Kundalini yoga – Cesta čakier

Kundalini yoga – Cesta čakier

  • Cesta čakier: uzavretý sedemtýždňový kurz kundalini jogy

Kundalini je energia stočená v spodnej časti chrbtice. Je to energia identická s pránou alebo životnou silou prítomnou vo všetkom, čo je – v koreni chrbtice je však kumulovaná a spiaca, pokiaľ s ňou nezačneme pracovať. S kundalini energiou pracujeme počas praktizovania akéhokoľvek druh jogy, avšak kundalini joga, ako ju zostavil Yogi Bhajan, je dizajnovaná špecificky so zámerom jej aktivácie. Keď sa energia prebúdza, prúdi cez nadi alebo energické kanály v našom tele, a ako neočakávaný prúd elektriny v kábloch začne postupne expandovať naše kanály,  čím zvyšuje množstvo životnej sily prúdiacej v našom tele. Výsledkom toho sú rôzne životné zmeny, ktoré kundalini joga prirodzene prináša:

 

Organickejšie napojenie na intuíciu.

Viac lásky, pre seba samého ako aj pre iných, pre zvieratá a všetko živé – súcit.

Viac energie pre veci, ktoré sú pravdivé pre našu cestu, a schopnosti rozlíšiť, čo nemá byť súčasťou nášho života – menej tolerancie pre veci, ľudí, činnosti, čo nám neslúžia.

Pocit Jednoty – prepojenia so všetkým, čo je.

Viac čistej radosti zo života.

 

Keď energia začne prúdiť naším telom, rozbúrava bloky a traumy v ňom uložené. Keďže sa počas kurzu budeme každý týždeň sústrediť na jednu čakru, s ktorou súvisia isté témy (traumy, bloky, vzorce), tieto témy sa počas týždňa integrácie začnú vynárať v našom živote. Je to prirodzený proces prečisťovania nášho tela. Počas tohto procesu sa môžeme cítiť zraniteľne a citlivo, môžu sa vyskytnúť neočakávané situácie v našom živote či vzťahoch. Je dôležité vedieť, že sú súčasťou procesu, že tento proces je dočasný a krásny vo svojej čistote.

 

Čakry sú energetické centrá v našom tele, ktorými ideálne prúdi energia, ale taktiež sa v nich ukladajú nespracované zážitky a emócie.

 

Každý týždeň dostane študent podklady a informácie o čakre, s ktorou pracujeme a témach, ktoré s ňou súvisia.

 

Každá hodina bude obnášať kriyu – kriya je sekvencia opakovaných pohybov so špecifickým dychom navrhnutá tak, aby vytvorila konkrétnu odozvu v našom energickom systéme. Tieto cviky, ako ich spracoval Yogi Bhajan, pochádzajú z kriya jogy, čo je tradičná línia energicky pokročilej jogy z Himalájí. Do kriya jogy bolo potrebné byť zasvätený učiteľom po rokoch stáleho štúdia – Yogi Bhajan túto jogu upravil a pridal a odobral prvky tak, aby bola prístupná študentom zo západu (aj začiatočníkom). Počas hodín budeme robiť aj kundalini meditácie, kde sú často využívané mudry (pozície rúk a prstov) a chanting (spev mantier).

 

 

Prvý týždeň: Muladhara (koreňová čakra)

Koreňová čakra sa nachádza na spodku chrbtice, je naším prepojením so Zemou. V prvých troch čakrách sa ukladá najviac blokov, tiež súvisia s prvými rokmi nášho vývoja, kedy je dieťa špongiou – všetko, čo sa deje okolo neho, internalizuje. Koreňová čakra súvisí so zázemím a rodinou – ako bezpečne sa cítime vo svete, či máme stabilný a spoľahlivý domov alebo cítime existenčný strach – rovnako teraz, ale ešte viac v prvých siedmich rokoch života, keďže z toho obdobia pochádza najviac blokov.

 

Druhý týždeň: Svadhisthana (sakrálna čakra)

Táto čakra sa nachádza v podbrušku. Súvisí s elementom vody – našimi emóciami a kreativitou. Keď ňou voľne prúdi energia, máme zdravú a slobodnú sexualitu, sme prítomný v tele a prekypujeme nápadmi a radosťou. Sakrálnu čakru blokuje vina – ťažoba zodpovednosti za veci, ktoré neboli v našej moci.

 

Tretí týždeň: Manipura (solar plexus)

Manipura sa nachádza v hornej časti brucha, je to náš vnútorný oheň. Determinuje, či nápady, ktoré vyvstávajú v druhej čakre, máme schopnosť preniesť do reality. Je tiež zdrojom nášho sebavedomia a sebaúcty, keďže tie sú úzko prepojené so sebadôverou – či si môžeme veriť, že splníme veci, čo sme povedali, že urobíme, a dokončíme projekty, čo sme začali.

 

Štvrtý týždeň: Anahata (srdcová čakra)

Týždeň srdca – našej lásky k všetkému, čo je, pocitu Jednoty. Súcit a odpustenie. Srdce je na polceste medzi Zemou a nebom, je mostom medzi hmotným a nehmotným. Srdcovou čakrou začína byť naša cesta jemnohmotnejšia a láskyplnejšia.

 

Piaty týždeň: Višuddha (krčná čakra)

Aká je naša expresia vo svete? Ako s ním komunikujeme, ako sa prezentujeme? Veda kundalini jogy hovorí, že moment, kedy všetko, čo povieme, bude pravdivé, bude momentom, kedy všetko, čo hovoríme, sa stáva pravdou. Stav našej krčnej čakry determinuje, či dokážeme hovoriť, ale aj počuť pravdu.

 

Šiesty týždeň: Ajna (tretie oko)

Tretie oko nám prináša takzvanú medicínu orla – perspektívu a rozoznávanie vzorcov. Pomáha nám vidieť vyššiu Pravdu a rozpúšťa ilúziu. Vo vnútri tretieho oka (v hypofýze) je podľa jogínskej vedy centrum Shivu – čistého vedomia a nehybnosti. Kundalini energia je Shakti, ženský aspekt bytia, je to životná, prúdiaca sila. Keď po ceste z koreňa čakrami dosiahne tretie oko, nastane zlúčenie Shivu a Shakti – dualita sa stáva Jednotou.

 

Siedmy týždeň: Sahasrara (korunná čakra)

Sahasrara, vizuálne ako svätožiara, je naším prepojením s kozmom, so vševedomosťou. Je to naše videnie sveta a chápanie seba samého.

 

 

Na hodinách je ideálne mať na sebe pohodlné, voľné bavlnené oblečenie.

====
KDE: Yoga House Bratislava, Sála 3
DÁTUM KURZU : 15.5. – 26.6. 2024 (7 lekcií)
KEDY: každú stredu
ČAS: 16:30 – 18:05
LEKTORKA: Klaudia Krystal
REGISTRÁCIA: bit.ly/3xuidzi
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu. Náhrady nie sú možné.

====

KLAUDIA KRYSTAL

Streda – 16:30 – 18:05

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH

Lektorka kurzu kundalini jogy má urobený učiteľský kurz 200h kundalini joga podľa Yogi Bhajan a 300h tradičnej himalájskej kriya jogy. Je trauma-informed, čo znamená, že pracovala so psychológmi v tréningoch zameraných na traumu – ako sa vytvára, ukladá a uvoľňuje z tela. Prácu a vedomosti o traume aplikuje na hodinách, aby vytvorila bezpečné a príjemné prostredie pre každého študenta individuálne, v jeho procese.