Jogová terapia

Jogová terapia

Kurz jogovej terapie  

Joga terapia je systematický proces uvoľňovania napätia z jednotlivých častí tela, ktoré eventuálne spájame do komplexnejších, precíznych pozícií. Ide o pomalú, uvedomelú jogu s dôrazom na prítomnosť v tele a dôkladnosť v pozíciách.   V joga terapii prepisujeme svalovú pamäť a spôsob, akým sme zvyknutý sa hýbať tak, aby sme sa napojili priamo na fascie. Fascie sú jemné, ale rozsiahle pletivo, ktoré v celom tele prepája svaly, kosti, kĺby a všetko väzivo. Každý náraz, či už fyzický alebo emocionálny, je spracovávaný fasciami – fascie sa stiahnu. Pokiaľ nie je skúsenosť spracovaná naplno v danom momente, uloží sa vo fasciách. To sa neskôr prejaví ako bolesť, obmedzenie v pohybe, pocit ťažoby, plytké a rýchle dýchanie, prípadne ťažšie emócie či úzkosť. Za život sa nám v tele vytvorí nespočetné množstvo týchto odtlačkov, a ich uvoľňovanie, rovnako ako proces učenia sa napojiť na inteligenciu fascií, má potenciál pretvoriť naše videnie života a to, ako ho spracovávame naším telom.  

 

1.-2. hodina: Stavba základov Na prvých hodinách začneme stavať základy. Vysvetlíme a začneme sa učiť princípy udržiavania konektivity v jednotlivých častiach tela. Začneme pozorovať, aký dopad majú rôzne pohyby a pozície na fascie v iných častiach tela. Začneme sa s nimi prepájať a objavovať, kedy komunikujeme s fasciami, a kedy so svalom, prípadne kĺbom.  

 

3.- 5. hodina: Dokončenie stavby Imprinty, ktoré sme si vytvorili počas prvých hodín, začneme aplikovať na komplexnejšie pozície, ako sú bojovníci I a III, delfín alebo pozdrav slnku. Môžeme pozorovať, ako sa telo otvára spôsobom, aký sme nikdy nezažili – uvoľňujú sa staré bloky a emócie, naše telo je ľahšie a zároveň sa cítime viac prítomný a uzemnený. Rýchlosť progresu hodín záleží na študentoch, prípadne je prispôsobená individuálne.  

 

6.-7. hodina: Nadstavba Okrem zdokonaľovania základných princípov a prenikania hlbšie do fascií, začneme pracovať s inverziami. Naučíme sa, ako aplikovať princípy jogovej terapie v stojke na predlaktí a rukách pre lepšiu stabilitu a zachovanie otvorenosti všetkých častí tela, ochranu kĺbov a prevenciu zranení. Začneme si byť vedomý, čo prináša aplikácia práce s fasciami – voľné prúdenie energií v jednotlivých pozíciách, krásne otvorenie tela a sloboda mysle.

 

====
KDE: Yoga House Bratislava, Sála 3
DÁTUM KURZU: 4.9. – 16.10. 2024 (7 lekcií)
KEDY: každú stredu
ČAS: 19:45 – 21:00
LEKTORKA: Klaudia Krystal
CENA: 84 Eur
REGISTRÁCIA: bit.ly/3A3saER
Cena je fixná, platí sa celý kurz. Miesto Ti držíme počas celého kurzu, keďže počet miest je obmedzený na 9 ľudí. Náhrady nie sú možné.
====  
 
 

KLAUDIA KRYSTAL

STREDA 19:45 – 21:00 

REGISTRÁCIA POTREBNÁ !!! VIĎ HORE V DETAILOCH