SÚČASNÝ TANEC – KURZ BEEING FLOW ON THE LINE

SÚČASNÝ TANEC – KURZ BEEING FLOW ON THE LINE

Beeing flow on the line (pre zvedavých začiatočníkov aj zanietených pokročilých) 

Beeing flow on the line vychádza z túžby opätovného stretnutie na sále. Avšak namiesto čakania na „lepšie zajtrajšky“ budeme ohýbať aktuálne možnosti. V časovom rámci jednej hodiny sa pokúsime prepojiť nie len cez obrazovky našich smart zariadení, ale aj cez zvuk hlasu, či skladby, cez zmysly, cez túžby a očakávania, cez potreby byť spolu. Ako môžeme byť spolu v spojení na linke medzi našimi domovmi, mestami a telami? Môžeme si na konci týždňa spoločne vydýchnuť, uvoľniť sa a experimentovať s podmienkami, v ktorých už dlhší čas existujeme? Cez jednoduché pohybové zadania skúsime nájsť nové tvary, vnemy a fyzické možnosti, ktorých je stále viac než dosť. Niekedy stačí len nasmerovať hľadáčik nečakanými smermi. A vlastne ako hovorí moja kamarátka, umelkyňa Rallou Karella: aj tak len budeme hľadať výhovorky k tomu, aby sme si spolu mohli zatancovať.

Ako facilitátorka vám poskytnem útočisko, hracie pole i fyzicko- mentálnu spovednicu. Nech je pohybový kurz beeing flow pre vás miestom, kde môžete priniesť čokoľvek, čo je potrebné a odniesť si všetko, čo je pre vás nevyhnutné. Či už je to miesto kolektívne alebo individuálne, stále ostávame vo vzájomnom prepojení a vzájomnej potrebe.

Prioritne budeme pracovať s pohybovými zadaniami, ktoré rozvíjam od roku 2016. Mojím zámerom je poskytnúť vám open source informácií a zadaní, ktoré majú presah do iných polí. Budem s vami zdieľať referencie, ktoré som si postupným časom sama overila, preosiala a sú pripravené konfrontovať sa s vašou jedinečnou skúsenosťou.

Uzavretá skupina nám bude slúžiť na vytvorenie intenzívneho zážitku vzájomného spoznávania sa a zdieľania.

Beeing flow je vedomá práce s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostatnej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. A možno aj vtedy a tam.  Moje telo, moja myseľ. Spolu. Počas našich spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás. Počas hodín Beeing flow pracujem s metódou vedenej improvizácie – sprítomnený a vtelený tanec- kedy na aktivovanie a počúvanie tela využívame špecifické zadania- tasky. 

Ak vás vždy lákalo objaviť svoj vlastný tanec, ktorý nemusí napĺňať žiadne formy, ak vždy keď cítite napätie urobíte pár nádychov výdychov, ktoré sú prvotné pohyby v nás, ak si niekedy len tak tancujete na obľúbenú pieseň a cítite sa po nej šťastnejší – to všetko je esencia k tomu, aby sme sa stretli a spoločne objavovali ďalšie a ďalšie možnosti tela i mysle. Bez hodnotenia či porovnávania naopak s citlivosťou, hravosťou a úprimnosťou k našej jedinečnosti.

Kurz je otvorený rovnako pre ľudí, ktorí sa zúčastnili prvého kurzu Beeing flow aj pre tých, ktorí sú zvedaví si to skúsiť bez predchádzajúcich skúseností.

Výskum obsahu kurzu beeing flow podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

 

=====
KDE: Zoom – Online
KEDY: 26.2.-26.3., piatky, 5 Lekcií
ČAS: 19:00 – 20:15
LEKTOR: Eva Priečková
CENA: 40 eur
REGISTRÁCIA: https://calendiari.com/event/Ox7CJptesU/2021-02-26
Celý kurz prebehne online
=====

EVA PRIEČKOVÁ 

Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu.

Eva Priečková je pohybová umelkyňa. Vo svojom výskume sa vracia k skúsenosti a snaží sa ju definovať ako validnú vedomosť tela. Vyvracia koncept dokonale ovládaného a vycvičeného tela. Zameriava sa na fenomén pohybu v každodennom živote a jeho rozvoj v komunite. Jej východiskom je koncept zdieľaného zážitku, vtelenej skúsenosti a tvorivého nehodnotiaceho flow. Pomocou jednoduchých zadaní sa snaží upozorniť na individuálne potreby a možnosti tela, stimulovať slobodnú kreativitu bez hodnotiaceho systému a potreby vytvárať dogmatický pohybový slovník. Výsledkom tejto praxe môžu byť pravidelné stretnutia, prechádzky po meste, workshopy, performatívne prednášky a kolektívne rekreácie.

Ako performerka a choreografka sa zaujíma o interdisciplinárne a experimentálne prístupy, komunitné projekty a situácie mimo tanečného baletizolu. V súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.

Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu. Niekedy sa strácam vo vlastných predstavách, užívam si pomalý kontinuálny každodenný pohyb a vnímam detail tela, inokedy ma fascinuje hravosť, rýchlosť, prekvapenie, dynamika ktorú prinášajú ľudia ktorých stretávam a s ktorými tancujem. Toto neustále balansovanie ma upokojuje..

https://www.evprieckova.com

https://mimoos.sk

 

EVA PRIEČKOVÁ 

Piatok – 19:00 – 20:15

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ V DETAILOCH HORE.

 

 

HODINY