MOHENDŽODÁRO TANTRA JOGA PRE ŽENY

MOHENDŽODÁRO TANTRA JOGA PRE ŽENY

AKTUÁLNE KURZY :

MOHENDŽODÁRO TANTRAJOGA PRE ZAČIATOČNÍČKY

Milé ženy, pozývame vás na kurz tantrajógy/Mohendžodáro v ranných hodinách.

Kurz je určený pre začiatočníčky.  Kurz je určený pre všetky ženy každého veku. Kurzom sprevádza Tereza Ruth.

Počas kurzu sa spolu naučíme :
-základné spôsoby uvoľnovania a čistenia panvových orgánov
-vysvetlíme si význam hlbokých uvoľnených výdychov a dôležitosť prepojenia hrdla a panvy
-vedomý kontakt s energiou prostredníctvom štyroch základných pozícií
-ásan energetickej zostavy Materský okruh
-špeciálny spôsob energetizovania oblasti panvy a panvového dna-tzv.dynamiku panvového dna: účinky dynamiky panvového dna nám na úrovni fyzického tela napomôžu predchádzať vzniku myómov, polypov a cýst v oblasti maternice a vaječníkov a spevňovať uvoľnené svaly panvového dna. Na energetickej úrovni môžeme vďaka dynamike panvového dna prehlbiť spojenie s energiou Zeme a výrazne pre seba nanovo objaviť vnútorný priestor svojho Lona ako domov vlastnej tvorivej ženskej sily… Vďaka tantrajógovým cvičeniam a meditáciám nanovo precítime svoje lono ako zdroj vlastnej tvorivej sily a zdravej vedomej sexuality.

Je veľmi dôležité, aby sa ženy na kurze cítili bezpečne, preto kurz prebieha ako uzatvorená skupiny, čo znamená, že počas rozbehnutého kurzu už nie je možné sa do skupiny pridať. Týmto opatrením sa usilujeme vytvoriť bezpečné prostredie pre vnútornú prácu žien v skupine a priestor pre prehĺbenie vzájomnej dôvery a vzťahov.

Mohendžodáro je posvätné tantrické cvičenie pre ženy, jeho zakladateľkou a hlavnou propagátorkou v Európe je česká lekárka Mudr. Monika Sičová. Názov tohto nádherného, tajomného cvičenia je odvodený od názvu starobylého mesta Mohendjo Daro, na povodí rieky Indus (územie dnešného Pakistánu), z obdobia tzv. harrapskej civilizácie (2300-1600 pnl.). V tomto období uctievali obyvatelia miest Veľkú Matku a krajinu viedli ženy- kňažky, ktoré svoju hlbokú múdrosť čerpali z posvätných tantrických cvičení. Mohenjo Daro bolo mesto trpiace častými záplavami a bolo tak nimi pravidelne ničené. Obyvatelia mesta sa však nevzdávali a po každej záplave si svoje Mohenjo daro opäť nanovo vystavali a žili v ňom naďalej… Rovnako tak každá žena, ktorá cíti, že jej vnútorný ženský chrám sa „záplavami“ nespočetných zaťažujúcich životných situácií pomaly rúca, môže sa kedykoľvek ponoriť do čarovných ásan cvičenia Mohendžodáro a svoj vnútorný ženský chrám tak nanovo znovu vystavať…

 

====
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 22.3. – 21.6. 2022 (14 stretnutí)
DEŇ: každý utorok 10:00 – 12:00
PRE KOHO: Kurz je určený pre začiatočníčky
LEKTORKA : Tereza Ruth
CENA: 210 eur /možnosť rozdelenia platby na 2 splátky
REGISTRÁCIA: bit.ly/3sD1PGG
BLIŽŠIE INFO: tereza.mohendzodaro@gmail.com / 0910911748
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu. Náhrady nie sú možné.
Korona: V prípade reštrikcíí kvôli korona vírusu bude kurz presunutý na nový termín po otvorení. Peniažky nie je možné vrátiť alebo presunúť na kredit, či iný kurz.
====

