Baví ma zoznamovať sa s telom, vedomím, vnímaním dychu…  Cez jogu robím svoj svet kvalitnejším a cez učenie jógy verím,  že aj ďalším ľudom.

K jóge som sa dostala pred 11 rokmi a teším sa, že mám možnosť jej benefity využívať každý deň.

Joga pre mňa znamená každým rokom niečo iné. Mám pocit, že osobná joga sa vyvíja s tým, ako sa vyvíja identita človeka. Pochopenie sveta, seba, okúšanie života, zobúdzanie tela, mysle a pocitovosti tela. Joga bola pre mňa fyzično, potom podpora sebadôvery, sebahodnoty, sila mysle, stabilita,nachádzaním vlastného ja, rozvíjala mi schopnosť ustáť veci v živote, dodávala jasnosť. Bola pre mňa nachádzanie stredu, pevnosti, balansu, kde dokážeme ustáť akékoľvek situácie a pochopiť, že všetko, čo do života prichádza má úžasný zmysel.  Odbúravam cez ňu svoje limity a rozpoznávam dôvody, ktoré ovplyvňujú moju spokojnosť v živote vo vzťahu k sebe, k iným ľuďom, k situáciam. Je pre mňa fascinujúcou cestou poznávania a dostávania sa do hĺbky bytia.

Aktuálne  je pre mňa nástroj, ako kultivovať dych a cez neho myseľ. Je to nástroj ako preciťovať a uvoľňovať telo od dávno prežitých emócii. Je pre mňa metódou, ako rozpoznať emócie a zvládať ich. Zároveň ako pochopiť emócie ľudí, ich postoje a prejavy.

Preto sa mi páči jogu prepájať s terapiou a skúmaním psyché. Ako sa tie veci v našej mysli a tele dejú. Fascinujúce. Mám za sebou ročný Traumatreatment výcvik a nesmierne ma to baví. Myslím si, že tieto informácie sú nám v tejto intenzívnej dobe potrebné. Zaujíma ma návod, ako efektívne zvládať život. Zaujíma ma kontakt s vyšším vedomím a múdrosťou. Baví ma pozorovať, ako si svet dokážeme vytvoriť. Akou silnou vibráciou je myšlienka, ako je možné meniť a ovplyvňovať ňou smerovanie svojho života. Nechať sa životom viesť… cítiť, používať intuíciu, vnímať signály, synchronicity. Ostávam z toho niekedy v nemom úžase 🙂 Je super, ako sa vie život meniť a napĺňať, keď nástroje jogy využívame v každodennom žití. Ako sa mení naša realita úmerne so zmenou nášho vedomia a vnútornej sily.

Baví ma pozorovať, ako liečiť seba samého. Psychosomatika, čínska medicína – to všetko mi príde tak praktické, že to do jogy intuitívne vnášam. Prepojenie rôznych praktických smerov, informácií a otvorenosť v nich je pre mňa jogou. Celistvejšie uchopený koncept jogy. Objavovanie tela, mysle, dychu a cez nich pohľadu na svoj život, postoje v ňom, súvislosti aj smerovanie. Snažím sa v tom zlepšovať.

Som vďačná Fredymu Ayisimu, ktorý ma do jogy veľmi aktívne a s ochotou zasvätil. Motivoval ma jeho nadšením, dal mi veľkú dôveru, podporu a zapájal ma do všetkých aktivít. Pomohol mi rozvíjať sa a motivovať ostatných k veľkej hodnote – joge. Ďakujem.

Veľmi veľa sa učím od Martina Ďuriša, učiteľa jógovej terapie a iných zaujímavých smerov. Ukázal mi jogu inak, z vnútra, ako pracovať na sebe, na vnútornom rozvoji, vnímaní sa a vnímaní ostatných. Motivoval ma k veľkým zmenám.

Ďakujem všetkým, ktorí prichádzajú na jogu a pomáhajú mi napredovať.

YOGA ZAČIATOČNÍCI – Pondelok & Štvrtok  10:00 – 11:45 REGISTRÁCIA – V ROZVRHU SÁLA 1

YOGA PO PRÁCI –  Pondelok & Streda  16:45 – 18:15 REGISTRÁCIA V ROZVRHU SÁLA 1

BODYFORMING YOGA – Utorok &  Štvrtok  19:30 – 21:15 REGISTRÁCIA V ROZVRHU SÁLA 1

kurz ASANA LAB – Štvrtok 18:00 – 19:20 (registrácia TU ) Sála 3

kurz SLOW ASANA FLOW – Štvrtok 18:00 – 19:20 (registrácia TU ) Sála 3

 

  

   

 

TEAM
 

Máte otázku?