možné.
====

 

TEREZA RUTH

UTOROK 10:00 – 12:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH

Tantra joga pre pokročilé

 

Nový doobedný kurz tantrajogy určený ženám,, ktoré absolvovali prezenčné alebo online kurzy Mohendžodáro tantrajoga pre začiatočníčky , cyklus celodenných seminárov Sedem klenotov ženy alebo online program Rozhovory s Lonom I.
Počas tohto kurzu sa naučíme nových 6 ásan, inšipirovaných tantrajogovým systémom Mohenďžodáro. priamo nadväzujúcich na energetickú zostavu Materský okruh. Nové ásany, ktoré prinesieme, výraznejšie zapájajú telo na fyzickej úrovni a vďaka tomu energiu, ktorú aktivujeme v Materskom okruhu ukotvia hlboko v tele. Stávajú sa tak účinným nástrojom pre zhmotňovanie našich vízií a akýmsi „ prenášačom“ vlastných vnútorných kvalít do reality. V prepojení ásan do celku záverečnej energetickej zostavy Okruh života podporujeme vyváženosť polarít mužsko- ženského princípu a aj vďaka tomu pocit vnútornej rovnováhy a stability. Prostredníctvom nových ásan hlbšie otvoríme témy ako rozhodnosť, vôľa, pokora, dôvera a odvaha v zraniteľnosti.

 

Počas prvých stretnutí dokonale zrekapitulujeme zostavu Materský okruh a zdôrazníme dôležité detaily , vďaka ktorým sú jednotlivé ásany naozaj účinné. Následne , na ďalších stretnutiach postupne priberieme nové asany, ktoré v prepojení s Materským okruhom uzavrieme v záverečnej energetickej zostave Okruh života, pozostávajúcej z 10 ásan. Táto nová ucelená zostava je vhodná na pravidelné praktikovanie ako fyzické cvičenie na rozprúdenie životnej energie napríklad na začiatku dňa, alebo ako nádherná pohybová meditácia pre obnovenie a prehĺbenie vnútorného spojenia. Rovnako ako v kurze Mohendžodáro tantrajoga pre začiatočníčky budú súčasťou stretnutí pohybové meditácie, práca vo dvojiciach a malých skupinkách. Tiež si budeme pravidelne opakovať cvičenia a techniky z prvého kurzu a spoločne praktikovať Materský okruh. Je prirodzené, a tiež očakávané a vítané, že vedomá práca s energiou lona vynesie na povrch mnohé zásadné ženské témy/ pocit vlastnej hodnoty, vzťah k sexualite a intimite, rodové väzby, partnerstvo, materstvo a iné. Z tohto dôvodu bude časť každého stretnutia venovaná aj zdieľaniu v kruhu, bezpečnom priestore, kam môžete priniesť svoje príbehy.

 

====
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 28.2. – 19.6. 2024 (mimo 1.5., 8.5. a 12.6., 14 stretnutí)

DEŇ: každú stredu 10:00 -12:00
PRE KOHO: Kurz je určený pre pokročilé
LEKTORKA : Tereza Ruth
CENA: 220 Eur
REGISTRÁCIA: bit.ly/3KAqBki
BLIŽŠIE INFO: tereza.mohendzodaro@gmail.com / 0910911748
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu. Náhrady nie sú možné.
====

 

TEREZA RUTH

STREDA 10:00 – 12:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH