Mohendžodáro tantra joga pre ženy

Mohendžodáro tantra joga pre ženy

AKTUÁLNE KURZY :

MOHENDŽODÁRO TANTRAJOGA PRE ZAČIATOČNÍČKY

Milé ženy, pozývame vás na kurz tantrajogy/Mohendžodáro v ranných hodinách.

Kurz je určený pre začiatočníčky.  Kurz je určený pre všetky ženy každého veku. Kurzom sprevádza Tereza Ruth.

Počas kurzu sa spolu naučíme :
-základné spôsoby uvoľňovania a čistenia panvových orgánov
-vysvetlíme si význam hlbokých uvoľnených výdychov a dôležitosť prepojenia hrdla a panvy
-vedomý kontakt s energiou prostredníctvom štyroch základných pozícií
-ásan energetickej zostavy Materský okruh
-špeciálny spôsob energetizovania oblasti panvy a panvového dna-tzv.dynamiku panvového dna: účinky dynamiky panvového dna nám na úrovni fyzického tela napomôžu predchádzať vzniku myómov, polypov a cýst v oblasti maternice a vaječníkov a spevňovať uvoľnené svaly panvového dna. Na energetickej úrovni môžeme vďaka dynamike panvového dna prehĺbiť spojenie s energiou Zeme a výrazne pre seba nanovo objaviť vnútorný priestor svojho Lona ako domov vlastnej tvorivej ženskej sily… Vďaka tantrajogovým cvičeniam a meditáciám nanovo precítime svoje lono ako zdroj vlastnej tvorivej sily a zdravej vedomej sexuality.

Je veľmi dôležité, aby sa ženy na kurze cítili bezpečne, preto kurz prebieha ako uzatvorená skupiny, čo znamená, že počas rozbehnutého kurzu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujeme vytvoriť bezpečné prostredie pre vnútornú prácu žien v skupine a priestor pre prehĺbenie vzájomnej dôvery a vzťahov.

Mohendžodáro je posvätné tantrické cvičenie pre ženy, jeho zakladateľkou a hlavnou propagátorkou v Európe je česká lekárka Mudr. Monika Sičová. Názov tohto nádherného, tajomného cvičenia je odvodený od názvu starobylého mesta Mohendjo Daro, na povodí rieky Indus (územie dnešného Pakistánu), z obdobia tzv. harrapskej civilizácie (2300-1600 pnl.). V tomto období uctievali obyvatelia miest Veľkú Matku a krajinu viedli ženy- kňažky, ktoré svoju hlbokú múdrosť čerpali z posvätných tantrických cvičení. Mohenjo Daro bolo mesto trpiace častými záplavami a bolo tak nimi pravidelne ničené. Obyvatelia mesta sa však nevzdávali a po každej záplave si svoje Mohenjo daro opäť nanovo vystavali a žili v ňom naďalej… Rovnako tak každá žena, ktorá cíti, že jej vnútorný ženský chrám sa „záplavami“ nespočetných zaťažujúcich životných situácií pomaly rúca, môže sa kedykoľvek ponoriť do čarovných ásan cvičenia Mohendžodáro a svoj vnútorný ženský chrám tak nanovo znovu vystavať…

 

====
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 8.3. – 7.6. 2023 (14 stretnutí)
DEŇ: každú stredu 10:00 – 12:00
PRE KOHO: Kurz je určený pre začiatočníčky
LEKTORKA : Tereza Ruth
CENA: 220 eur
REGISTRÁCIA: bit.ly/3ut2FH8
BLIŽŠIE INFO: tereza.mohendzodaro@gmail.com / 0910911748
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu. Náhrady nie sú možné.
Korona: V prípade reštrikcíí kvôli korona vírusu bude kurz presunutý na nový termín po otvorení. Peniažky nie je možné vrátiť alebo presunúť na kredit, či iný kurz.
====

TEREZA RUTH

STREDA 10:00 – 12:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH

Tantrajoga pre pokročilé

Nový doobedný kurz tantrajogy určený ženám,, ktoré absolvovali prezenčné alebo online kurzy Mohendžodáro tantrajoga pre začiatočníčky , cyklus celodenných seminárov Sedem klenotov ženy alebo online program Rozhovory s Lonom I.
Počas tohto kurzu sa naučíme nových 6 ásan, inšipirovaných tantrajogovým systémom Mohenďžodáro. priamo nadväzujúcich na energetickú zostavu Materský okruh. Nové ásany, ktoré prinesieme, výraznejšie zapájajú telo na fyzickej úrovni a vďaka tomu energiu, ktorú aktivujeme v Materskom okruhu ukotvia hlboko v tele. Stávajú sa tak účinným nástrojom pre zhmotňovanie našich vízií a akýmsi „ prenášačom“ vlastných vnútorných kvalít do reality. V prepojení ásan do celku záverečnej energetickej zostavy Okruh života podporujeme vyváženosť polarít mužsko- ženského princípu a aj vďaka tomu pocit vnútornej rovnováhy a stability. Prostredníctvom nových ásan hlbšie otvoríme témy ako rozhodnosť, vôľa, pokora, dôvera a odvaha v zraniteľnosti.

Počas prvých stretnutí dokonale zrekapitulujeme zostavu Materský okruh a zdôrazníme dôležité detaily , vďaka ktorým sú jednotlivé ásany naozaj účinné. Následne , na ďalších stretnutiach postupne priberieme nové asany, ktoré v prepojení s Materským okruhom uzavrieme v záverečnej energetickej zostave Okruh života, pozostávajúcej z 10 ásan. Táto nová ucelená zostava je vhodná na pravidelné praktikovanie ako fyzické cvičenie na rozprúdenie životnej energie napríklad na začiatku dňa, alebo ako nádherná pohybová meditácia pre obnovenie a prehĺbenie vnútorného spojenia. Rovnako ako v kurze Mohendžodáro tantrajoga pre začiatočníčky budú súčasťou stretnutí pohybové meditácie, práca vo dvojiciach a malých skupinkách. Tiež si budeme pravidelne opakovať cvičenia a techniky z prvého kurzu a spoločne praktikovať Materský okruh. Je prirodzené, a tiež očakávané a vítané, že vedomá práca s energiou lona vynesie na povrch mnohé zásadné ženské témy/ pocit vlastnej hodnoty, vzťah k sexualite a intimite, rodové väzby, partnerstvo, materstvo a iné. Z tohto dôvodu bude časť každého stretnutia venovaná aj zdieľaniu v kruhu, bezpečnom priestore, kam môžete priniesť svoje príbehy.

====
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 28.2. – 30.5. 2023 (14 stretnutí)

DEŇ: každý utorok 10:00 -12:00
PRE KOHO: Kurz je určený pre pokročilé
LEKTORKA : Tereza Ruth
CENA: 220 Eur
REGISTRÁCIA: bit.ly/3Y22j7Q
BLIŽŠIE INFO: tereza.mohendzodaro@gmail.com / 0910911748
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu. Náhrady nie sú možné.
Korona: V prípade reštrikcíí kvôli korona vírusu bude kurz presunutý na nový termín po otvorení. Peniažky nie je možné vrátiť alebo presunúť na kredit, či iný kurz.
====

 

TEREZA RUTH

UTOROK 10:00 – 12:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH