YIN YOGA PRE ŽENY

Na túto lekciu pozývam každú ženu, ktorá sa cíti unavená z podávania výkonov v akejkoľvek oblasti svojho života či starostlivosti o druhých a hľadá priestor na oddych, spomalenie, nehu k svojmu telu a pozornosť pre seba.

My ženy sme silné a zvládneme neskutočné veci, zároveň však pri tom občas zabúdame, že sú nám prirodzené kvality ako spočinutie, púšťanie, prijatie, uvoľnené bytie, spomalenie, láskavosť k sebe a neha. A nielenže sú nám prirodzené, ale sú aj nesmierne potrebné na to, aby sme vyživovali svoju ženskú esenciu. A práve na tieto kvality sa budeme na lekciách zameriavať, či už cez jemný pohyb a dlhšie trvajúce pozície, meditácie a vlastný dotyk. Zároveň ta budem sprevádzať hovorenym slovom, ako podporu hlbšieho spojenia sa so svojím prežívaním.

Každá žena je jedinečná, ak dokáže vnímať a počuť svoj vnútorný autentický hlas. Ten je však často zabarikádovaný za povinnosťami, starosťami, prácou, rodinou alebo presvedčeniami o tom, aké by sme mali byť, aby sme boli dosť.

Príď sa zazdrojovať, dotknúť sa svojho prežívania, alebo len tak spočinúť v spoločnosti iných žien.

EVA MAMRILLOVÁ

Streda

19:30 – 21:00

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! NAJSKÔR 7 DNÍ PRED HODINOU – V ROZVRHU SÁLA 2