TEREZA RUTH

Utorok 10:00 – 12:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH

Po otvorení štúdia :

TANTRAJOGA PRE POKROČILÉ: MARIPOSA – ŽENSKÝ KRUH S TANTRA JOGOU

Tento kruh je určený ženám, ktoré v minulosti absolvovali dochádzkové,celodenné alebo víkendové kurzy Mohendžodáro pre začiatočníčky alebo cyklus celodenných seminárov Sedem klenotov ženy s lektorkou Terezou Ruth. Vzhľadom na to, že na týchto stretnutiach budeme spoločným pravidelným opakovaním prehlbovať naše doterajšie znalosti a skúsenosti z oblasti tantrajógy , je dôležité, aby ženy, ktoré majú záujem prihlásiť sa do ženského kruhu MARIPOSA poznali 4 základné asany energetickej zostavy cvičenia Mohendžodáro nazývanej Materský okruh.
MARIPOSA prebieha ako pravidelné dvojhodinové stretnutie raz týždenne, ktorého súčasťou je 60 minútový ucelený blok precvičovania tantrajógy- jednotlivých asan cvičenia Mohendžodáro a množstvo doplnkových cvičení , meditácií a vizualizácií či uvoľňovacích pohybových techník: intuitívny pohyb tela, spontánny tanec a aktívne meditácie.
Druhou časťou ženského kruhu MARIPOSA je priestor pre prinášanie a otvorené zdieľanie tém, dôležitých pre ženy v kruhu.Ide o osobné alebo všeobecnejšie témy, ku ktorým má každá zo zúčastnených žien možnosť slobodne sa vyjadriť na základe svojich postojov a životných skúseností.
So zámerom, aby sa koncentrovaná individuálna práca žien mohla stále viac prehlbovať , rovnako ako aj vzájomné vzťahy a pocit bezpečia v kruhu, stretnutia MARIPOSA prebiehajú v uzatvorenej skupine.
NOVINKA Mariposa 2020 Vzhľadom na narastajúci záujem otvárať pomaly uzatvorené ženské kruhy aj mužom a nechavať tak postupne vznikať zmiešané skupiny, vytvorili sme spolu s lektorom Marekom Bohunickým nový koncept ženského kruhu Mariposa, ktorý prináša možnosť prepojiť tieto dva svety, ženský a mužský, počas troch stretnutí v rámci 13tich stretnutí ženských kruhov MARIPOSA.
Tieto tri stretnutia budú spolu sprevádzať lektori Tereza Ruth a Marek Bohunický a tiež bude možnosť pre ženy, prizvať do kruhu mužov-svojich partnerov, či priateľov a blízkych. Počas týchto stretnutí otvoríme priestor pre hlbšie skúmanie mužsko ženských polarít a liečenie mužsko ženských vzťahov, prostredníctvom pohybových techník, meditácií a zdieľania. V prípade, že niektoré ženy nebudú mať záujem o tieto 3 stretnutia v zmiešaných skupinách, je možnosť prihlásiť sa na ženský kruh MARIPOSA v skrátenej verzii ( 10 stretnutí).

 

====
KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: aktuálne neprebieha
Dá sa dokúpiť ďalšie vstupy následne, ak sa rozhodneš pokračovať za cenu 10 eur jeden . Výhodnejšia cena platí pri zakupení balíčku na začiatku. Teda zakúpenie viacerých vstupov naraz predom.

DEŇ: každú stredu 10:00 -12:00
PRE KOHO: Kurz je určený pre pokročilé
LEKTORKA : Tereza Ruth
CENA: 50, 80 eur
REGISTRÁCIA:
BLIŽŠIE INFO: tereza.mohendzodaro@gmail.com / 0910911748
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu. Náhrady nie sú možné.
Korona: V prípade reštrikcíí kvôli korona vírusu bude kurz presunutý na nový termín po otvorení. Peniažky nie je možné vrátiť alebo presunúť na kredit, či iný kurz.
====

 

TEREZA RUTH

STREDA 10:00 – 12:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH